Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 28 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 28,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 28 6-122 6-117 F-219 F-211
Naastliggers vanLanen 28
ten oostenLanen 30
ten zuidenJekelsteeg 2
ten westenLanen 26
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 28Jekelsteeg ten oosten
Lanen 28naamloze steeg ten westen


1596 - variaadresbronbericht
Lanen 28Hein Buisman StichtingBouwjaar volgens de ingemetselde gevelsteen 1596 (mogelijk afkomstig uit een ander pand)


1596 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 28 (noordgevel), HarlingenLanen 28 (noordgevel)Afbeelding van de aartsengel Michael en de tekst
'. Ao 1596 .'
De aartsengel Michael is de beschermheilige van de stad Harlingen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-122 Lanen 28huis
eigenaarwed. Foppe Uiftes
gebruikerwed. Foppe Uiftes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:07:00
aanslag grondpachtCG 00:01:12


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-122 Lanen 28huis
eigenaarwed. Foppe Uiftes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan24-5-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:07:00
aanslag grondpachtCG 00:01:12
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-122 Lanen 28huis
eigenaarwed. Foppe Uiftes
gebruikerwed. Foppe Uiftes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:07:00
aanslag grondpachtCG 00:01:06


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-122 Lanen 28huis
eigenaarwed. Foppe Uiftes
gebruikerwed. Jacob Scheltes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:07:00
aanslag grondpachtCG 00:01:06


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-122 Lanen 28Sjouke Geerts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-122 Lanen 28huis
eigenaarBastiaan Bicker n.u.
gebruikerSjouke Geerts
huurwaardeCG 46:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:07:04


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0168v van 11 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koperDoytze Theunis kooltjerGG 251:00:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen en straat
verkoperNeeltje Pieters, gehuwd met
Jan Pieters Trompetterkoopman
verkopersMaartje Bastiaans Bikker, gehuwd met
Thomas B. IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitse Teunis, kooltjer, koopt huis zz. Lanen, door meerderen bewoond. Ten O. een doorgaande steeg en vrij in- en uitgang door de steeg ten W., ten W. Lammert Jans, ten Z. Pier Eelkes met wie de put op de plaats en de scheidsmuur massaal is, ten N. de straat en diept. Gekocht van Neeltje Pieters [Butterkoper] x Jan Pieters Trompetter en Maertje Bastiaans Bikker x Thomas Bentes IJsenbeek, voor 251 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0125r van 26 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZhuis
 
koperWybe Jans metselaarCG 475:00:00
huurdermilitairen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenPier Eelkes
naastligger ten westenLammert Jans
naastligger ten noordenLanen
verkoperDooitze TeuniskooltjerAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Jans, metselaar, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Pier Eelkes, ten W. Lammert Jans, ten N. de straat en diept. Gekocht van Dooitse Teunis, kooltjer uit Almenum.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-119 Lanen 28wed Wijbe Jansen
6-119 Lanen 28Jan Wijbes, 28 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 30, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 2, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Wybe Jans


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0006r van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 28Lanen ZZ wijk F-219huis
 
koperCornelis A. Jonker, gehuwd metCG 426:00:00
Anna S. Ferwerda
huurderJetske Theunis c.s.
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van Lammert Jans van der Veen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrik Helmer, curator vandrogist/koopman
Jetske Theunis, weduwe van
wijlen Wybe Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis A. Jonker x Anna S. Ferwerda kopen een huis op de Laanen, wijk F-219. Ten O. een doorlopende steeg, ten Z. N.N., ten W. erven Lammert Jans v.d. Veen, ten N. de straat. Gekocht van (drogist en koopman Hendrik Helmer als curator over de geabandonneerde boedel van) Jetske Teunis wd. Wybe Jans voor 426 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-117 Lanen 28Cornelis JonkerCG 3:00:00huis, stond: wybe jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Cornelis Arjens Jonker... id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Henning Lolkesovl voor 1815; wed. H.L. gebruiker van wijk F-219, medegebruikers zijn Johannes A. van Kampen, varensgesel, Jan Hendr. Schoenmaker, sjouwer, Karst Edsgers wed., eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jan Hendrik Schoenmakergebruiker van wijk F-219, sjouwer; medegebruikers Johannes R. van Kampen, varensgesel, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Johannes Reins van Kampen... bruidegom, 1812, doet overlijdensaangifte van Karst Edsgers en Trijntje Johannes Kampen in 1811, ovl wijk F-219, werkman in 1851, N.H., kinderen: Rein, geb 6 dec 1808 HRL, Rein, geb 16 jun 1807 HRL, Akke Johannes, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Karst Edsgers... 1815; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Edsger Tietes en Tjitske Pieters; wed. K.E. gebruiker van wijk F-219; medegebruiker Johannes A. van Kampen, varensgezel, Jan Hendriks Schoenmaker, sjouwer, Henning Lolkes wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-219Lanen 28Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
F-219Lanen 28Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
F-219Lanen 28Karst Edsgers wed
F-219Lanen 28Henning Lolkes wed


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Jan Antonies de Boer, overleden op 21 oktober 1825matroos (verongelukt op terugreis van Groenland), zoon van Antonie Jans de Boer, werkman (Laanen F 219) en Akke Geerts, broer van Geert, militair, Hendrik, idem en minderjarige Fetje Antonies de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1370Lanen 28Johannes van KampenHarlingenvarensgezelhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Feike van der Veeroud 55 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Anthoons Brieve... huw 1842, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-284; oud 65 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Grietje Fustenbergoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Trijntie Jansmaoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-219; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-219 J van Kampen stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Margaretha Wiebes Veenstra, overleden op 5 oktober 18393 mnd, overleden Schritsen F 219. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-219LaanenJohs. van Kampen54 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
F-219LaanenGrietje Briene65 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenMaatje van Kampen21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenTaeke [Feike] van der Veer55 jMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, varensgezel
F-219LaanenTrijntie Tamsma55 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-219LaanenJan Taekes van der Veer23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, varensgezel
F-219LaanenHenderika van der Veer18 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenGrietje Fustenberg55 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-219LaanenAntie C Meinsma26 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Antje van Dijk, overleden op 21 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 1 dg (geboren 20/6/1843), overleden Lanen F 219. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Grietje Cornelis, overleden op 24 oktober 184363 jr (geboren 19/3/1780), werkster, overleden Laanen F 219, ongehuwd, moeder van natuurlijke zoon Fredrik Cornelis Forstenburg, kleermaker. (Grietje ook met familienaam 'Forstenburg') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Rolina Hillebrands Pot, overleden op 7 september 18446 mnd (geboren 2/4/1844), overleden Lanen F 219, dochter van Hillebrand G. Pot, zeekapitein en Trijntje H. Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-219Lanen 28Catharina Jans Nak, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 39 jr (geboren 28/1/1805), overleden Lanen F 219, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Adam Tjeerds Stoker... HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, wonende te HRL. 1812, korendrager in 1864, N.H., ovl wijk F-219, zv Tjeerd Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-219Lanen 28Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1370F-219 (Lanen)Trijntje van Kampen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3574F-211 (De Lanen)Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3574Lanen 28 (F-211)Hendrikus Oswald


1908 - variaadresbronbericht
Lanen 28Raadsvergadering 29 meiEen verzoek van H. Oswald, berichtende, dat hij aangeschreven is, den schoorsteen van perceel Lanen no. 28 te vernieuwen. Adressant zegt, dat de toestand niet zoo slecht is en dat de schoorsteen met den geringe herstelling weder in orde is te brengen. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten afwijzend op het verzoek te beschikken.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 28N.Kamstragroentenwinkelier
Lanen 28aR.Steinvoorte-


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 28J. (Jelle) Schotanus


1974 - variaadresbronbericht
Lanen 28Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 28rijksmonument 20507
  terug