Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Moriaanstraat 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-344 G-336
Naastliggers vanMoriaanstraat 5
ten oostenMoriaanstraat 7
ten zuidende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 3


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0001r van 30 okt 1659 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Lammerts kuiper


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0031r van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0162r van 14 mrt 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 7, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 895Moriaanstraat 5erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenplaisiertuin (620 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Sietske Eeltjes Rispens... HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-344Moriaanstraat 5Ype Boomsma... huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3688G-336 (Moriaanstraat)Willem Bruiningwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3688Moriaanstraat 5 (G-336)Willem Bruining


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Moriaanstraat 5 Jan Bleekerwerkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1937 - variaadresbronbericht
Moriaanstraat 5Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug