Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 49 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 49,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 49 3-110 3-132 G-261 G-292
Naastliggers vanKerkpoortstraat 49
ten oostenKerkpoortstraat 51
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 47


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025ra van 24 jan 1675 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarUpcke Sybes
gebruikerUpcke Sybes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan6-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarOepke Sybes
gebruikerOepke Sybes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300r van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 51, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-110 Kerkpoortstraat 49huis
eigenaarTjeerd Jansen
gebruikerTjeerd Jansen
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-110 Kerkpoortstraat 49wed. Jacob Gerrits, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Molenpad, achter de Grote Kerk op de hoek van hethuis
 
koperDooitze Theunis kooltjerGG 200:00:00
huurderRienk Anthonis mr. bontweverCG 32:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende erven van Joost Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende erven van Gerryt Gerryts
verkoperPieter Sloote, gehuwd metmr. bontwever
verkopersTettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitze Theunis, kooltjer onder Almenum, koopt een huis op de hoek van het Molenpad, met o.a. een weefwinkel voor zes getouwen. Ten O. erven Joost Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Gerryt Gerryts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Pieter Sloote x Tettje Pieters, voor 200 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 49Kerkpoortstraat N Z[ staat: achter de Grote Kerk op de hoek van het Molenpad]huis
 
koperMichiel Veldhuis, gehuwd metCG 200:00:00
kopersJohanna Pieters
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenJochem Jans schoorsteenveger
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erven van Joost Proues
naastligger ten zuidenMolenpad
verkoperDooitze Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Veldhuis x Johanna Pieters koper huis agter de grote of nieuwe kerk op de hoek van het Molenpad, thans door hen als huurders bewoond. Ten O. schoorsteenveger Jochem Jans, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Joost Proves?. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van kooltjer Dooytze Teunis, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-132 Kerkpoortstraat 49Jan A BakkerCG 1:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Klaas Jurjens van der Stokgeb 1798 HRL, ovl 4 mei 1813 HRL; wijk G-261, zv Jurjen Ockes vdS en Pietje Jans Bakker (!); BS ovl 1813; geb 4 may 1798, ged 27 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jurjen O. van der Stok en Hiltje P. van der Veen (!)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen Harkes van der Stok... metzelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk G-042, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-261, trekschipper, 1814. (GAH204); J.H. vdS. ende Antje Sjoerds de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-261Kerkpoortstraat 49Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 110 en 116 van 25 jun 1817
adressoortbedraggebruik
G-261Kerkpoortstraat 49provisionele en finale toewijzingfl. 15huis G-261
 
verkoperJohannes Meyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49Jacob van der LindeHarlingenkoorndragerhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Frederik Ebbelingoud 40 jaar, geb Zwartsluis en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-261; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Willemina Jeekel... 1828ob, huw 1830, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb Zutphen en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-261Johannes IJzenbeek39 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
G-261Ypkje Fokkema36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-261Doeke IJzenbeek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Hendrik IJzenbeek10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-261Trijntie IJzenbeek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Sybrigje IJzenbeek19 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-261Frederik Ebbeling40 jSwartsluisgezin 2, m, protestant, gehuwd, aardewerker
G-261Wilhelmina Jekel39 jZutphengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-261Johannes Veldhuis14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Hendrik Ebbeling2 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Maria Veldhuis16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Cornelia Ebbeling5 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-261Marijke Nielsen8 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes Jans Velthuis, overleden op 16 juli 184116 jr (geboren 19/3/1825), arbeider, overleden Achter de Kerk G 261, zoon van wijlen Jan Velthuis en Wilhelmina Jekel (thans vrouw van Fredrik Ebeling, sjouwerman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Trijntje IJsenbeek, overleden op 24 november 18415 jr (geboren 22/10/1836), overleden Achter de Kerk G 261. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-261Kerkpoortstraat 49Bauke Blom, overleden op 17 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Achter Grote Kerk G 261. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Sibbeltje van der Meulengeb 8 nov 1786 Gaastmeer, ovl 4 dec 1870 HRL, huwt met Jetze de Boer, N.H., dv Simon vdM, en Antje Jelles Visser; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk G-066, 227, 261, supp wijk G-393, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Tjeerd Goris Faber... 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Yepkje Sybes Fokkema... bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772G-261 (Kerkpoortstraat)Frederik Ebelingwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-261Kerkpoortstraat 49Johannes IJsenbeek... 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772G-292 (Kerkpoortstraat)Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1772Kerkpoortstraat 49 (G-292)Cornelia Ebeling (vr. v. S. de Vries)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 49R.Drostwinkelier
  terug