Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordergrachtswal 8 op Google Maps
Noordergrachtswal 8,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordergrachtswal 8 (niet bekend) (niet bekend) B-192 B-243
Naastliggers vanNoordergrachtswal 8
ten oostenNoordergrachtswal 10
ten westenNoordergrachtswal 6
ten noordende Noordergrachtswal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-192Noordergrachtswal 8Hendrikje/Ruurdtje Heerpelsgeb 12 jul 1797 Pingjum, ovl 23 aug 1871 HRL, huwt met Klaas J. Heins, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, dv Marten H, en Geertje Ploegstra; BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, 181


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-192Noordergrachtswal 8Klaas Jans Heins... 1851, Vst 24 mei 1859 vanuit Pingjum, zv Jan H, en Jetske (vd Let); BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk B-192, wijk D-097, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4039B-243 (Noordergrachtswal)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4039Noordergrachtswal 8 (B-243)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)


1965 - adresboekadresnaam
Noordergrachtswal 8D. (Dirk) Baarda
  terug