Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpad 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 14 5-090 5-089 G-174 G-199
Naastliggers vanKerkpad 14
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 16
ten noordenKerkpad 12


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarJan Christoffels
gebruikerTierk Willems
gebruikerHarmen Jans
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrick Caspers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-090 Kerkpad 14huis
eigenaarHendrik Caspers
gebruikerHendrik Caspers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-090 Kerkpad 14wed. Hendrik Caspars, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Sykles


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 16, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-089 Kerkpad 14Jan HeeresCG 1:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Jan Jansen Hiddema... en Neeltje Jans; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1823, huw 1826, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk G-174, timmerman, 1814. (GAH204); J.J.H. ende Trijntje Aukes Wijnstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-174Kerkpad 14Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1641Kerkpad 14Ate Folkerts NautaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (83 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-174Kerkpad 14Antje Harmensoud 64 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-174; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-174KerkpadAntie Harmens64 jSt Jacobv, protestant, weduwe, geen
G-174KerkpadFolkert Ates Nauta26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmakersknegt
G-174KerkpadMeynardus Koopmans26 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman
G-174KerkpadJan Harings van der Zee21 jHeegm, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641G-174 (Kerkpad)Folkert Ates Nautawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641G-199 (Kerkpad)Folkert A. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1641Kerkpad 14 (G-199)Ate Nauta


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 14F.Willekestimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes325Aann.


1938 - kentekenadresnaam
B-23999
Kerkpad 14Firma Gebroeders Willekes


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpad 14Willekes902Aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkepadF. Willekes & Zn.920Aann.


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpad 14, HarlingenKerkpad 14Fred. Willekes & zonentimmerlieden en aannemers


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 14J. (Janke) Veltman wv Willekes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 14rijksmonument 20451
  terug