Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 13 3-079 3-094 G-241 G-277a
Naastliggers vanKerkpoortstraat 13
ten oostenKerkpoortstraat 15
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 11


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 13
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 13kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-079 Kerkpoortstraat 13Ale Wybes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 13huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 15, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Beernds


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 13wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 13Hendrik Atzes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-094 Kerkpoortstraat 13Roelof RoelofsCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Geeltje Dirks van Arumgeb 1806 HRL, ovl 27 jul 1814 HRL; wijk F of wijk G-241, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofsovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-241Kerkpoortstraat 13Roelof Roelofs wedRoelof Roelofs wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 905Kerkpoortstraat 13Dirk Hendriks van der MolenHarlingenarbeiderhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Goris Faber... Sijtses; BS huw 1820, huw 1829, ovl 1841, ovl 1857; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Harmen Berends Smith... 1829, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-133; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-241Kerkpoortstraat 13Klaaske Wax... ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-241Achter de Grote KerkHarmen Berends Smidt48 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
G-241Achter de Grote KerkAntie Goris Faber44 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-241Achter de Grote KerkHarmen Smith17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkGoris van der Woude14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkBerend Smith8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkCatharina van der Woude18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkAntie Smith12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-241Achter de Grote KerkKlaske Nolkers Waks65 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Antje Gooris Faber, overleden op 23 mei 184146 jr, overleden Kerkstraat G 241, wed. Douwe Scheltes van der Woude, vrouw van Harmen Berends Smith, korendrager, moeder van minderjarige Berend Harmens Smith en van minderjarige Cato en Goores Douwes van der Woude (uit 1e huwelijk). (in tafel met patroniem 'Reinders') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Hilbrand van Loon, overleden op 14 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 12 dg (geboren 2/8/1844), overleden bij Grote Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Jantje Baukes Potting, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 21/12/1846), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-241Kerkpoortstraat 13Sjoerdtje Martinus Balk, overleden op 1 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 28/12/1847), overleden Achter de Kerk G 241. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 905G-278 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4946Kerkpoortstraat 13 (G-277)Hein H. de Bruin


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstraat 13Herm. Smit101vethandel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13 Franciscus A. Frölichsmid a/d/ gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 13A.Tigchelaargemeente-werkman (gep.)


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 13R. (Romkje) Rozema wv v.d. Bos
  terug