Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 27 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 27,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 27 1-013 1-017 A-017 A-016
Naastliggers vanNoorderhaven 27
ten oostenNoorderhaven 29
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 25


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043r van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ al waer de vergulde bootshaek uythangt1/5 huis
 
koperArjen Claassen, gehuwd metCG 107:05:00
Janke Thomas
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
verkoperYfke Thomas, gehuwd met
Beern Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Claassen x Janke Tomas koopt 1/5 van het huis 'de Vergulde Bootshaak', waar van Janke Tomas al 1/5 bezit. Gekocht van IJfke Tomas x Beern Willems.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Thomas Ages


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Bastiaan Martens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 11v van apr 1727 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 27Jan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks c.s.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-013 Noorderhaven 27Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ lopend tot achter aan de Droogstraathuis
 
koperHeere Wybrens, gehuwd metmr. metselaarCG 800:00:00
Lijsbeth Alberts
huurderPieter Dirks c.u.
huurderTheunis Rimmerts
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Jan Damast
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven en sluis
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar x Lijsbeth Alberts kopen huis c.o.a. met alle goederen nz. Noorderhaven, strekkende achterwaarts tot de Droogstraat, verhuurd aan Pieter Dirks c.u. en Theunis Rimmerts. Geen grondpacht. Ten O. Jan Damast als bewoner en een doorgaande steeg, ten Z. straat, sluys en haven, ten W. de verkoper, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft een voorhuis, zolders en een gang naar achteren, opzij een kamer, dan een plaets, keuken en daarachter een ledige plaets, put en regenwaterbak. De afscheiding tussen dit erf en dat van de verkoper ten W. is mandelig in onderhoud. Kopers van de ledige ruimte (achter) aan de Droogstraat zullen het recht hebben om tegen de zijmuur van het achterhuis van verkoper. te bouwen etc. Gekocht van Feddrik Aitses Mahui, koopman, voor 800 cg.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Jan Aukes erven
gebruikerDirk Jacobs
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:09:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017 Noorderhaven 27P TjallingiiCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Pieter Tjallingii... Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-017Noorderhaven 27P Tjallingii wedP Tjallingii wedpakhuis


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 320Noorderhaven 27Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanpakhuis en erf (85 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 320 Jarig MollemaHarlingende voorgevel vernieuwd, verhoogd en het grootste gedeelte van het huis verbeterd en verfraaid


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Catharina Fontein... A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Jarig Cornelis Mollema... BS huw 1820 1823 huwelijken, huw 1825, huw 1826, huw 1830, ovl 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 320A-017 (Noorderhaven )Cornelis J. Tevespakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3429A-016 (Noorderhaven)Marten Cornelis Tevespakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven 27 (A-016)fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam)


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. SchuilSchuil, fa. F.zeilmakerij, scheepsbenodigdheden


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27Fa. H. Blom & zn.schildersbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 27beeldbepalend pand9 van 10
  terug