Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 33 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 33,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 33 6-079 6-075 E-170 E-162


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 21-23-25-33-35-37-39, Harlingen Lanen 25-33-35-37-39, Harlingen Lanen 9-11-13-15-17-19-21-23-25-33, Harlingen
Naastliggers vanLanen 33
ten oostenLanen 35
ten zuidende Lanen
ten noordenLanen 31


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149r van 16 feb 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen, steeg aan de2/3 huis
 
koperAnthonius van Hettinga CG 600:00:00
koperHector van Hoytema
naastligger ten oostenYpke Jelles
naastligger ten zuidenSiouckien Doytses
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenYnse Hendrix
verkoper van 1/3Anthonius van Hettinga
Marytie Abrahams, vruchtgebruiker van de goederen van
verkoper van 1/3Sybrandt van Hettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHector van Hoytema


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-079 Lanen 33huis
eigenaarwed. Sicco Salomons
gebruikerEvert Drogenham
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-079 Lanen 33huis
eigenaarwed. Sicke Salomons
gebruikerEwert Drogenham
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:08:00
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-079 Lanen 33huis
eigenaarwed. Hendrik Dirks
gebruikerJan Wouters
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-079 Lanen 33huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerBauke Ydes
huurwaardeCG 37:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:03:06


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0090r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHendrik Jansen de Wit, gehuwd metmr. bontweverGG 445:14:00
Marijke Jans
huurderWalte Hayes c.u.
naastligger ten oostenRinske Kalf
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westengrote steeg
naastligger ten noordenHarmen Agema
verkoperDirk Jansenmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen de Wit, mr. bontwever x Marijke Jans kopen een huis nz. Lanen met diverse kelders, kelderkamer en bovenkamers, bewoond door Walte Hayes c.u. Ten O. Rinske Kalf, ten Z. de Laenen, ten W. een grote steeg, ten N. Harmen Agema. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Dirk Jansen, voor 445 GG 14 st.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0109v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis en tuintje
 
koperJacob Houtkoper, gehuwd metschipper (wijd-)GG 550:00:00
Janke Annes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:06:00
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenDirk Jansen
naastligger ten noordenHarmen Agema
curatorRobijn Arjenskoopman
curatorSierk Tolsma, overkoopman
verkoper van 1/2Antje Jacobs, voor 1/2 erfgename van haar grootmoeder en nagelaten minderj
Jacob Andries, en voor 1/2 erfgename van haar grootmoeder
verkoper van 1/2Trijntje Andries, weduwe van
wijlen Ruird Symens, erfgenamen van
Rinske Jans, weduwe van
wijlen Herre Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Houtkoper, wijdschipper x Janke Annes kopen huis en tuintje aan de noordkant van de Laenen, laatst bewoond door Rinske Jans en metter dood ontruimd en nagelaten. Grondpacht 6 st aan de Stad. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten W. Dirk Jansen, ten Z. de straat en Laenen, ten N. Harmen Agema. Met vrije in- en uitgang in de steeg ten westen van deese huisinge plaets geleegen. Gekocht van Robijn Arjens en Sierk Tolsma, kooplieden, als geauthoriseerde curatorien over Antje Jacobs, nagelaten minderjarige dochter van Jacob Andries voor 1/2 erfgename van haar wl. grootmoeder Rinske Jans wv Heere Dirks onlangs overleden. De andere 1/2 door Trijntje Andries wd. Ruird Symens. Samen voor het geheel, voor 550 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0151v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Jan Olivier


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0174r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 33Lanen NZhuis
 
koperHendrik Pesma nomine proprionotaris GG 549:07:00
naastligger ten oostende erven van Jacob Houtkoper
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenwijde steeg
naastligger ten noordenEeltje Aukes Travaille
verkoperHendrik Pesma, curator van de verlaten boedel vannotaris
Hendrik Janzen de Witteoud fabrikeur in bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pesma, notaris, koopt huis nz. Lanen. Ten O. erven Jacob Houtkoper, ten W. de Wijde Steeg, ten Z. de Lanen, ten N. Eeltje Aukes Travaille. Gekocht van Hendrik Janzen de Witte, fabrikeur van bonten.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0039v van 20 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Jan Olivier


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0209v van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van burgemeester Olivier


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0267r van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenwijde steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-075 Lanen 33Wijnand HoekersCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Wijnand Hoekers... 1849, ovl 1850, ovl 1852,; eigenaar en gebruiker van wijk E-169, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-170, slager, 1814. (GAH204); W.H. eigenaar van percelen nrs. 1267 en 1269 te HRL, vleesschouwer, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-170Lanen 33Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers slager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1269Lanen 33Wijnand HoekersHarlingenvleeschhouwerhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Elise de Moloud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-170; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-170Lanen 33Johanna Hoekers... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-198; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman en slagerse, wijk E-170; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. E-170 L Hoekers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-170LaanenElise de Mol63 jAmsterdamv, protestant, weduwe, geen
E-170LaanenLouwrens Hoekers23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-170LaanenJohanna Hoekers37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, koopman en slager


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269E-170 (de Lanen)Wijnand Modderswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269E-162 (De Lanen)Coenraad van der Meulen Kunéewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1269Lanen 33 (E-162)Pieter Oldenburgh


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 33 Roelof Tigchelaarwinkelier
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 33B.Bergsmagroentenhandelaar
Lanen 33R.Tigchelaarschipper


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 33J. (Jan) Faber
  terug