Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 7 3-075 3-091 G-233 G-275
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 7 3-075 3-091 1/2 G-234 G-275
Naastliggers vanKerkpoortstraat 7
ten oostenKerkpoortstraat 9
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 5


aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 7Blindemanssteeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-075 Kerkpoortstraat 7
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-075 Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-075 Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-075 Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 12:--:--


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-075 Kerkpoortstraat 7Beernt Alpherts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-075 Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de Grote Kerk]deftig huis
 
koperWillem Buizink, gehuwd metmr. bontweverCG 425:00:00
Aaltie Beernds
eigenaar en bewonerwijlen Gerrit Jansen c.u.
huurderClaaske Fransen CG 0:04:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:05:00
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordensteeg
verkoperBeernd Jansen Westendorp, procuratie hebbende vanbontwever
Beernd Jansen BosAltsteede
Jan Jansen BosHoksbergen
Jan Doorenbosch, gehuwd metWessem
Geertruid Jansen, erfgenamen van hun broer voor de 1/2
wijlen Gerryt Jansen Bosmr. bontwever
Tyttie Fockes, gehuwd metLollum
Yep Mattheus, enarbeider
Carst Fockes, enhuismanMenaldum
Agnietie Fockes, gehuwd met
Saake Gerbens, erfgenamen van hun zuster voor de 1/2arbeiderDronrijp
Willemke Fockes


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0156v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPijpenmakerssteeg


1776 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 7, HarlingenKerkpoortstraat 7Jan Willem Buizingde Prinsherberg


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0210v van 10 jun 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPijpmakersteeg


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0264r van 10 feb 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema koopman


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0288r van 8 nov 1795 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0090r van 6 mei 1798 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-091 Kerkpoortstraat 7Christoffel KleinCG 0:15:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Trijntje Ruurds van der Geest... van der Geest en Richtje jakobs; geb 1792 ... , ovl 20 jan 1812 HRL, wonende te Agter de Kerk, ovl wijk G-233, onder Almenum, dv Ruurd vdG, en Rigtje Jacobs; BS ovl ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Gerryt Willemsgeb 1809 ... , ovl 22 dec 1812 HRL; wijk G-234, zv Hinke Jans; BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Janke Spaangeb 1727 HRL, ovl 8 mei 1812 HRL, huwt met Jan Jansen Spaan, ovl wijk G-234; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Scheltje Everts... Aukje Symons indertijd echtelieden te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Christoffel Fokkes Klein... BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1831, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1849; eigenaar en gebruiker van wijk G-233, gealimenteerd, 1814. (GAH204); C. Fokkes K. van HRL, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Harmen Bonkovl voor 1815; wed. H.B. gebruiker van wijk G-234, gealimenteert; eigenaar is T.G. Kussendrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Thijs Gijssen Kussendrager... van wijk E-011, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-238, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-234, gebruiker is Hendr. Bonk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); T.K. ende Jantje Eelkes, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-233Kerkpoortstraat 7Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
G-234Kerkpoortstraat 7T G Kussendrager Harmen Bonk wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 911Kerkpoortstraat 7de Stad HarlingenHarlingenerf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Sietse Elias de Wit... BS huw 1818, ovl 1826, huw 1827, ovl 1846, ovl 1858; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Wijpkje Aukes Vogelzang... bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Pieter Martens van Vliet... huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-234; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Trijntje Jacobs Blaauw... Jans; BS huw 1830, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-100; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-234; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-233Agter de Grote KerkSytse de Wit51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
G-233Agter de Grote KerkYpkje Vogelzang49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-233Agter de Grote KerkElizabeth de Wit20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-233Agter de Grote KerkGeertje de Wit15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkPieter M van Vliet39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-234Agter de Grote KerkTrijntie Blaauw48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-234Agter de Grote KerkJacob van Vliet14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkWybe van Vliet8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkMarten van Vliet6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-234Agter de Grote KerkTettie van Vliet17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 3 apr 1840
adressoortbedraggebruik
G-233Kerkpoortstraat 7koopaktefl. 150huis achter de Grote Kerk G-233
 
verkoperJohanna Bisschop (wv Harmen Schuur)
koperde Stad Harlingen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Jacoba Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Aukje van der Vorm... F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-234Kerkpoortstraat 7Johannes Geelof... BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2227G-275 (Kerkpoortstraat)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2227Kerkpoortstraat 7 (G-275)Stad Harlingen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 7beeldbepalend pand5 van 10
  terug