Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 109 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 109,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 109 2-122 2-166 B-001 B-001
Naastliggers vanNoorderhaven 109
ten oostenNoorderhaven 111
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 107


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 13r van apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 109Gerryt Dircks x Folcku Wytzedr. koopt de Noordelijkste plaats van 3 ledige plaatsen in de Noorder Nieuwestadt, ten N. van het Groot Vallaat en de kolk aldaar. Ten O., N. en W. de straat, ten Z. de twee door Pieter Rintses gekochte ledige plaatsen. Er moet binnen 2 jaren een huis op gebouwd worden. Gekocht van Enne Jurians, Arian Dircksz. en Pieter Annes Reen als volmachten van de Havenisten.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158v van 7 nov 1641 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jeltes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 162r van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 109Frans Symens, koopman x Lijsbet Tieerds kopen een huis met het kleine huisje daar achter, omtrent ten noorden van het Groot Vallaat. Ten O., W. en N. de straten, ten Z. Ritske Abes. Grondpacht 4 GG aan de Stad. Gekocht van erven koopman Reyner Reyners van Putten alias Hania, voor 3100 GG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0132r van 9 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0057v van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 111, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-122 Noorderhaven 109huis
eigenaarGrietie Fransen
gebruikerGrietie Fransen
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
grondpacht aan de Havenisten
grondpachtCG 05:12:00
aanslag grondpachtCG 01:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-122 Noorderhaven 109huis
eigenaarGrietie Fransen
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan18-5-1720
grondpachtCG 05:12:00
aanslag grondpachtCG 01:08:00
grondpacht aan de Havenisten
aansl. grondp. voldaan18-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153r van 13 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 109Noorderhaven NZ [staat: bij het groot vallaat, noordelijkste v d zogenaamde 3 nieuwe huizen]huis
 
koperJelte Ruirds Nauta, gehuwd metGG 748:00:00
Trijntie Tiebbes Dreyer
verpachter grondde havenistenCG 5:12:00
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJunius Munter n.u.apotheker
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 1/3dr. Franciscus Frisiusadvocaat
verkoper van 1/3Doetje Frisius, gehuwd met
Tjaerd Syverdakoopman
verkoper van 1/6Gerardus van VelsenpredikantWier
verkoper van 1/12Cornelis van Velsenkandidaat theloog
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Ruurds Nauta x Trijntje Tjebbes Dreyer kopen het noordelijkste huis van de zogenaamde 3 nieuwe huizen. De straat ten O., W. en N., ten Z. de apotheker Junius Munter. Het is belast met vier gg. havenistengeld per jaar. Gekocht van voor 1/3 deel dr. Franciscus Frisius, advocaat, voor 1/3 Doedtie Frisius x Tiaerd Syverda, koopman, voor 1/6 ds. Gerardus van Velsen te Wier en voor 1/6 Cornelis van Velsen, theologisch candidaat, voor 748 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-122 Noorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds
gebruikerJelte Ruirds
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08
grondpacht aan de Havenisten
grondpachtCG 05:12:00
aanslag grondpachtCG 01:02:06


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-122 Noorderhaven 109huis
eigenaarJelte Ruirds
gebruikerJelte Ruirds
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-122 Noorderhaven 109Jelte Ruirds, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 35:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0130v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 109Hoogstraat ZZ hoek bij de grote sluishuis
 
koperMartje Jeltes Nauta, weduwe vanCG 5000:00:00
wijlen Sybrand Pieters Feitema
huurderStambke advocaat
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:12:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende nagelaten kinderen van burgemeester Munter
naastligger ten westenNoorderhaven
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSjoukje Claases Hoogstraaten, weduwe van
wijlen Ruurd Jeltes Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMartje Jeltes Nauta wv Sybrand Pieters Feitema koopt huis c.a. op de hoek van de Hoogstraat bij de groote sluys, thans bewoond door de advocaat Stambke. Grondpacht 4 gg. aan de stad. Ten O. de straat, ten Z. erven burgemeester Munter, ten W. de straat en haven, ten N. de Hoogstraat. De kinderen van de verkoperse zullen het, na overlijden van de koperse, ten allen tijde terugkopen voor de huidige koopsom, mits ze dat binnen zes weken na het overlijden melden. Gekocht van Sjoukje Claases Hoogstraaten wv Ruurd Jeltes Nauta, voor 5000 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenTjebbe Alles
naastligger ten oostenDirk Wildschut
naastligger ten oostenJacob Reinalda


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 107, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKarremanstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-166 Noorderhaven 109F TjallingiiCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Cornelia Salomons Heins... 37 jaar en Pietje Koostra huisvrouw van Anne Leninga, oud 31 jaar; BS geb 1811; ovl 4 nov 1814 HRL; wijk B-001), dv Salomon H, en Christina Willems (Rink); BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Frans Tjallingii... T, geb 8 jun 1794 HRL; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827, ovl 1857; wed. eigenaar van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Sybrand Tjallingii... 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. van HRL. en Rijkje Fontein van Sexbierum, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-001Noorderhaven 109F Tjallingii wedSybrand Tjallingii koopman


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 11 en 23 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
B-001Noorderhaven 109provisionele en finale toewijzingfl. 1927huis bij de Grote Sluis B-001
 
verkoperSybrand Tjallingii
verkoperTjalling Fransz Tjallingii
verkoperGrietje Tjallingii
koperJohannes Agema


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Jelle Johannes Agema, overleden op 23 november 183027 jr, med. Dr. , zoon van Johannes Agema, chirurgijn/vroedmeester Noorderhaven B 1 en Ettje Hoekstra, broer van minderjarige Jan Johannes Agema. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 478Noorderhaven 109Johannes AgemaHarlingenchirurgijnhuis en erf (210 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Agge Tarquinius Noyon, overleden op 4 september 1832zoon van Tarquinius Johannes Noyon, med. Dr. (Noorderhaven B 1) en Baudina-Elisabeth Stinstra, broer van minderjarige Petrus, Aaltje, Jacob en Remelia Tarquinius Noyon. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Baudina Elisabeth Stinstra... Wybenga; BS ovl 1846; 1881 overlijdens, BS Franeker huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-001Noorderhaven 109Tarquinius T Noyon... Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-001bij de Grote SluisTarquinius Terpstra Noyon47 jSneekm, protestant, gehuwd, medicine doctor
B-001bij de Grote SluisBaudina Stinstra42 jFranekerv, protestant, gehuwd
B-001bij de Grote SluisJacob Noyon15 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
B-001bij de Grote SluisAaltie Noyon20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisRemelia Noyon14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisGeertruida Noyon6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisAafke van der Spoel22 jBolswardv, protestant, ongehuwd
B-001bij de Grote SluisNeeltie Tuimelaar20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Doetje Andries Molenaar, overleden op 2 oktober 18432 jr (geboren 13/10/1841), overleden Karremanstraat B 1. (Certificaat van onvermogen nr. 81) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-001Noorderhaven 109Tarquinius Johannes Terpstra Noyon, overleden op 2 juni 184653 jr, geboren Sneek 31/10/1792, med. Dr. , overleden Noorderhaven B 1, man van Baudina-Elisabeth Stinstra, vader van Mr. Petrus-Simeon, substituutofficier rechtbank Sneek, Aaltje (vrouw van jonkheer Mr. Frederik Hessel van Beyma-thoe-Kingma, Secretaris Aengwirden te Heerenveen) en minderjarige Jacob, Remilia-Terpstra en Geertruida-Catharina Tarquinius Noyon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 478B-001 (3 Nieuwe Huizen)Freerk Hoekstra en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 478B-001 (Noorderhaven)Remelia Noyon, wed. F. Hoekstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4283Noorderhaven 109 (B-001)Doopsgezinde Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 109 Engelko Engelkespredikat
vorige grondslagf. 2800
huidige grondslagf. 3400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 109E.Engelkespredikant
Noorderhaven 109H.G.Engelkesstuurman


1935 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 109Oud Harlingen Magazine 1996okt: Publiek wordt geveild het in 1931 geheel vernieuwde woonhuis, waarin tevens een slagerij en afzonderlijke bovenwoning Noorderhaven 109, hoek Hoogstraat, in eigen gebruik bij dhr. B. Noordbeek. Het pand werd in oktober aangekocht door de Gemeente voor een bedrag van fl. 6089,- en zou gesloopt moeten worden voor verkeersverbetering


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 109H. Walinga797Stoff., beddenmag.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109H. WalingaWalinga, H.woninginrichting


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.H. Walinga797Stoff. beddenmag.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109 WalingaWalingawoninginrichting


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109 Walingawoninginrichting


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 109H.H. (Herman) Walinga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 109, HarlingenNoorderhaven 109 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 109rijksmonument 20572


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4283Noorderhaven 109
  terug