Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 18 8-019 8-020 C-183 C-178
Naastliggers vanNoorderhaven 18
ten oostenNoorderhaven 20
ten zuidenGrote Bredeplaats 15
ten westenNoorderhaven 16
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 18naamloze steeg ten westen


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Piters


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorder nieuwe haven NZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperStijntje Sikkes, weduwe vanGG 1000:00:00
wijlen Evert Arrjanslijnslager
verpachter grondKerk armenCG 0:10:00
naastligger ten oostenMevis Pybes
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenvaandrig Pieter Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems, weduwe van
wijlen Pieter Tymensblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntje Sikkes wv lijnslager Evert Arjaans, koopt 1/2 huis, loods en plaats nz. [moet zijn zz.] Noorderhaven. Ten O. Mevis Pybes, ten Z. Hiltje Oedendall, ten W. vaandrig Pieter Jacobs [Roorda], ten N. de straat en haven. Grondpacht 10 st aan de kerk-armen. Gekocht van Hiltje Willems wv blokmaker Pieter Tymens voor 1000 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024av van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperStyntje Sikkes, weduwe en voogd van het kind vanGG 1000:00:00
Evert Arrjens
verpachter grondGereformeerde Gemeente armvoogdijCG 0:10:00
naastligger ten oostenMevis Pybes mr. kuiper
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenvaandrig Pieter Jacobs Roorda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems, weduwe van en moeder en voogd van hun dochter
Pieter Tymens, en hunblokmaker
dochter Antje Pieters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Ariens


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Arjens


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ2/3 huis
 
koper en huurderEwert Jansen mr. lijnslagerCG 900:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenJacob Sytses kuiper
naastligger ten zuidende vroedsman Gerrit Schiere
naastligger ten westenhet huis van de weduwe van Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
mede eigenaar voor 1/3de sonen van Jelle Aedes
verkoperGeertie Clases, gehuwd metLeeuwarden
Pieter DirxenkoopmanLeeuwarden
verkoperEvert Claseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen, mr. lijnslager, koopt 2/3 van een huis waarin hij woont, en waarvan het andere 1/3 van erven Jelle Aedes is, zz. Noorderhaven. Ten O. mr. kuiper Jacob Sytses, ten W. wd. blokmaker Cornelis [Clasen], ten Z. de vroedsman Gerrit Schiere, ten N. de haven. Gekocht van Geertie Clasen x Pieter Dirxen te Leeuwarden en Evert Clasen te Harlingen, voor 900 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
gebruikerHeere Wybrens
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties nom. uxore
gebruikerPyter Eelkes
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties n.u.
gebruikerPyter Jongma
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
aanhandelaarPoppe Hendriks, gehuwd met
Goykjen Oenes
huurderde weduwe van Heerre Lieuwes koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley
naastligger ten zuidenSara Gilles Wiersma
naastligger ten westende weduwe van Symon Cornelis Blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verwandelaarAnne Eelkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Eelkes, mr. bakker verwandelt zijn huis. Ten O. Claas Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, MET het huis Noorderhaven Zz. van Poppe Hendriks x Goykjen Oenes, met ten O. Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten W. wd. Symen Cornelis, blokmaker ten Z. Sara Gilles Wiersema, ten N. de straat en haven.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-019 Noorderhaven 18Poppe Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
koperFedde Minnes, gehuwd metkoopmanGG 900:07:00
Grietie Feykes
huurderde weduwe van Poppe Hendriks schipper (schuit-)
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenCornelis Bouwes
naastligger ten zuidenSara Gilles
naastligger ten westenCornelis Symons
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Poppe Hendriks, gehuwd metschipper (schuit-)
Gooikjen Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grietie Feykes koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis Bouwes [Schiere], ten W. Cornelis Symons, ten Z. Sara Gilles, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de (met name genoemde) crediteuren van wl. Poppe Hendriks, schuitschipper en de verlaten boedel van zijn vrouw Gooikjen Oenes, voor 900 gg. 7 st. Zie ook bij Noorderhaven 33, wandelkoop.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0188v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Fredriks
naastligger ten oostensteeg


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0156v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0108r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0225r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Freerks de Groot


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-019 Noorderhaven 18Cornelis Jacobs, 29 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ2/3 huis
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd metCG 800:00:00
Elisabeth Anthony Overzee
naastligger ten oostenB. Schiere
naastligger ten zuidende weduwe van Gonggrijp
naastligger ten westenO. Overdijk
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3de weduwe van Trijntje Sybrens de Groot, gehuwd geweest met
verkoperwijlen Marten Bosmr. kuiper
verkoper van 1/3Grietje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperOtte A. Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs, mr. stoeldraaier x Elisabeth Anthony Overzee koopt 2/3 van een huis. Ten O. B. Schiere, ten W. de verkoper, ten Z. wd. Gonggrijp, ten N. de haven. Gekocht van Trijntje Sybrens de Groot wv Marten Bos, mr. kuiper en Grietje Sybrens de Groot x Otte Aukes Overdijk, elk voor 1/3 deel.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0218v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-020 Noorderhaven 18Cornelis JacobsCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Swarteigenaar en gebruiker van wijk C-183, stoeldraayer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 509Noorderhaven 18Cornelis Jacobs ZwartHarlingenwieldraaijerhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart... huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1841, ovl 1852; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koster, wijk C-183; VT1839; C.J.Z. eigenaar van perceel nr. 509 te HRL, wieldraayer, woonplaats HRL, legger nr. 844, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Elisabeth Anthony Overzee... de vader Anthonij Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-183NoorderhavenCornelis Zwart65 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koster
C-183NoorderhavenElisabeth Overzee67 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-183NoorderhavenElisabeth Rienstra27 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart, overleden op 13 mei 184167 jr, NH-koster Nieuwe Kerk, overleden Noorderhaven C 183, man van Elisabeth Anthony Overzee (erft vruchtgebruik: overleden 7/5/1852: zie bijgaande memorie 2456), geen kinderen, broer van wijlen Sjouke Jacobs Zwart (zie memorie 2456). Saldo fl. 1.432,38. Bijgaand is memorie 2456 (ingediend 24/7/1852). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Harmen Roelofs Veendam, overleden op 3 juli 184227 jr, koopvaardijkapitein, geboren Veendam, overleden Noorderhaven C 183, man van Trijntje Pieters Kraak (testamentair erfgenaam voor 1/2), geen kinderen, zoon van Roelof Harmen Veendam, grutter Veendam en Aaltje Harmens de Weerd (samen 1/2), broer van Hermanus, Klaas, Jantje, Elisabeth, Lebina-Henrietta, Alida en Roelfina Roelofs Veendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49037 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 15 okt 1844
adressoortbedraggebruik
C-183Noorderhaven 18koopaktehuis en erf C-183
 
verkoperElizabeth Anthony Overzee (wv Cornelis Jacobs Zwart)
koperWatze Teijes Hilarius (koperslager, gehuwd met Marijke Engeles Posthumus)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Oeke Johannes van der Werf... Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509C-183 (Noorderhaven )Watze T. Hilariuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509C-178 (Noorderhaven)Watze Hilarius en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509Noorderhaven 18 (C-178)Aaron Pais


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 18 Aron Paiskoopman
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn descheepstagrijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsben. en oude met.


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.462Scheepsben. en oude met.


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1943 - kentekenadresnaam
B-27305
Noorderhaven 18Aan Schroten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1951 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J. Bakkerpetroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 18J. (Jan) Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 18beeldbepalend pand7 van 10
  terug