Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 9 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 9,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 9 3-076 3-092 G-239 G-276
Naastliggers vanKerkpoortstraat 9
ten oostenKerkpoortstraat 11
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 7


aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 9Blindemanssteeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9
eigenaarGerrit Bisschop
gebruikerGerrit Bisschop
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarAernt Bisschop
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 10:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-076 Kerkpoortstraat 9Hendrik Arends, bestaande uit 4 personengaat vertrekken nae overijssel
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-076 Kerkpoortstraat 9huis
eigenaarGeertruid Harmens
gebruikerHendrik Arents
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:18:00


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Pijpenmakerssteeg OZ bij de Grote Kerkhuis
 
koperJan Harmens mr. bontweverCG 145:07:00
huurderJan Louws c.u.CG 30:00:00
naastligger ten oostenhet het huis de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp
naastligger ten zuidenstraat en kerkhof
naastligger ten westenPijpenmakerssteeg
naastligger ten noordenwoning gekocht door Jielderen Ruurds, en zijn broer
naastligger ten noordenwoning gekocht door Hidde Ruurds
verkoper van 1/2Benjamin Brouwer, voor zich en als curatornotarisSint Annaparochie
Syds Schaaf, curatoren overkoopman
verkoper van 1/2Rein Hendriks Brouwer, erfgenamen van
wijlen Rein Brouwer, gehuwd met
wijlen Sydske Schaaf


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0182r van 13 jan 1782 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9achterPijpmakersstraat OZhuis
 
koperBartle Tuininga procureur postulantGG 45:21:00
bewonerAllard Jans c.u.
naastligger ten oostenHeer Stijl
naastligger ten zuidenA. Moccama
naastligger ten westenPijpmakersstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJielderen Ruurds, broer van
Hidde Ruurds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, procureur postulant, koopt (b) huis in de Pijpmakersstraat, ten O. de heer Stijl, ten Z. A. Moccama, ten W. de straat. Gekocht van gebroeders Jielderen en Hidde Ruurds voor 45 gg 21 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 9Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Nieuwe kerk] hoek Pijpmakersteeghuis
 
koperJan Hendrik Houtman mr. bontweverCG 140:00:00
naastligger ten oostenhet huis de Witte Trompet
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat en kerkhof]
naastligger ten westenPijpmakersteeg
naastligger ten noordenJielderen Ruurds
verkopervroedsman Augustinus Mockema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-092 Kerkpoortstraat 9Hendrik VogelsangCG 0:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Antje Pietersgeb 1801 ... , ovl 2 dec 1812 wijk G-239, dv Hinke Jans; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Harmen Homeulen... zijn Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw, Albert Bruining, 1814. (GAH204); id. van wijk G-239, gebruiker is Willem Cordel wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Fredrik Hey ende Antje Berends, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Willem Cordel... huw 1815, huw 1828 1845 overlijdens, ovl 1848, BS Franeker huw 1823; wed. W.C. gebruiker van wijk G-239, gealimenteerd; eigenaar is H. Homeu-len, 1814. (GAH204); Extract uit het register van den Burgerlijken ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-239Kerkpoortstraat 9H Homeulen Willem Cordel wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 9 (0 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntie Houtsmaoud 50 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-239Achter de Grote KerkTrijntie Houtsma50 jAlmenumv, rooms katholiek, weduwe, geen
G-239Achter de Grote KerkAkke van der Zee8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-239Achter de Grote KerkEtje Schaafsma25 jSurichv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-239Kerkpoortstraat 9Trijntje Gerritsgeb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2409G-276 (Kerkpoortstraat)IJmkje Gorter, wed. H. Hoddewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2409Kerkpoortstraat 9 (G-276)Geertruida de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 9K.Boonstraarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 9T. (Tjietse) v.d. Gaast


1971 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde), HarlingenKerkpoortstraat 9 (oostgevel achterzijde)Gaast, Elisabeth Van Der;Vlietstra, WietzeE. v.d. G.
20-5-'71
De eerste steen is gelegd door Elisabeth van der Gaast aan de bijkeuken van dit pand. De gevelsteen is gemaakt door Wietze Vlietstra
  terug