Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpad 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 20 4-094 4-094 G-104 G-110
Naastliggers vanKerkpad 20
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 22
ten noordenKerkpad 18


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Kerkpad 20woningh
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerHendrik Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Kerkpad 20huis
eigenaarJoh. Cramer
gebruikerJan Andries
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Kerkpad 20huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJan Andries
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Kerkpad 20huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-094 Kerkpad 20Jan Rienks, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0305v van 24 jan 1796 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarm Harmens Tunig


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Broer Wybrens


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0241v van 23 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 20Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof wijk G-104]huis
 
koperJan Ages Beust schippersknechtCG 80:00:00
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenGosse Abes
naastligger ten westenJohannes Hendriks
naastligger ten noordenBeerend Hilles
verkoperbejaarde vrijster Aukje Reidhorst


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0245v van 7 mei 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAukje Reidhorst


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-094 Kerkpad 20Jan AgesCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Jan Ages Hofman... Kerk HRL 1800, 1803, BS ovl 1829, huw 1833, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk G-104, varensgesel, 1814. (GAH204); J.H. ende IJtje Epkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-104Kerkpad 20Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1654Kerkpad 20Jan Ages HofmanHarlingenvarensgezelhuis en erf (54 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jan Ages Balthasar Hofman, overleden op 21 mei 1833beurtschipper op Amsterdam (Groot Kerkhof G 104), vader van Jeltje, vrijster, Trijntje, idem en Hendrika Jans Hofman (vrouw van Sipke Pieters de Boer, metselaarsknecht), testamentair executeur is Abel Hendriks van Gelder, besteller Amsterdamse Veer. (op omslagvel 22/5) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jaartje? Jans Hofman, overleden op 26 september 1834vrouw van Sybren Martens Hellinga, bakker Kerkepad G 104, moeder van minderjarige Jelle Sybrens Hellinga. (voornaam ook te lezen als 'Saartje'!) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Bregtje Ofkes Poelstra... bev.reg. HRL 1851 wijk I-016, supp wijk G-402; oud 59 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Sybe Eeltjes Zeilmaker... Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1838, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-104Kerkpad 20Teunis Cornelis Vorstenburg... huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1840, ovl 1855; oud 66 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-104; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-104Theunis Vurstenburg66 jBolswardm, protestant, gehuwd, geen
G-104Bregje Poelstra59 jAlmenumv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-104Kerkpad 20Teunis Cornelis Vurstenburg, overleden op 23 april 184065 jr, geboren Bolsward, overleden Kerkhof G 104, man van Bregtje Ofkes Spoelstra (erft vruchtgebruik). Saldo fl. 11,50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-104Kerkpad 20Jan Reins de Groot, overleden op 6 maart 184410 mnd, overleden Kerkhof G 104, zoon van Rein Jans de Groot, gleibakker en Antje Piebes Pooch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-104Kerkpad 20Karst Thomas van der Meulen, overleden op 23 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 14/7/1791), turfdrager, overleden Landwerndersteeg G 104, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 21 van 31 mrt 1853
adressoortbedraggebruik
G-104Kerkpad 20koopaktefl. 350huis G-104
 
verkoperJacob Scheltes Molenaar
koperDaniel Alberts Boonstra
gesubrogeerd schuldeiserJelle Horrius


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1654G-104 (Kerkpad)Daniel Alberts Boonstrawoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 189 van 2 aug 1876
adressoortbedraggebruik
G-104Kerkpad 20koopaktefl. 1600huis G-104
 
verkoperHendrik Dirks Haagsma
koperFetje Molenaar (wv Stephanus ter Mos)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3942G-110 (Kerkpad)Tettje Molenaar, wed. Stephanus ter Moswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3942Kerkpad 20 (G-110)Gerard Bouwmeester


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 20 Lieuwe R. Veltmanschipper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 20J.Bergsma-


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 20beeldbepalend pand
Kerkpad 20rijksmonument 20452 1873
  terug