Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 1 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpad 1,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpad 1 4-088 4-088 G-178 G-205
0000 - variaadresbronbericht
Kerkpad 1Oud Harlingen Magazine 1998Marten Glas, herenkapper op het Kerkpad


Naastliggers vanKerkpad 1
ten westenhet Kerkpad
ten noordenGrote Kerkstraat 46


aangrenzende stegensteeg
Kerkpad 1naamloze steeg ten noorden


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 369r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Kerkpad 1Heyne Hendricks x Geertruydt Emmerix kopen een huis of woning aan het Kerkhof, ten zuiden van verkopers' huis, strekkende zuidwaarts tot aan het Cruys ofte drayholt, staende opten ynganck vant kerkhoff. Grondpacht 7 st aan de Stad. Gekocht van Jan Folckerts x Lijsbeth Aerts voor 240 GG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAernt bakker


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027va van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1[niet vermeld]huis
 
verkoper van 1/2Aucke Jansen, en curator van de kinderen vanbakker
wijlen Emmerich Heins
verkoper van 1/2Heyn Jansen Croll
naastligger ten oostenGroot kerkhof
naastligger ten zuidenGroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoites
naastligger ten noordenJoost Jansen mr. schoenmaker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
koper provisioneelNiholt notarisGG 125:00:00


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239r van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het Groot Kerkhof]huis
 
koperGoverius Braem burgerkoopmanGG 100:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenGroot Kerkhof
naastligger ten zuidenGroot Kerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten westenJoucke Hoytes
naastligger ten noordenJoost Jansen
verkoperTrijntie Scheltes Wiglama, weduwe van
wijlen Joannes Nijholt


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0204r van 12 jun 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het Kerkhof]huis
 
koperGerardus Acker notarius publicusGG 120:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenKerkhof
naastligger ten zuidenKerkhof
naastligger ten noordenJoost Jansen* schoenmaker
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat]
verkoperGouke Clases Braamapotheker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0083v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het kerkhof]woning
 
koperbejaarde dochter Grietie Wytzes CG 130:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Lolckjen Claeses
verkoperLolckjen Claeses, weduwe van
wijlen Joost Jansenmr. schoenmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0389v van 18 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Oude kerkhof WZ, op hetwoning of kamer
 
koperStoffel Martens, gehuwd metgleibakkerGG 50:00:00
Aeltie Pytters
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenCornelis Walrich
naastligger ten zuidenzekere ingang
naastligger ten westenWillem Jansen
naastligger ten noordenTheodorus Crijtenburgh medicinae doctor
verkoper van 1/5Theodorus Crijtenburghmedicinae doctor
verkoper van 1/5Nieske Arjens Crytenburgh, gehuwd met
Buicke Adriaens
verkoper van 1/5jongedochter Doedtje Arjens Crytenburgh
verkoper van 1/5Antie Arjens Crytenburgh c.m.
verkoper van 1/5Jan Crytenburgh


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0018v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: op het Groot kerkhof]woning
 
koperPytter Gosses, gehuwd metCG 125:00:00
Aeffke Jacobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperbejaarde dochter Gryttie Wytses


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0105v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het Groot Kerkhof]woning
 
koperHessel Piekes, gehuwd metsteenvoerderCG 192:00:00
Attie Steffens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperPieter Gosses, gehuwd metsteenvoerder
Aeffke Jacobs


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208v van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: bij het Groot Kerkhof]twee kamers
 
koperBejaarde en ongehuwde dogter Trijntie Martens CG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenJohannes Sioerdts mr. sigaremakr.
verkoperHessel Piekesturfdrager


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-088 Kerkpad 1huis
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: Groot Kerkhof]2 grote kamers
 
koperBaarnt Barents c.u.bontweverCG 170:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad [staat: steeg naar het kerkhof]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Foppes
verkoperTrijntie Martens, weduwe van
wijlen Jarigh Cornelis


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-088 Kerkpad 1huis
eigenaarOede Sapes kind
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-088 Kerkpad 1huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-088 Kerkpad 1hoff
eigenaarerven Arjen Robijns
gebruikererven Arjen Robijns
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0064v van 19 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het Groot Kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperGerrit Jansen, gehuwd metbontweverCG 335:00:00
Willemke Fokkes
verpachter grondde weduwe van Allert Krol CG 0:07:00
huurder (inwoning) huisStijntje Jans CG 12:00:00
eerdere bewonerverkopers vader wijlen Beernt Beernts
naastligger ten oostenGroot kerkhof
naastligger ten zuidenGroot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperJan Beerntsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Jansen, bontwever x Willemke Fokkes kopen huis en weefwinkel aan het groot kerkhof, laatst gebruikt door verkopers wl. vader Beernt Beernts. Bezwaard met een jaar inwoning van Stijntie Jans voor 12 cg. en de weefwinkel met een jaar gebruik aan de verkoper voor 8 cg. Grondpacht 7st. aan wd. Allert Krol. Ten O. en Z. het kerkhof, ten W. het kerkpad, ten N. voornoemde wd. Krol. Gekocht van Jan Beernts, mr. bontwever, voor 335 cg.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0207v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het Groot kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperAbraham Hansen, gehuwd metbontweverCG 370:00:00
Marijke Everts
verpachter grondde weduwe van Allert Krol CG 0:07:00
huurderArent Freerks mr. bontweverCG 30:00:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordende weduwe van Allert Krol
verkoperGerryt Janzen, gehuwd metmr. bontwever
Willemke Fockes


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0035v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hansen


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0113r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: aan het Groot Kerkhof]huis
 
koperWillem Bakker, gehuwd metbode bij de AdmiraliteitGG 250:00:00
Maayke de Haas
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:07:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetzens c.s.
verkoperMarijke Everts, weduwe van
wijlen Abraham Hanses


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0166r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 1Kerkpad OZ [staat: Kerkpad op de hoek aan het Groot kerkhof]huis
 
koperEvert Jansen Lindeboom, gehuwd metCG 475:00:00
Grietje Jurres
verpachter grondde Stad HarlingenCG 7:00:00
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenDirk C. Wetsen c.s.
verkoperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit
Maaike F. de Haas


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0162r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Jans


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0329r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Hazen


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 46, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Jans Lindeboom


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-093 Kerkpad 1Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 1Johannes Dekker, 36 jaar, gehuwd
5-093 1/2Kerkpad 1Rein Floris
5-093 1/2Kerkpad 1Sijbe Teunis
5-093 1/2Kerkpad 1Hendrik Cleemans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-088 Kerkpad 1Johannes Leyenaar c sCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom... wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. vd Sande, (gk), en E. Hendriks, 1813, baardscheerder in 1814, ovl wijk G-178; BS huw 1813, ovl 1814, ovl 1828; wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-178Kerkpad 1Evert Lindeboom wedEvert Lindeboom wedbaardscheerdersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1650Kerkpad 1Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (84 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-178Kerkpad 1Woning naast G-179 aan het Kerkpad, bij de nieuwe kerk. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Aukje van der Werfoud 44 jaar, gedb. Joure en wonende te HRL. 1839, wijk G-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Johannes Schuur... huw 1831, huw 1837, huw 1843, overlijdens; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk G-178; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-178Kerkpad 1Rein Tjerks de Groot... HRL, 3e huwt met Grietje Veenstra op 2 jun 1859 HRL, metselaar in 1851, DG, in 1808 nog N.H., ovl wijk G-178, molenaarsknecht in 1839, huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman, 1836, ged 18 sep 1808 ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-178 J Schuur stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-178KerkpadJan Wybrens Dijkstra23 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd, balkflotter
G-178KerkpadWytske Geerts Prozee24 jBergumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-178KerkpadTietje J Dijkstra2 jEngelumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadMinke Dijkstra6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-178KerkpadJohannes Schuur37 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, baardscheerder
G-178KerkpadAukje van der Werf44 jJouregezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-178Kerkpad 1Akke Thomas van der Werf, overleden op 23 september 184247 jr, geboren Joure, overleden Kerkpad G 178, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 95) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-178Kerkpad 1Johannes Harmens Schuur, overleden op 20 augustus 184342 jr (geboren mei 1801), barbier, overleden Kerkepad G 178, man van Aaltje de Wit, baardscheerdersche (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van wijlen Harmen Schuur en Johanna Bisschop (mede testamentair erfgenaam), broer van Marijke (wed. Harmen Vink), Trijntje (vrouw van Johannes Schoenmaker), Elisabeth (vrouw van Wouter Keyzer, wever) en Pieter Harmens Schuur (soldaat in koloniale dienst). Saldo fl. 135,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1650G-178 (Kerkpad)Durk de Witwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1650G-205 (Kerkpad)Dirk de Witwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1650Kerkpad 1 (G-205)Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 1bJ.Glasambtenaar gem. secretarie
Kerkpad 1bM.Glascoiffeur


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 1R.P. (Pietje) Zeilmaker
  terug