Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 67 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 67,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 67 4-050 4-068 H-035 H-059
Naastliggers vanKerkpoortstraat 67
ten oostenKerkpoortstraat 69
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 65


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-050 Kerkpoortstraat 67
eigenaarwed. Willem Willems
gebruikerwed. Willem Willems
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-050 Kerkpoortstraat 67
eigenaarwed. Willem Willems
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-050 Kerkpoortstraat 67
eigenaarwed. Willem Willems erven
gebruikerwed. Willem Willems erven
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-050 Kerkpoortstraat 67
eigenaarAntie Douwes
gebruikerAntie Douwes
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-050 Kerkpoortstraat 67Antje Douwes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-068 Kerkpoortstraat 67Jan DijkstraCG 1:00:00afgebrooken


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Johanna Kamsgeb 1774 HRL, ovl 19 mrt 1813 HRL, huwt met Johannes Durks Dijkstra, koopt een plek grond in 1801, ovl wijk H-035; BS ovl 1813; 1814 huwelijken


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Johannes Durks Dijkstra... 1e huwt met Johanna Kams 2e huwt met Ida Visser op 21 jul 1814 HRL, voerman in 1830, wonende te HRL. wijk H-035 in 1813, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, wonende te HRL. en is sleeper, huw.get. bij AS.R. Terdeus en S. Annes ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Jan Dirks Dijkstra... inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-035Kerkpoortstraat 67Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 67Geertruida Schonenberg, overleden op 29 augustus 1825wed. Johannes Harmens Visser, vrouw van Jacob van Germen, wafelbakker, moeder van Ida (vrouw van Jan Dijkstra, botersleper Kerkpoort H 35), Harmen, wafelbakker Dokkum, Marten, idem, Dirk, idem, Bernardus, idem, wijlen Gerrit (man van Migcheliene de Jong, vader van minderjarige Gerharda, Geertruida, Johannes-Nicolaas en Anna-Maria Gerrits Visser, allen in Brabant verkerende) enwijlen Baaye Johannes Visser (vrouw van Allard van der Zee, moeder van minderjarige Geertruida, Johanna, Hermanus, Johannes, Ida, Jacobus, Marijke en Alberta Allards van der Zee, allen in Holland zich ophoudende), geen kinderen uit2e huwelijk. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1818Kerkpoortstraat 67wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis en erf (200 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Ida Visser... huw.afk. 10 en 17 jul 1814, 2e huwt met Jacob Bonnema op 7 jan 1836 HRL, hij is sleper, N.H., ovl wijk H-035, dv Johannes V, en Geertruida Schoonbergen; BS huw 1814, ovl 1830, huw 1836, ovl 1867, bev r HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-035Jacobus Bonnema42 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, voerman
H-035Yda Johs. Visser49 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
H-035Dirk Dijkstra21 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Geertruida Dijkstra19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Johanna Dijkstra17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Elizabeth Dijkstra13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-035Baudina Dijkstra10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-035Kerkpoortstraat 67Geertruida Jans Dijkstra, overleden op 17 februari 184019 jr, overleden Kerkpoortsend H 35, dochter van wijlen Jan Dijkstra en Ida Johannes Visser (thans vrouw van Jacobus Bonnema, voerman/sleper), zuster van minderjarige Durk, Johanna, Elisabeth, Baudina en wijlen Wilhelmina Jans Dijkstra (toeziend voogd is Dirk Cornelis van der Tol, landbouwer Sexbierum). Saldo fl. 340,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 149 (vermindering saldo met fl. 107,95). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-035Kerkpoortstraat 67Jacob Willems Bonnema... zv Willem Lieuwes B., en Catharina (Postma); BS huw 1819, huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-035; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, voerman, wijk H-035; VT1839; J.W.B. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1818H-035 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5051Kerkpoortstraat 67 (H-059)Theodorus de Windt (en Cons.)


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 67, HarlingenKerkpoortstraat 67S. Jagertimmerman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 67Sj.Jagertimmerman


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpoortstraat 67, HarlingenKerkpoortstraat 67S. Jagertimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 67H. (Hendrik) Godthelp
  terug