Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 37 1-021 1-024 A-022 A-021
Naastliggers vanNoorderhaven 37
ten oostenNoorderhaven 39
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 35


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 178r van 22 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 37Arian Dircks x Teth Foppes kopen een huis met de ledige plaets erachter nz. Noorderhaven. Ten O. de verkopers, ten W. kuiper Rinse Nannes. Geen grondpacht. Gekocht van Romck Sebastiaens x grootschipper Liuwe Poppes voor 1/2, en van Antie Lyckles x Erick Jaspers voor 1/2, voor 450 gg.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 54r van mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 37Dirck Aerjans, brouwer x Amarens Pieters, koopt een huis, brouwerij en mouterij en een houtstek ten W., op de nz. Noorderhaven tegenover de Vismarkt. Ten O. de Wijde steeg of (Zeepziedersstraat?), ten W. Gijs Willems, ten N. de Droogstraat en Zoutsloot, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Inne Jurriens.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 54v van mrt 1638 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 37Laes Laesen x Idske Tjepkes koopt huis, brouwerij en mouterij met een houtstek ten W. op de nz. Noorderhaven tegenover de Vismarkt. Ten O. de Wijde Steeg of (Zeepziedersstraat), ten W. Gijs Willems, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat en Zoutsloot. Gekocht van Inne Jurriens, maar er is niaar van erven Willem Post?


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0162r van 19 feb 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: steeg]
naastligger ten westenvroedsman Hannema


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-021 Noorderhaven 37huisen (twee)
eigenaarwed. Jan Haies
gebruikerwed. Jan Haies
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0281r van 17 jan 1717 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 37Noorderhaven NZhuis en houtstek
 
koperJacob Romkes Braam, weduwnaar vankoopmanGG 820:00:00
Anna Reiniers Fontein, als vader en wettige voorstander over zijn kinderen
naastligger ten oostende erven van Dina Tiebbes Dreier
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Romkes Braam, weduwnaar van
wijlen Anna Reiniers Fontein
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erven van Dina Tiebbes Dreier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Romkes Braam, als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Anna Reiners Fontein, koopt een huis en houtstek met een schutting ten O., ten W., die mandelig zijn, nz. Noorderhaven. De schutting ten O. moet weer op de oude rooilijn worden gebracht en de westelijke moet zo hoog blijven als hij nu is. De muur van het pakhuis ten W. is mandelig met de eigenaar van de ledige plaets. Het huis heeft vrij op- en afslag op de zz. Zoutsloot. Ten O. de verkoper, ten W. de koper, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Dina Tiebbes Dreier, voor 820 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-021 Noorderhaven 37huisen (twee)
eigenaarwed. Jan Haies
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-021 Noorderhaven 37huisen (twee)
eigenaarwed. Jan Hayes
gebruikerwed. Jan Hayes
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-021 Noorderhaven 37huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerEvert Nieuwenhuis (voor 70 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerSybe Aukes (voor 40 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 110:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:07:18


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-021 Noorderhaven 37Trijntje Everts Oosterbaan, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 10:00:00
1-021 Noorderhaven 37wed. Sybe Aukes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 02:10:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0120r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat [staat: Brouwersstraat]


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-021 Noorderhaven 37huis
eigenaarwed. Freerk van der Hout
gebruikerSybe Aukes (voor CG 30:00:00)
gebruikerHein Joukes (voor CG 50:00:00)
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:10:14


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 37Noorderhaven NZpakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek
 
koperJan Auckes Bakker koopman GG 5285:00:00
huurder kamerAlbert Egberts c.u.CG 24:00:00
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste en tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperFreerk van der Hout
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (c) een ruim pakhuis dat eerder in 2 woonkamers was verdeeld en nog 2 schoorsteenmantels heeft, met zolder en kelder, zoals het nu wordt gebruikt door de verkoper voor zijn wijnhandel, met uitgang op de Zoutsloot, een open hout stek met een kamer of kantoortje dat op de haven uitziet, en nog een (verhuurde) kamer met haard- en bedstede. Ten O. Bente IJsenbeek, ten W. de vorige percelen, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingbrughuis
 
koperJan Leenderts Buisman CG 1350:00:00
huurderJan Leenderts Buisman
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan A. Bakker koopman
naastligger ten noordenJan A. Bakker koopman
verkoperJan A. Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Leenderts Buisman, capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit in Friesland, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbruggen. Ten O., W. en N. de verkoper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, koopman, voor 1350 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0206r van 7 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 37Noorderhaven NZ bij de Vismarktbrughuis, mouterij met inventaris
 
koperSikko Bentes IJzenbeek, gehuwd metCG 6000:00:00
Catharina Jans Cloostra
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperBente Thomas IJzenbeek, gehuwd metkoopman en brouwer
Janke Jans Builard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSikko Bentes IJsenbeek x Catharina Jans Cloostra koopt een huis, mouterij en houtstek met de woningen daarachter, en de stalling op de wal v.d. Zoutsloot etc., alles bij- of aan elkaar staande aan de nz. Noorderhaven bij de Vismarktsbrug. Ten O., Z. en N. de straten, ten W. Jan Aukes Backer. Gekocht van Bente Tomas IJsenbeek, brouwer x Janke Jans Builard, voor 6000? cg. Er is meer, o.a. over de wateren van Ludingakerk.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0140v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke B. IJsenbeek


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0324r van 24 apr 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0301r van 13 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicco IJsenbeek koopman


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0063r van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSicco B. IJzenbeek koopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-022 Noorderhaven 37Sicco IJsenbeek


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0245r van 18 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0025r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0161v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-024 Noorderhaven 37S IJsenbeekCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Catharina Kloostrageb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Sikke B IJsenbeek... 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-022Noorderhaven 37S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Noorderhaven 37Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-022Noorderhaven 37Uitmuntende Heeren huizinge voorzien van 6 moderne kamers aan de Noorderhaven, bewoner J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
adressoortbedraggebruik
A-022Noorderhaven 37koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-022Noorderhaven 37Mietje Jarigs Mollema, overleden op 4 juli 1834dochter van Jarig C. Mollema, koopman (Noorderhaven-N A 22) en Foekje Spannenburg, zuster van minderjarige Holkje, Sybrand en Cornelis Jarigs Mollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Elisabeth Roothoud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Jarig Cornelis Mollema... 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Pieter Huidekoper... broeder bruid 1840, zv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, huw 1836, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Sophia van Temmen... Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-022; VT1839; geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit van Tem-mender en Angenietje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-022NoorderhavenJarig C Mollema44 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, zeepzieder
A-022NoorderhavenSybrand Mollema7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCornelis Mollema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenJan Mollema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenHolkje Mollema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenMaria Mollema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenElisabeth Rooth47 jMaastrichtv, protestant, ongehuwd, gouvernante
A-022NoorderhavenSophia van Themmen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCristina Koestra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-022Noorderhaven 37Holkje Jarigs Mollema, overleden op 16 juni 184615 1/2 jr (geboren 23/1/1831), overleden Noorderhaven A 22, dochter van Jarig Cornelis Mollema, zeepzieder/koopman (thans man van Catharina-Anna Fontein) en wijlen Foekje Sybrands Spannenburg, zuster van minderjarige Sybrand, Cornelis, Maria en Jan Jarigs Mollema, halfzuster van minderjarige Jarig en Geertruida-Adriana Jarigs Mollema (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 12.801,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-022Noorderhaven 37Rinske Tjepkes Gratama... 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2879A-022 (Noorderhaven )Jacobus Bentwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433A-021 (Noorderhaven)Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven 37 (A-021)Sybrand Fontein


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 37 Gijsbert H. Dorresteinontv. registratie
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 2200
Noorderhaven 37 Roelof Schurinkarts
vorige grondslagf. 7500
huidige grondslagf. 8000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 37L.J. Hannema4


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 37L.J.Hannemafabrikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37L.J. Hannema4


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 37Erzo Luttemer509Aardappelh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenH.W.J. Leeuw956Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Za.)


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 37H.W.J. (Harmannus) Leeuw


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven naast 37beeldbepalend pand6 van 10
Noorderhaven 37rijksmonument 20541


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5373Noorderhaven 37
  terug