Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 66 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Nieuwstraat 66,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nieuwstraat 66 3-ong 3-ong D-ong D-ong
Naastliggers vanNieuwstraat 66
ten oostende Nieuwstraat
ten noordenNieuwstraat 64


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhuis van Atte Fransens


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Atte Fransen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dircks


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dirx


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metmr. bakkerCG 325:00:00
Attie Oepkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:04
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannes Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tiebbes
verkoperJacob Dirks van der Stevenoud schipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Harmen Arents Baxma, mr. bakker en vroedsman x Attie Oepkes koopt een huis omtrent de Franekerpijpen. De Z. en N. muren zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. de straat en diept aan de Stadsvesten, ten W. Pieter Jansen, ten Z. Johannes Ockes?, ten N. Harke Tjebbes. Gekocht van Jacob Dirks Stevens?, oud-schipper, voor 325 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperWypkien Clases, weduwe vanwinkelierseCG 470:00:00
wijlen Enne Gerryts
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:04
huurderJetse Reins
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannis Okkes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd metmr. bakker
Attie Oepkes


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht
 
aanhandelaarSimon Jacobs, gehuwd metCG 0:06:04
Helena Heins
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannis Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHarke Tiebbes
verwandelaarWypkjen Clases, weduwe van
wijlen Enne Gerritswinkelier


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen op de streek bij de nieuwe straat]huis
 
koper door niaarJacob Reinhard kasteleinCG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:04
geniaarde koperSymen Schuurmanschipper en koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenGereformeerde Gemeente diaconie
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenJ. Reinhart
verkoperJacob Reynalda


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 799Nieuwstraat 66Tjeerd Durks TipstraHarlingenkoorndragerhuis (32 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799D-079 (Franeker-eind)Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799D-117 (Franekereinde)Leonardus Johannes Stevenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799Nieuwstraat 66 (D-ong)Trijntje H. Visser (wed. L.J. Stevens)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 66J.Bijlsmagardenier
  terug