Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 37 2-083 2-114 B-053 B-057
Naastliggers vanHoogstraat 37
ten oostenHoogstraat 39
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 35


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Hettes bakker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-082]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-083 Hoogstraat 37Jacob Hettes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 14:00:00


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jeltes


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 39, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Jeltes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-108 Hoogstraat 37Willem Pieters, 30 jaar, gehuwd
2-108 Hoogstraat 37Pier Hommes, 22 jaar, gehuwdinwoning


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-114 Hoogstraat 37Willem PietersCG 3:00:00bakkerij


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Jacob Willems Nautageb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-053Hoogstraat 37Willem P Nauta Willem P Nauta bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 421Hoogstraat 37Willem Pieters NautaHarlingenbakkerhuis en erf (210 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta, overleden op 5 oktober 1836mr. bakker Hoogstraat B 53, vader van Pieter, idem, Anna (vrouw van Minne Rinzes Lovius, kofschipper), Grietje (vrouw van Nicolaas Schenkius, kantoorbediende) en wijlen Joukje Willems Nauta (vrouw van Teye Hilarius, vader van minderjarige Watze, Ymkje, Willem, Aaltje, Trijntje, Marijke en Anna Teyes Hilarius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema... Lijsbert Roelofs; BS huw 1837, huw 1839, ovl 1848; oud 62 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Dievertje de Grootgeb 1811 Makkum, huwt met Simon vd Bosch, (gk), op 27 sep 1866 HRL, dv Klaas dG, en Antje Baarda; BS huw 1866, ovl 1877; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Fokeltje Klazes Groot... G, en Antje IJemes Baarda; BS huw 1837, ovl 1849; oud 32 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Pieter Gaeles Bouma... ovl 1890, bev.reg. Ha18 51 wijk B-062; oud 31 jaar, geb Hallum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk B-053; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. B-053 P G Bouma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-053HoogstraatPieter G Bouma31 jHallumm, protestant, gehuwd, bakker
B-053HoogstraatFokeltie K de Groot32 jMakkumv, protestant, gehuwd
B-053HoogstraatRoelofke Bouma6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatSipke J Heinsius25 jStavorenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
B-053HoogstraatDievertie K de Groot28 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatBaukje Hommema62 jFinkumv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Gaele Pieters Bouma, overleden op 9 oktober 18431 1/4 jr (geboren 3/6/1842), overleden Hoogstraat B 53, zoon van Pieter Gaeles Bouma, mr. bakker en Fokeltje Klazes Groot, broer van minderjarige Roelofke-Anna en Antje Pieters Bouma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema, overleden op 4 oktober 184871 jr, geboren Finkum 26/2/1777, overleden Hoogstraat B 53, weduwe, moeder van Pieter, bakker, Tetje (vrouw van Cornelis A. Boonstra, verver), Lolkje (vrouw van Simon Y. Kamminga, kuiper), Hessel, winkelier Leeuwarden, Durkje (vrouw van Wopke Cornelis Smit, timmerman Ferwerd), Sietske, te St. Annaparochie en wijlen Broer Gaeles Bouma (man van wijlen Sietske Gerrits Tanja, vader van Gaele, kooltjer Hijum, Gerlof, winkelier Hallum, Grietje, vrouw van Johannes Cornelis Bakker, molenaarsknecht Finkum en minderjarige Lolke en Sjoerd Broers Bouma: voogd is Jan Reinders Zijlstra, timmerman Stiens). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Anke Badstrageb 15 feb 1781 Sneek, A 4 jun 1859 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-053


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408*B-053 (Hoogstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*B-057 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*B-182 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408B-057 (Hoogstraat)Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat 37 (B-057)Melis S. Visser


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 37 Sicco Tigchelaarwinkel. & koopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 3000
Hoogstraat 37 Aafke Hslingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 37S.Tigchelaarkoopman in aardappelen en groenten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 37S. (Sieberen) v.d. Zeep


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37
  terug