Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 17 3-080 3-096 G-243 G-278a


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: belkum
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanKerkpoortstraat 17
ten oostenKerkpoortstraat 19
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 15


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 17 (oostgevel), HarlingenKerkpoortstraat 17 (oostgevel)DE VETSMELTER'
en een afbeelding van het oude beroep vetsmelter
2 tegels
In deze buurt waren vroeger de vetsmelterijen van de Firma Smeding en de Firma Smit.
Zelfde tegels als Kerkpoortstraat 17.
Zie voor bijzonderheden William Boothstraat 29a


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fookles
gebruikerJoris Fookles
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Foockles
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:12:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fockles
gebruikerJoris Fockles
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerFeite Arjens
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-080 Kerkpoortstraat 17Evert Jansen, bestaande uit 5 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 08:00:00
3-080 /2Kerkpoortstraat 17Egbert Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaf
gebruikerEvert Jansen
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:12


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPijpmakersstraat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096 Kerkpoortstraat 17Harmen HomeulenCG 0:10:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 906Kerkpoortstraat 17wed. Roelof Roelofs PosthumaHarlingenhovenierschehuis en steeg (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jHindelopenv, protestant, weduwe, hoveniersche


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5055Kerkpoortstraat 17 (G-278)Hendrik Kramer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 17Joh. van Meerlooelectricien


1938 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 17Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug