Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lammert Warndersteeg 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 7 3-164 3-188 G-227 G-270
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 7
ten zuidenLammert Warndersteeg 9
ten westende Lammert Warndersteeg
ten noordenLammert Warndersteeg 5


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hiervoor verkochte kamer in deze akte


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-164 Lammert Warndersteeg 7
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-164 Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHeere Ymes
huurwaardeCG 08:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:12:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-164 Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Jansen
huurwaardeCG 08:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerking1724 insolvent verklaert


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeggleibakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-164 Lammert Warndersteeg 7kamer
eigenaarwed. Hendrik Hendriks
gebruikerwed. Hendrik Hendriks
opmerking1724 insolvent verklaart


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-164 Lammert Warndersteeg 7Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-188 Lammert Warndersteeg 7CG 0:00:00afgebrooken


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Coenraad Speleveldzie ook C. Speelziek; gebruiker van wijk G-227, hoedemakersknegt; eigenaar is M. Ouendag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Matthijs Tjeerds Ouendag... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:. -1-8, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-227Lammert Warndersteeg 7M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7Klaas KramerBirdaardrijks commieshuis (25 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-227Lammert van der steegJan Reinders23 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
G-227Lammert van der steegHitje Harda22 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-227Lammert van der steegTjaltie J Reinders1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-227Lammert van der steegHein Fred. van der Molen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Hans Pieters Stijoef, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 2 jr (geboren 11/2/1842), overleden Molenpad G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-227Lammert Warndersteeg 7Karst van der Meulen, overleden op 21 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 mnd (geboren 5/1/1847), overleden achter Bolwerk G 227. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jetze Jans de Boergeb 1792 Slooten, ovl 30 mrt 1854 HRL, huwt met Sibbeltje Simons van der Meulen, keetknegt in 1851, N.H., zv Jan de B., en ... ; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931G-227 (Lammert Warndersteeg)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
G-227Lammert Warndersteeg 7Jacoba Folkerts Bakker... dec 1865 HRL, huwt met Hendrik Faber op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, dienstbaar, ovl wijk G-227, was in 1865 turfmeetser, dv Folkert Jennes B., en Rigtje Wytzes; BS huw 1814, ovl 1844, ovl ... (alles)


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 mrt 1871
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 8 mrt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 10 mrt 1871
G-227Lammert Warndersteeg 7Eene woning in de LammertWarndersteeg, als huurder in gebruik bij G. de, Boer. Provisioneel verkocht op 15 mrt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931G-270 (Lammertwarndersteeg)Albertus van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 931Lammert Warndersteeg 7 (G-270)Elkan Aron Speijer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 7S.Boomstrabootwerker
  terug