Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 22 6-124 6-120 F-222 F-214
Naastliggers vanLanen 22
ten oostenLanen 24
ten zuidenSchritsen 15
ten westenLanen 20
ten noordende Lanen


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246r van 28 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van wijlen Fredrick Samuels


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Fredrick Samuels


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-124 Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerMarten Sibrens
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-124 Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes erven
gebruikerMarten Sibrens
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:12:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-124 Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerFrans Martens cum soc.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-124 Lanen 22huis
eigenaarerven Pieter Keimpes
gebruikerBauke Cornelis
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-124 Lanen 22Bauke Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0110r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Cornelis


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0195r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke Cornelis


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0078r van 21 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke Cornelis


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0207r van 12 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Cornelis


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0232r van 18 jan 1767 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBouke Cornelis


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0022v van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Cornelis


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216v van 30 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Cornelis


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen Besling
naastligger ten noordenWillem Stijckel koopmanGroningen


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 22Lanen ZZhuis
 
koperLolke Sybrens, gehuwd methuistimmermanCG 450:00:00
Jantje Willems
huurderTjietsche Scheltes
naastligger ten oostenHarmen Besling
naastligger ten zuidende erven van Wybe Baukes
naastligger ten westende weduwe van Heere Meyles
naastligger ten noordenLanen
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
Tjepke Sakes Blokmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
Pier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
wijlen Sybren Lolkesvarensgezel
verkoperPieter Minnes, weduwnaar vanhuistimmerman
wijlen Aukje Scheltes, namens hun kinderen
Minne Pieters
Hiltje Pieters
verkoperYzaac Jans Faber, weduwnaar vanmr. kuiper
wijlen Geertruid Scheltes, namens hun dochter
Geertruid Yzaacs


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-122 Lanen 22Lolke Sijbrens, 29 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0312r van 15 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolke Sybrens


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0094r van 1 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 20, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLolke Sybrens


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0017r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 24, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLolke Sybrens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-120 Lanen 22Lolke SybrensCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Lolke Siebrens Zwaal... huw 1815, huw 1833, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-222Lanen 22Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1377Lanen 22Lolke Sybrens ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (80 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-222Lanen 22Auke Jans Donker, overleden op 5 oktober 1832zoon van Jan Jarigs Donker, pakhuisknecht (Laanen F 222) en Grietje Aukes de Boer, broer van minderjarige Lieuwkje, Jantje en Jarigje Jans Donker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 29 nov 1837
adressoortbedraggebruik
F-222Lanen 22koopaktefl. 500huis aan de Laanen F-222
 
verkoperLolke Sybrens Zwaal (gehuwd met Jantje Willems, zie ook Jantje Willems Molenaar)
koperJan Lolkes Zwaal (gehuwd met Aaltje Jans Molenaar)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Aaltje Molenaargeb 23 mrt 1809 Sneek, huwt met Jan Zwaal, N.H., A 6 nov 1872 Nieuwe Diep; bev.reg. HRL 1851 wijk F-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-222; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Jan Lolkes Zwaal... in 1851, huw.get. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, ovl wijk F-222, zv Lolke Sibrands Z, en Jantje Willems Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, ovl 1863, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-222 Jan Zwaal stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-222LaanenJan L Zwaal30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeevarende
F-222LaanenAaltie Molenaar31 jSneekv, protestant, gehuwd
F-222LaanenJan J Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-222LaanenLolke Zwaal22 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-222Lanen 22Lolke Jans Zwaal, overleden op 30 augustus 184014 mnd, overleden Schritsen/Laanen F 222, zoon van Jan Lolkes Zwaal, stuurman en Aaltje Jans Molenaar, broer van minderjarige Jan Jans Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Rinske Sjoerds van der Vorm... Adams; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
F-222Lanen 22Germen Lieuwes Blom... B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377F-222 (Lanen)Jan L. Zwaal en vrouwwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377F-214 (De Lanen)Willem Jans van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377Lanen 22 (F-214)Ybeltje Brouwer (wed. W.J. v.d. Meer)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 22 Wilhelmus Flipsencoupeur
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 22J. van Droogeexpediteur


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 22J. (Jacob) Wouters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 22rijksmonument 20504


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1377Lanen 22
  terug