Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) G-244 G-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) G-243 G-ong
Naastliggers vanKerkpoortstraat 23
ten oostenKerkpoortstraat 25
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 21


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0039r van 5 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd de Witte Trompet


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0053r van 5 okt 1684 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarcke Zierx
naastligger ten westenkerkhof


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220r van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJoris Fookles


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTrijntje Goytjens Braam, weduwe van


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0224v van 4 sep 1763 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendr. G. Stinstra


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Harmens


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0064r van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 23Pijpmakerssteeg OZ hoek bij de Nieuwe Kerkhuis
 
kopervroedsman Augustinus Moccama GG 80:07:00
huurderJan Harmens c.u.CG 30:00:00
naastligger ten oostenhuis genaamd de Witte Trompet
naastligger ten zuidenstraat en kerkhof
naastligger ten westenPijpmakerssteeg
naastligger ten noordenJilderen Ruurds
verkoperCatharina Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Teutelingbontwever
verkoperAnna Bartling, erfgenaam, gehuwd met
Jan Willems van der Werff
Johannes Kramer, vader en voogd vankoopmanAmsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
wijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van hun ouders en houders van het oude reve
Dirk Bartling, gehuwd met
Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Mockema, mede vroedschap, koopt huis op de hoek van de Pijpmakerssteeg bij de nieuwe kerk, bewoond door Jan Harmens c.u. vrij van Grondpacht. Ten O. het huis 'de Witte Trompet', ten Z. straat en kerkhof, ten W. de Pijpmakerssteeg, ten N. Jilderen Ruurds. Gekocht van de (met name genoemde erfgenamen van) Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van Jan Harmens c.u., voor 80 gg. 7 st.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 23wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atsesovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk G-244; medegebruiker is Sietse Rommerts Jager, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-244Kerkpoortstraat 23Hendrik Atzes wedHendrik Atzes wed
G-244Kerkpoortstraat 23Sietze Rommerts Jager kastelein
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Aukje van der Sluis... wijk G-246, 303, supp wijk G-472, bev.reg. HRL 1860-80; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Bauke B Rinsmaoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Harmen Hendriks Dijkstrageb 1796 Wijnaldum, ovl 4 feb 1848 HRL, 1e huwt met Janke Ottes, 2e huwt met Antje Bernardus, zv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS ovl 1848; oud 43 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Jans Noordkamp... Faber; BS huw 1819, ovl 1847, ovl 1870; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk G-244; VT1839; J. Noodkamp eigenaar van perceel nr. 796 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 483, ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-244 J J Noortkamp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jHindelopenv, protestant, weduwe, hoveniersche
G-244Agter de Grote KerkHarmen Dijkstra43 jWijnaldumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
G-244Agter de Grote KerkAntie Ulpers41 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkHendrik Dijkstra9 jAlmenumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBernardus Dijkstra6 jMenaldumgezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkBauke B Rinsma29 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
G-244Agter de Grote KerkLeentie de Groot26 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkLubbert Rinsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkAge Rinsma3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkYmkjen Rinsma1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-244Agter de Grote KerkJacob Noordkamp45 jHarlingengezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, aardewerker
G-244Agter de Grote KerkAukje van der Sluis52 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
G-244Agter de Grote KerkJantie Noordbeek16 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jeltje Klazes Visser, overleden op 16 december 1844(Certificaat van onvermogen), 49 jr, geboren Oosterbierum 21/1/1794, overleden Achter de Kerk G 244, weduwe, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 23Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Trijntje Sybrens Plekker, overleden op 16 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 22 jr, geboren Midlum 14/8/1824, overleden Achter de Kerk G 244, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Catharina Knoop, overleden op 24 april 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 4/2/1839), overleden bij Grote Kerk G 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Jacob Noordkamp, overleden op 4 juni 184754 jr (geboren 2/5/1793), overleden Achter de Kerk G 244, gehuwd, vader van Jantje Jacobs Noordkamp (vrouw van Rommert Sytses de Jager, varensgezel). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-244Kerkpoortstraat 23Pieter Martens Hoekstra, overleden op 12 januari 184843 jr, geboren Kollum, overleden Harlingen (achter de Kerk. G 244), werkman, burgerlijke staat onbekend. (gerenvooieerd)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 23Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Frederik Graphorn... zv Friedrich G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Geertje van der Stel... en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Hendricus Nicolaas Vulsma... Gorinchem, zv Nicolaas Hendriks V, en Sietske Hendriks; BS huw 1836, huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Johanna van der Zee... dec 1858 Gorinchem, dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 903G-244 (Achter de groote kerk)erv. Jacob J. Noordkampwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Wiebe Strikwerdageb 1799 Achlum, ovl 12 nov 1866 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-244, zv Fedde S, en ... ; BS ovl 1866


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-244Kerkpoortstraat 23Schelte Blok... T. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 903G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis
Sectie A nr. 904G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 903Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumans
Sectie A nr. 904Kerkpoortstraat 23 (G-ong)Jacobus Boumans
  terug