Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 35 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 35,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 35 2-082 2-113 B-052 B-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 35 2-082 2-113 B-052 B-056
Naastliggers vanHoogstraat 35
ten oostenHoogstraat 37
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 33


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts
gebruikerJurrien Tieerds
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerGerrit Eiberts cum soc.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:08:00
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Hoogstraat NZ tot achter in de Droogstraathuis CA en tuin
 
koperJohannes Remmerts, gehuwd metkleibakkerCG 550:00:00
Aeltie Meintes
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Hettes bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHessel Jacobs c.s.
naastligger ten noordenDroogstraat (kopers wonen hier)
verkoperSchelte Wybrensgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Remmerts gleybakker x Aeltie Meintes kopen een huis en hof nz Hoogstraat.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Remmerts
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-081]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-082 Hoogstraat 35huis
eigenaarJohannes Rimmerts
gebruikerJohannes Rimmerts c.s.
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0017r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis de Klok


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-082 Hoogstraat 35Johannes Ypes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThevis Jacobs


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0237r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Ruurds


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeere Ruurds


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0198v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 35Wortelstraat ZZ wijk B-061 achter Hoogstraat wijk B-053woning
 
koperJacob Doedes
huurderRinse Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat wijk B-053
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat
Sjoerd S. Wijma, boedelredderadvocaat
Jacob Hanekuik, boedelredders vanadvocaat
verkoperwijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0157v van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-113 Hoogstraat 35Jacob DoedesCG 1:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Trijntje Minnesgeb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1813 HRL; wijk B-052; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Gooitje Fonteinovl voor 1815; huwt met Ingena Hannema; BS huw 1819, ovl 1843; wed. G.F. gebruiker van wijk B-052, eigenaar en medegebruiker Jac. Hannema, apothecar, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Jacob Doedes... geb 1803 Almenum; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1843; wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Liskje Jans... BS ovl 1815; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-052Hoogstraat 35Jacob Doedes wedJacob Doedes wedwinkeliersche
B-052Hoogstraat 35Liskje Jans


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-052Hoogstraat 35Petrus Jans Spoelstra, overleden op 30 november 1825zoon van Jan G. Spoelstra, koopman (Hoogstraat B 52) en Elisabeth Pieters Kanné, broer van minderjarige Gerardus en Catrina Jans Spoelstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 419Hoogstraat 35Jan SpoelstraHarlingenwinkelierhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Albertje Jans Fokkema... en Berber Sjoerds Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Brand Jans Hoffinga... Ha18 51 wijk B-061, wijk D-087, supp wijk D-209; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Geertje Sikkes Wijnalda... BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Johannes van Texel... N.H., zv Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-052Hoogstraat 35Pietje Jans van Vliet... bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van het Vlie en Gerritje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-052HoogstraatBrandus Hoffinga47 jDokkumm, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatGeertje Wijnalda44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-052HoogstraatJan Hoffinga11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatLeentje Hoffinga12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-052HoogstraatPietje van Vliet41 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419B-052 (Hoogstraat)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 419B-056 (Hoogstraat)Cornelis Roozendaalwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4965Hoogstraat 35 (B-055)Sipke H. Riewald


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 35 Jan Dreijergep. comm. ter secr.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 35G.Verhoefleeraar zeevaartschool


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 35P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1948 - kentekenadresnaam
B-33643
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - kentekenadresnaam
B-33644
Hoogstraat 35Firma P.A. Smilde en Zoon


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P.A. Smilde & Zn.554Exp.-slagers


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 35J.G. (Jan) Visser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 35beeldbepalend pand7 van 10
  terug