Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 20 8-021 8-021 C-182 C-177
Naastliggers vanNoorderhaven 20
ten oostenNoorderhaven 22
ten zuidenGrote Bredeplaats 17
ten westenNoorderhaven 18
ten noordende Noorderhaven


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMevis Pybes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024av van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMevis Pybes mr. kuiper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022r van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenbewoner Jacob Sytses mr. kuiper


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0057v van 14 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Sytses mr. kuiper


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0141r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Sybe Sijes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Sytses kuiper


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0083r van 1 dec 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Sytzes mr. kuiper


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-021 Noorderhaven 20huis
eigenaarHilbrand Beima
gebruikerBeima
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-021 Noorderhaven 20huis
eigenaarde hopman Beima
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-021 Noorderhaven 20huis
eigenaarwed. de hopman Beyma
gebruikerwed. de hopman Beyma
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0068r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe van Sweer Clases
naastligger ten westenweduwe van Tjebbe Sjerks


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-021 Noorderhaven 20huis
eigenaarFreerk Schiere
gebruikerFreerk Schiere
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0135r van 27 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolkjen Sioerds


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 20Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en de Kettingsbrughuis
 
koperCornelis Bouwes, gehuwd metmr. zeilmakerCG 1500:00:00
Antie Jans
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley burgerkoopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSierk Tjebbes van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bouwes (Schiere), mr zeilmaker x Antie Jans koopt een mooi huis, zz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en kettingbrug. De koper moet de muur die dient tot scheiding van dit huis en het huis ten O., dat ook van de verkoper is, zo hoog laten als hij nu is en samen met de eigenaar ten O. onderhouden. Zie acte. Gekocht van Sierk Tjebbes v.d. Ley, voor 1500 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-021 Noorderhaven 20Sierk van der Ley, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaalCG 18:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Bouwes


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0077v van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSierk van der Ley


1756 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 20 (noordgevel), HarlingenNoorderhaven 20 (noordgevel)ZeilmakerAfbeelding van een zeilmaker die zijn naald door een zeil heenhaalt, in een cartouche. Daaronder '1756'Vroeger woonhuis van een lid van de oude firma Zeilmaker & Co, die een grote lijnbaan en zeilmakerij had


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0058v van 29 apr 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSjerk van der Ley


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0015r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0077r van 14 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Bouwes Schiere


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0122r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 17, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBouwe Jetzes Boomsma


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-020 Noorderhaven 20B Schiere


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenB. Schiere


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-021 Noorderhaven 20Bouwe SchiereCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Bouwe Cornelis Schiere... Bouwes S, en Anna Jans Walig; BS ovl 1816, huw 1817, ovl 1827, huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-182, zeylmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-185, zeylmakerij; medegebruiker Jan Jacobs Klundert, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-182Noorderhaven 20Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-182Noorderhaven 20Uiltje Bakker, overleden op 7 februari 1827wed. Bouwe Kornelis Schiere (overleden 25/12/1816), moeder van Maaike (vrouw van Willem Schreuder, mr. goud/zilversmid Leeuwarden), Anna en Trijntje Bouwes Schiere, beide een winkelneringdrijvende Noorderhaven C 182. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 8 jan 1828
adressoortbedraggebruik
C-182Noorderhaven 20koopaktefl. 1400huis C-182
 
verkoperMaaike Schiere (te Leeuwarden)
verkoperAnna Schiere
verkoperTrijntje Schiere
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 513Noorderhaven 20erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (130 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-182Noorderhaven 20Abraham Fredriks de Ruiter, overleden op 23 januari 1834koopman Noorderhaven C 182, man van Gerritje Pieters, winkeliersche (erft vruchtgebruik), vader van Frederik, boekhandelaar, Tjietske (vrouw van Obbe Sjoerds Schaafsma, koopman), Pieter, grutter en minderjarige Rinse Abrahams de Ruiter. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Gerritje Pieters... BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-179; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-182; VT1839; geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dani?ls en Tjitske IJnses; kind: Pieter ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Marijke Thysses Stoef... HRL, ongehuwd, naaister 1855, dv Matthijs S, en Antje Houtkoopman; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk C-182, supp wijk G-402; geb 26 jan 1783, ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-182NoorderhavenGerrytje Pieters65 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-182NoorderhavenRinze A de Ruiter23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-182NoorderhavenMaaike de Groot21 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 131 van 28 mei 1842
adressoortbedraggebruik
C-182Noorderhaven 20koopaktefl. 1700huis aan de Noorderhaven C-182
 
verkoperGerritje Pieters (wv Abraham Frederiks de Ruiter)
koperJacob Tjeerds Vellinga


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 513C-182 Jacob s VellingaHarlingende gevel van voren geheel vernieuwd en tot een winkel verbouwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-182Noorderhaven 20Antoinette ten Zweege... huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 513C-182 (Noorderhaven )Jacob Tj. Vellingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 513C-177 (Noorderhaven)Gerrit Schuttenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 513Noorderhaven 20 (C-177)Douwe van der Meij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 20 Jan van der Walexportslager
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 6000
Noorderhaven 20 Hendrik Bakkeronderwijzer
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 20E.H.Kroonkantoorbediende
Noorderhaven 20D.W.Kroonkleermaker
Noorderhaven 20D.W.Kroonkleermaker


1947 - kentekenadresnaam
B-31542
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1947 - kentekenadresnaam
B-32935
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1947 - kentekenadresnaam
B-32936
Noorderhaven 20Klaas Braaksma


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 20G. (Gerrit) Wierdsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 20beeldbepalend pand9 van 10
  terug