Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 39 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 39,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 39 1-024 1-027 A-023 A-022


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: brittania
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1702
Gebruik:
Naam: de drie parochies
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: mahui, aise arjens


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: de drie parochiën
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: dijkstra, andries ales


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: macedoni
Kwartier/wijk A-023
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend


Huisnaam in: 1867
Gebruik: pakhuis
Naam: macedoniën
Kwartier/wijk A-023
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 39
ten oostenNoorderhaven 41
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 37


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAise Arjens Mahiu


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ hoek Vismarktsbrug tot aan de Zoutsloot1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien
 
koperAyse Arjens Mahiu koopman CG 1165:00:00
naastligger ten oostenGilles Martens makelaar
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: steeg]
naastligger ten westenvroedsman Hannema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/4Wytske Freerks, weduwe van
wijlen Rinse Jetses RoordaDokkum
verkoper van 1/4Freerk Hendriks, broerkoopman Dokkum
verkoper van 1/4Jan Hendriks, broerkoopman Dokkum
verkoper van 1/4Anne Hendriks, broerkoopman Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAise Arjens Mahui koopt een 1/2 huis en houtstek 'de Drie Parochies', nz. Noorderhaven, op de hoek van de Vismarktsbrug en strekken de tot de Zoutsloot. Ten O. Gilles Martens (Mesdagh?), makelaar, ten W. de openbare steeg en de vroedsman Hannema, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Wytske Freerks wv Rinse Jetses Roorda te Dokkum, voor 1/4 en Freerk-, Jan- en Anne Hendriks, gebroeders te Dokkum, voor 1/4.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-024 Noorderhaven 39huis en houtstek
eigenaarAise Arjens erven
gebruikerAise Arjens erven
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:12:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281r van 17 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Dina Tiebbes Dreier


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarAise Arjens kinderen
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:12:00
aansl. huurw. voldaan4-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarAyse Arjens kinderen
gebruikerAyse Arjens kinderen
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarerven Ayse Arjens Mahui
gebruikererven Ayse Arjens Mahui
huurwaardeCG 48:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Aise Arjens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-024 Noorderhaven 39Feddrik Ayses Mahui, bestaande uit 2 personenpraesenteert eens voor al 500 gl
aangebooden capitaalCG 100:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Symons mr. bakkerGG 800:21:00
naastligger ten oostenRomke Wassenaer c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk NieuwenhuisAmsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
Folkert Pieterskoopman
curatordr. Johannis Stinstra, over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
Sybrand Feitema, weduwnaar van
Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd metLeeuwarden
ds. Jacobus Hesseling, allen erfgenamen vanLeeuwarden
Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Simons, mr. bakker wil een huis kopen nz. Noorderhaven, v/h van Feddrik Aises Mahui. Ten O. Romke Wassenaar, ten W. de Brouwersstraat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerk Nieuwenhuis, prof. in de theologie bij de D.G. in A`dam, Evert Nieuwenhuis, oud-kapt. bij de Admiraliteit., Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters (Schellingwou)? samen voor 1/2 en ds. Johannes Stinstra als curator over Trijntje Willems Mouter, Baukje Feitema, als dochter van wl. Neynke Willems Mouter x Sybrand Feitema, Antje Willems Mouter x dr. Goytjen Stinstra, en Jetske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesling te Leeuwarden, samen voor de andere helft, als universeel erfgenamen van Feddrik Aises Mahui, voor 800 gg. De koop is gestuit.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis met graanzolders en een pakhuis erachter
 
koperJan Elderts, gehuwd metmr. timmermanGG 1020:14:00
Sytske Pieters
naastligger ten oostenJan Bretton
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/6professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk NieuwenhuisAmsterdam
verkoper van 1/6Evert Nieuwenhuisoud kapitein van de Admiraliteit
verkoper van 1/6Antje Nieuwenhuis, gehuwd met
Folkert Pieterskoopman
curatordr. Johannis Stinstra, over
verkoper van 1/8Trijntje Willems Mouter
Sybrand Feitema, weduwnaar van
Neynke Mouter, en voogd van zijn minderjarige dochter
verkoper van 1/8Baukjen Feitema
verkoper van 1/8Antje Willems Mouter, gehuwd met
dr. Goytjen Stinstra
verkoper van 1/8Itske Willems Mouter, gehuwd metLeeuwarden
ds. Jacobus Hesseling, allen erfgenamen vanLeeuwarden
Feddrik Aiises Mahiukoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ellerts, mr. timmerman x Sytske Pieters koopt een huis met deftige graanzolders, en een pakhuis erachter, nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Bretton, ten W. de straat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerk Nieuwenhuis, prof. in de theologie bij de Doopsgezinden te A`dam, Evert Nieuwenhuis, oud-capitein bij de Admiraliteit van Friesland, Antje Nieuwenhuis x Folkert Pieters (Schellingwou?) en Eelke Wildschut als curator ad actum divisione, voor 1/2, en ds. Johannes Stinstra, als curator idem, over Trijntje Willems Mouter, Sybrand Feitama als vader etc. over zijn dochter Baukje bij zijn wl. vrouw Neynke Mouter, Antje Willems Mouter x ds. Gooytjen Stinstra en Jiske Willems Mouter x ds. Jacobus Hesseling te Leeuwarden, ook voor 1/2, samen als universele erven van Feddrick Aises Mahiu, voor 1020 gg.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-024 Noorderhaven 39huis
eigenaarJan Simons
gebruikerSierk Pyters
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:10:14


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBente IJsenbeek


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 37, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZhuis en pakhuis erachter
 
koperPieter Hanekuik, gehuwd metCG 2700:00:00
Rinske Scheltinga
naastligger ten oostende erven van Bretton
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Ellerds, gehuwd met
Zytske Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hanekuik x Rinske Scheltinga koopt een huis met een pakhuis erachter nz. Noorderhaven. Ten O. erven Jan Bretton, ten W. de straat, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Ellerts x Zytske Pieters, voor 2700 cg.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 41, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAle Andries koopman


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ (bij de Vischmarktsbrug)huis
 
koperAndries Ales Dijkstra koopman
naastligger ten oostenmevrouw Matack
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAle Andrieskoopmanonder Almenum


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-019 Noorderhaven 39Jacob Wassenaar
1-019 Noorderhaven 39Barend Visser


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven bij de Vismarktsbrughuis, stal, plaats, kelder en graanzolders
 
koperL. E. Mutzenbecher koopmanCG 2501:00:00
naastligger ten oostenM. Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperJan GosseskoopmanBirdaard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.E. Mutzenbecher koopt huis met stal, plaats en kelder en verscheidene graanzolders, nz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O. Marten Bos, ten W., Z. en N. de straat. Gekocht van Jan Gosses te Birdaard.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 bij de Vismarkts[brug]pakhuis
 
koperCornelis Jonker koopmanCG 1005:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Marten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker koopt een pakhuis wijk A-023. De straat ten Z. en W., ten O. wd. Marten Bos, ten N. Sikko B. IJsenbeek met zijn stalling die voorheen bij dit pakhuis behoorde. Gekocht van L.E. Mutzenbecher.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 39Noorderhaven NZ wijk A-022 [staat A-023] bij de Vismarktsbrugpakhuis
 
koperJacob Wassenaar CG 2100:00:00
huurderJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten oostenMarten Bos
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
naastligger ten noordenSikko B. IJsenbeek
verkoperCornelis A. Jonkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar te Amsterdam koopt een pakhuis wijk A-023. Ten Z. en W. de straat, ten N. Sikko IJsenbeek met het achterste gedeelte, dat eerder ook bij dit pakhuis behoorde. Veel bedingen over de lichtschepping in de oostelijke zijmuur. Gekocht van Cornelis Arjens Jonker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-027 Noorderhaven 39Jacob WassenaarCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Johannes Harkes Pottinga... 1809 HRL, zv Harke P, en Mettje vd Ley; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1840, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk H-229; eigenaar en gebruiker van wijk C-070, bakker, 1814. (GAH204); J.P. en Hijlkje Sijbes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-023Noorderhaven 39J Wassenaar Ledig pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 329Noorderhaven 39Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarpakhuis en erf (161 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-023Noorderhaven 39Sedert weinige jaren geheel verbouwd pakhuis genaamd macedonien aan de Noorderhaven, eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Hylkje Sybes Wijngaarden... huwt met Johannes Pottinga, dv Sijbe Jelles W, en Trijntje Groendijk; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-023; Johannes Pottinga em H.S.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Jacobus Wentholt... uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-023Noorderhaven 39Sjieuwke Bijlstra... N.H., dv Siebe Sjierks B, en Baukje Rinses; BS huw 1811wafk, huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-023, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669A-023 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669A-022 (Noorderhaven)Jan Foekenspakhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 39Oud Harlingen Magazine 1986Verkoop van het pakhuis Brittania op de hoek van de Zeepziederstraat en de Noorderhaven


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50081 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 180 en 184 van 16 okt 1901
adressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 2421pakhuis Brittania
 
verkoperfa. J. Foekens
koperElkan Pais


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 39 van 11 feb 1903
adressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 39koopaktefl. 2000pakhuis Brittania
 
verkoperElkan Pais
koperWillem Alexander Paul Frederik Pais


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39 (A-022)Elkan Pais


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 39 Klaas W. de Vrieskoopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 39rijksmonument 20542


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 2669Noorderhaven 39
  terug