Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 110 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 110,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 110 7-054 1/2 7-058 C-202 C-120
0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 110Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 96[..] groentehandel van de heer D. van Seijst op de Noorderhaven 110.


Naastliggers vanNoorderhaven 110
ten oostenNoorderhaven 112
ten zuidenRoeperssteeg 1
ten westenNoorderhaven 108
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 110naamloze steeg ten oosten


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 442r van 7 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 110Pieter Martens en Maycke Martens, broeder en zuster, kopen een huis en schuur daar achter, zz. Noorderhaven. Ten O. erven (smid?) Stoffel Smydts?, ten W. Jacob Louws. Vrije uitgang zowel achter naar en in Eede Jacobs steeg [Roeperssteeg] als naar voren naar de haven door de steeg ten oosten. Grondpacht 6 cg aan Ibel Sybrandts. Gekocht van stoeldraaier Jan Jaspers x Impck Jans voor 680 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 54r van 9 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 110Anne Thomas, koopman, koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Stoffel Smidts, ten W. Jacob Lous. Gekocht van korffmaker Pieter Martens x Aeltje Segers en Mary Marthens gesterkt met voorsz. Pieter Marthens haar broeder, voor 702 gg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0130v van 18 jan 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0113v van 6 sep 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPibe Hayes brouwer


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0058v van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnema


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139r van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0235r van 16 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg [staat: steeg]


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvrije achter in- en uitgang door de Roeperssteeg


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0115r van 19 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: oude haven] bij de grote sluis alwaar de Gekroonde Wereld in de gevel staathuis
 
koperPytter Luitiens Roorda, gehuwd metmr. smidGG 1400:00:00
Doedtie Rienx
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenhet bierhuis en de steeg
naastligger ten zuidende brouwerij van Haringh Pybes Sinnema, gehuwd metbrouwer
Joostie Meyes Lyklama
naastligger ten westende heer Ammama
naastligger ten westenals bewoner Meynte Hinxt
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperHaringh Pybes Sinnema, gehuwd metbrouwer
Joostie Meyes Lyklama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Luitjens Roorda, mr. smid x Doedtie Rienx, kopen een huis met een grote kelder en een klein plaetske erachter, zz. Oude Haven, omtrent de Grote Sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat. Ten Z. verkopers' brouwerij, ten O. hun bierhuis en de bijbehorende steeg, ten W. Ammema, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg. De koper moet van de koopsom 1100 cg. onder zich houden tegen 4% rente ten behoeve van Neeltie Ripperts, weeskind van Rippert Heyns, waarover Sinnema en Symen Heyns, bakker op Grettingaburen curator zijn. Gekocht van brouwer Haringh Pybes Sinnema x Joostje Meyes Lycklama voor 1400 gg.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0020va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0055r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0009v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: bij de grote nieuwe sluis]huis
 
koperhuis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks, gehuwd metmr. chirurgijnGG 853:12:00
Jancke Reyns
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderLammert Pieters c.u.slotmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerFeyte Tjeerds
verkoperPieter Luitiens Roordamr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZierck Dircks, mr. chirurgijn x Janke Reyns, kopen huis omtrent de grote nieuwe sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat, tegenwoordig door slotmaker Lammert Pieters c.u. als huurders bewoond. Grondpacht 4 cg. Het keukentje van dit huis is tegen de muur van naastligger Feyte Tjeerdts getimmerd. Andere naastliggers worden niet genoemd. Gekocht van Pieter Luitiens Roorda, mr. smid voor 853 gg 12 st.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ar van 7 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis genaamd de Drie Croonen


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195v van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0211r van 30 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0226v van 12 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0252r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ [staat: bij de Grote Sluis]huis
 
koperhuis genaamd de Gekroonde Werelt Andries Feddes, gehuwd metmr. smidGG 828:00:00
Neeltie Ripperts burgerse
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastliggerFeyte Tjeerds
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperZyrck Dirx, gehuwd metmr. chirurgijn
Jancke Reyns burgerse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid x Neeltie Ripperts koopt een mooi huis omtrent de Grote Sluis, waar de gecroonde werelt in de gevel staat. De koper zal moeten toestaan dat op de rooiing van de oostelijke zijmuur gebouwd zal mogen worden tot aan en op de muur van de naastligger ten Z., Feyte Tjeerds, welke gemeenschappelijk is. Ook de balk welke daarop rust moet blijven liggen. Voor alle voorwaarden Andere naastliggers worden niet genoemd. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Zyrck Dirx, mr. chirurgijn x Jancke Reyns, voor 828 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAndries Feddes c.u.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Andries Feddes


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0020r van 30 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063v van 2 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Feddes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpachtCG 14:06:00
aanslag grondpachtCG 03:11:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpachtCG 14:06:00
aanslag grondpachtCG 03:11:08
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0182r van 17 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg waarvan medegebruik
naastligger ten westenRippert Andries


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0283r van 13 okt 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDoopsgezinde Vermaning
naastligger ten westenRoepersteeg
naastligger ten westenRippert Andries


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Noorderhaven 110huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 110:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Noorderhaven 110Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
7-054 Noorderhaven 110Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0026r van 2 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.procureur


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0042r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZ bij de Grote Sluishuis
 
koperJacob Tuininga, gehuwd metprocureur postulantGG 350:00:00
Jetske Bartels
naastligger ten oostenAndrys Ripperts et matreoud mr. kuiperLeiden
naastligger ten oostenvroedsman L. Klinkhamer
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.
naastligger ten zuidenL. Klinkhamer
naastligger ten westende smederij van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndrys Rippertsoud mr. kuiperLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tuininga, procureur postulant x Jetske Bartels kopen huis c.a. bij de groote sluis aan de zuidkant van de Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. de verkoper et matre sampt vroedsman L. Klinkhamer en de kopers, ten Z. vroedsman L. Klinkhamer, ten W. de smitterije van Dirk Christiaans, ten N. de straat en haven. Uitgebreide beschrijving met kelder en graanzolders. Veel voorwaarden met o.a. een goot over het steegje ten oosten. Verkocht door mr. kuiper Andrys Ripperts, voormaals te Harlingen dog nu te Leyden in Holland woonende, voor 350 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0130r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0143r van 10 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Tuininga c.s.procureur


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0229r van 26 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0011v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenprocureur Jacob Tuininga


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0182r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuke Wassenaar


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0003ar van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuke Wassenaar


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0093v van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAuke Wassenaar koopman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0103r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenM. Tuininga


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0158r van 28 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Auke Wassenaar


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0355v van 11 jun 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0265r van 23 nov 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeperssteeg


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0299v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 108, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Dirk Christiaans Faber


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0037v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 110Noorderhaven ZZhuis
 
koperJan Zuderman, gehuwd metkalkmanCG 468:00:00
Reinofke Lieuwes
huurderTjamke Folkerts CG 55:00:00
wijlen Jan Douwes
naastligger ten oostenCornelis Abbes
naastligger ten zuidenJan Zuderman, gehuwd metkalkman
Reinofke Lieuwes
naastligger ten westenSchelte Piers timmerman
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJantje Meiles Faber, gehuwd met
Jan Johannes Groencriwever


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0143v van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 112, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenH. Suderma
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-058 Noorderhaven 110Jan ZudermaCG 3:00:00pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 614Noorderhaven 110Jan Tjerks SudersmaHarlingenwinkelierpakhuis (191 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-202Noorderhaven 110Tjietske Laurentia van Varel... in 1851, dv Hendrik vV. en Akke Dirks Stalstra; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-202; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-193; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209C-202 (Noorderhaven )Franciscus Velthuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209C-120 (Noorderhaven)Johannes Velthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2209Noorderhaven 110 (C-120)Agatha Blom (wed. F. Velthuis)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 110 Sijtze S. Harkemakoopman in fruit
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 110S.Harkemagroentenhandelaar
Noorderhaven 110aS. van Keulenstuurman ter koopvaardij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. v. Seijst396H. in aardapp., gr. en fruit


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 110beeldbepalend pand5 van 10
  terug