Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 25 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 25,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 25 (niet bekend) (niet bekend) G-245 G-280


Huisnaam in: 1655
Gebruik:
Naam: de zilverberg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-251
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-248
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 25
ten oostenKerkpoortstraat 27
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 23


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 257r van feb 1654 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Kerkpoortstraat 25Riemer Jurjens [Wijngaarden] en Frans van Kyll kopen, na niaar ratione vicinitatis, een ledige plaets of nieuw aangelegde hof achter de kerk, naast de hof van 'de Zilverberg', Ten O. enige camers, ten W. de retrahenten. Het was door Tymen Jacobs Hayema gekocht van erven Gerrit Jacobs. Koopsom 300 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0196v van 21 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Grote Kerk (bij de)1/2 huis
 
koperJacob Jaities burgerGG 188:00:00
naastligger ten oostenHendrick Jansen
naastligger ten zuidenDe straat
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten noordende erven van Ysbrand Wijnties
verkoperTjeerd Lolles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jayties koopt een 1/2 huis omtrent de Grote Kerk. Ten O. Hendrick Jansen, ten W. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. de straat, ten N. erven IJsbrand Wijnties. Gekocht van Tjaard Lolles, voor 188 gg.


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0249v van 7 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005v van 18 nov 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van dr. Cornelius Walsweer
naastligger ten westende kamer van Pilgrum Aeleffs
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Kerkpoortstraat NZ [staat: Grote Kerk]huis, loods en plaats genaamd de Witte Trompet
 
koperTrijntie Victoors, weduwe, erfgename en testamento vanherbergiersterCG 150:00:00
Ige van Galama
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten oostenwijlen Trijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenkerkhof
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
verkoperMelle HendrixbombazijnwerkerBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntie Victoors, herbergierse, laatst wd. jr. Ige van Galama, wandelt een huis, loods en plaats aan de noordzijde van de kerk, alwaer de witte trompet uythangt. Ten O. wl. Trijn Rinnerts, ten Z. het kerkhof, ten W. Harcke Zierx. Grondpacht 2 cg. In wandel verkregen van bombazijnwerker te Bolsward Melle Hendrix. Hiertegen gewandeld een huis te Hemelum.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0172v van 10 nov 1695 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Witte trompet


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Groote Kerk (aan de noordkant van de)huis genaamd de Witte Trompet
 
koperoud burgervaandrig Nanning Stansen mr. brouwerGG 75:15:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenhet hoff van Goitien Braam
naastligger ten zuidenGroote Kerk en 't kerkhoff
naastligger ten westenJoris Fookles
naastligger ten noordenhet hoff van Goitien Braam
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanningius Stansen, oud-burgervaandrig en mr. brouwer, koopt een huis 'de Witte Trompet', nz. v.d. Grote Kerk. Met beschrijving. Ten O. en N. de hof van Goitjen Braam, ten W. Joris? Fockes?, ten Z. de straat en Kerkhof. Gekocht van de Magistraat van Harlingen, volgens Resolutie van 2 jul 1714, voor 75 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0006v van 8 jun 1760 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Groot kerkhof NZhuis
 
koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontweverCG 251:07:00
Lijsbeth Hendriks
huurderFreerik Jansen c.u.
huurderJan Beernds c.u.CG 44:00:00
naastligger ten oostende erven van Dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten noordende erven van Dr. G. Stinstra
verkoper van 1/2Benjamin Brouwerpubliek notarisSint Annaparochie
Syds Schaafkoopman
verkoper van 1/2B. Brouwer, curatoren over
Rein Hendks. Brouwer, erfgenamen van
wijlen W. Rein Brouwer, gehuwd geweest met
wijlen Sydske Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een huis aan het Groot Kerkhof, 'de Witte Trompet'. Ten O. en N. erven dr. G. Stinstra, ten W. het door Jan Harmens gekochte huis, ten Z. het Groot Kerkhof. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Benjamin Brouwer, not. publ. en proc. fiscaal van het Bildt te Sint Anna Parochie voor zichzelf voor 1/2, en als curator over Rein Hendriks Brouwer voor 1/2, als erven van Rein Brouwer x Sydske Schaaff, voor 251 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Groot Kerhof NZhuis
 
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmidCG 213:00:00
koperDirk Cornelis mr. timmerman
huurderFrerik Jansen c.u.
huurderJan Beerends c.u.CG 44:00:00
naastligger ten oostende erven van Dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordende erven van Dr. G. Stinstra
verkoperBerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
Lijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. timmerman, kopen het huis 'de Witte Trompet' aan het Groot Kerkhof. Ten O. en N. erven G. Stinstra, ten W. Jan Harmens, ten Z. het Kerkhof. Het is verhuurd. Zie de beschrijving. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 213 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis genaamd de Witte Trompet


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0234r van 2 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 27, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkhof en straat]


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 25wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 25Hendrik Atzes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Cornelis Dirks Lautenbach... van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Leenderts Stoef... ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25S. C Reidsmaeigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Lautenbach tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Trijntje Pottinga... bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902G-243 (Achter de groote kerk)Jacob J. Noordkampwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25 (G-280)Jacobus Boumans


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 25G.Tigchelaaraannemer


1950 - kentekenadresnaam
B-38190
Kerkpoortstraat 25Zacheus van der Zee


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 25Z. (Zacheus) v.d. Zee


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 25, HarlingenKerkpoortstraat 25Z. van der Zeeverhuizingen
  terug