Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lammert Warndersteeg 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 14 3-170 3-193 G-206 G-253
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 14
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 16
ten noordenLammert Warndersteeg 12


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-170 Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-170 Lammert Warndersteeg 14kamer
eigenaarwed. Jan Hessels
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-170 Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerJan Cornelis
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-170 Lammert Warndersteeg 14huis
eigenaarHarmen Martens
gebruikerTjeerd Aebles c.s.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-170 Lammert Warndersteeg 14Hendrikjen Daniels, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-193 Lammert Warndersteeg 14Jan W VettevogelCG 0:10:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Ytje Wouters... geb 1779 ... , ovl 27 feb 1812 HRL, huwt met Gerrit Johannes Olingius op 28 mei 1797 HRL, ovl wijk G-206, gealimenteerd in 1812, dv Wouter Rutgers en Fettje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Harmanus Plutschouw... HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, huw 1824, ovl 1833; wed. H.P. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); H.P. ende Anna Houttuin, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Hendrik Jetzesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-206, gealimenteerd, medegebruiker is H. Plutschouw wed., eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Jan Wytses Vettevogel... gebruikers Abraham L. de Vries, koopman, Willems Jans, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-206; gebruikers H. Plutschouw wed., gealimenteerd, Hendrik Jetses wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14J W Vettevogel ervenH Plutschouw wedgealimenteerd
G-206Lammert Warndersteeg 14Hendrik Jetzes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Berend Hendriksoud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schaarslijper, wijk G-206; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Leentje Harms... (gk); BS ovl 1841; 1854 overlijdens; oud 61 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Rients Feddes de Wit... HRL 1851 wijk D-170, supp wijk I-036 schip; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-206; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje de Wit, overleden op 10 juli 18394 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 36) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-206Lammert van steegRients de Wit30 jAlmenumgezin 1, m, protestant, gehuwd, tapper
G-206Lammert van steegAkke G Munniks31 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegFedde de Wit8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegAafke de Wit1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegBerend Hendriks74 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, gehuwd, schaarslijper
G-206Lammert van steegLeentie Harmens61 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-206Lammert van steegJohannes Hendriks25 jLeeuwardengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-206Lammert van steegMartinus Nagels4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Lena Berends, overleden op 23 december 18415 wk (geboren 21/11/1841), overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 153) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Aafke Rientses de Wit, overleden op 7 maart 18423 1/2 jr, overleden Landwerndersteeg G 206. (Certificaat van onvermogen nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Jeltje Rients de Wit, overleden op 6 april 1844(Certificaat van onvermogen), 1 mnd, overleden Landwarndersteeg G 206. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-206Lammert Warndersteeg 14Pierkje Hazes Goverts, overleden op 31 mei 184638 jr, geboren Workum 13/4/1803, overleden Landwerndersteeg G 206, vrouw van Christoffel Fokkes Klein, geen kinderen, tante van Haye, panbakkersknecht Achlum en Sjoukje Tjerks Beima, te Makkum (neef en nicht). Saldo fl. 79,70. (in tafel 30/5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 25 aug 1849
adressoortbedraggebruik
G-206Lammert Warndersteeg 14koopaktefl. 290huis in de lammertwarnderssteeg, G-206
 
verkoperAkke Gerrits Munnicks (gehuwd met rients feddes de wit, woonachtig in zijn schip, tijdelijk woonachtig te harlingen)
koperSytse Postma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Aaltje Rommerts Faber... Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Akke Gerrits Munnike... G-175, supp wijk G-437, supp wijk I-036, (schip); oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT1839; A.G.M. eigenaresse van percelen nrs. 971-974 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 473, 4 x huis en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Douwe Gerrits de Vries... 1851 uit Barradeel, zv Gerrit dV, en IJnskje Zijlstra; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206; D.G. d. V. eigenaar van percelen nrs. 473 en 474 te Sexbierum sectie A, landbouwer, woonplaats Almenum, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Maria Klumper... Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-206Lammert Warndersteeg 14Tetske Douwes Feenstrageb 1799 Kubaard, ovl 14 apr 1856 HRL, huwt met Douwe de Vries, DG, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, dv Douwe F, en ... ; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972G-206 (Lammert Warndersteeg)Daniel S. Hollengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972G-253 (Lammertwarndersteeg)IJbe Bolmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 972Lammert Warndersteeg 14 (G-253)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 14aH.Schoottransportarbeider
  terug