Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 33 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 33,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 33 2-081 2-111 B-050 B-054
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 33 2-081 1/2 2-112 B-051 B-054
Naastliggers vanHoogstraat 33
ten oostenHoogstraat 35
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 31


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Franekerpijpen, bij de1/2 moutmakerij met een huis
 
koperPytter Cornelis Bonck, gehuwd metGG 555:00:00
Mayke Ipes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van burgemeester Fontein
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntie, weduwe van
wijlen Hendrick Meyer
verkoperde andere erfgenamen van Ruierd Wirdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Lieuwes c.u. koopt een woning met drie kamers, omtrent de Lommertspijp. Ten O. Lieuwe Jeltes erven, ten W. Claes Sipkes Amelander. Gekocht van Joannes Provana, voor 250 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066r van 4 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMarten Lieuwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-081 Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-081 Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0166r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Jacobs


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHessel Jacobs c.s.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-081 Hoogstraat 33huis
eigenaarMarten Lieuwes erven
gebruikerMarten Lieuwes erven
opmerkingpauper [in het boek foutief genummerd als 2-080]


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0064v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Jacobs


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0138v van 29 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Jacobs


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0275v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33oostHoogstraat NZwoning
 
koperHeere Jelles, gehuwd metGG 61:00:00
Marijke Hendrix
naastligger ten oostenuitgang huis Claes Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westeningang N. N.
naastligger ten noordenHeere Renkes
verkoper van 1/3Marten Hessels
verkoper van 1/3Wouter Hesselsmr. metselaar
verkoper van 1/3Pieter Hessels


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHere Rinkes c.s.koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-081 Hoogstraat 33woning
eigenaarHere Rinkes
gebruikerSibble Lodewijks
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:06


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZwoning
 
koperburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra CG 210:00:00
eigenaar en huurderDieuwke Antonis c.m.CG 20:00:00
naastligger ten oostenThevis Jacobs
naastligger ten zuidende erven van Heere Rinkes
naastligger ten westenHarmen Hessels de Wilda
naastligger ten noordenLieuwe Willems
verkoperDieuwke Antonis, gehuwd met
Dirk Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Gerbens Clamstra, burger-hopman, koopt een woning nz. Hoogstraat, bewoond door de verkoper. Ten O. Thevis Jacobs, ten W. Harmen Hessels de Wilde, ten Z. erven Heere Rinkes, ten N. Lieuwe Willems. Gekocht van Dieuwke Anthonis x Dirk Roelofs, voor 210 cg.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0175r van 8 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0121r van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter G. Clamstra


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZwoning
 
koperPieter Claasen koopmanCG 65:00:00
huurderYnte Ypes balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenS. IJzenbeek
verkoperDr. Eylardus Folkardus Harkenroth, gelastigde en
verkoperJacob Wassenaar, gelastigde ennotaris
verkoperSimon Wijma, gelastigde enprocureur
verkoperWytze Vettevogel, gelastigden vanprocureur
Willem Sikkes HuisingablekerLeeuwarden
Berber Lieuwes, gehuwd met
Pieter UlbesvarenspersoonLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claasen, koopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 33Hoogstraat NZhuis
 
koperJan Harmanus van Rooyen arbeiderCG 141:00:00
huurderYnte Ypes c.u.balkvlotter
naastligger ten oostenHeere Ruurds
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenWillem Lieuwes
naastligger ten noordenSicco IJzenbeek
verkoperPieter Claasenkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-106 Hoogstraat 33Jan Harmanus


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-111 Hoogstraat 33Jan HarmanusCG 1:10:00


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0104v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan van Rooyen


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Aeble de Wildegeb 18 jan 1808 HRL, ged 7 feb 1808, N.H., ovl 21 feb 1813 HRL; wijk B-051, zv Sijbe Alberts dW, en Sjoukje Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Jan van Rooyenovl voor 1812, huwt met Truike Pieters; BS geb 1811; wed. J. vR. gebruiker wijk B-050, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Yede Abes Faberovl voor 1815; huwt met Feykje Goverts; BS geb 1823; wed. IJ.A.F. gebruiker van wijk B-051, gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-050Hoogstraat 33Bestuur Armekamer Jan van Rooyen wedgealimenteerd
B-051Hoogstraat 33Yede Abes Faber wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 417Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (71 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 418Hoogstraat 33Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Tjeerd Pieters Zijlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Wilhelmina Bandsma... BS huw 1828, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Grietje Matthijsengeb 18 jun 1790 HRL, ovl 26 feb 1847 HRL, ongehuwd, dv Matthijs Pieters en Trijntje Ages; BS ovl 1847; regattdv1826-93; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Thamer Yemes de Vries... dv IJeme Jurjens en Aaltje Jans; BS huw 1822, ovl 1841; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-051; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-050HoogstraatTjeerd Zijlstra39 jMakkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, panbakkersknegt
B-050HoogstraatWilhelmina Bandsma40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-050HoogstraatHarmanus Zijlstra11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatPieter Zijlstra30 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-050HoogstraatTeetske Hoornstra50 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-050HoogstraatGrietje Haarsma64 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe
B-051HoogstraatTamer Y de Vries56 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-051HoogstraatGrietje Matthijssen50 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johannes de Vries, overleden op 5 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 6/12/1845), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Jantje van der Heide, overleden op 27 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 11/10/1841), overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-050Hoogstraat 33Johanna Broersma, overleden op 10 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd, overleden Hoogstraat B 50. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Trijntje Jans Spleet... en Antje Paulus; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS ovl 1833, huw 1834, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-050, 144, wijk G-356; oud 64 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-051Hoogstraat 33Jitske Dijkstrageb 9 sep 1798 Wijns, huwt met Reinder Geurts, (gk), Vst 5 jun 1857 uit Leeuwarden, A 26apr185 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-051, wijk C-227


1862 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Cornelis Zijlstra... 10 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., ovl 26 aug 1862 HRL, huwt met Djoke Folkerts Bijlsma, ovl wijk B-050, bolloper in 1862, zv Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 417B-050 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418B-051 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
B-050Hoogstraat 33Teetske Simons Hoornstra... 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 417B-054 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 418B-055 (Hoogstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1902 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Hoogstraat 33, HarlingenHoogstraat 33B, W DeW d B 1902baksteeninscriptie


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4964Hoogstraat 33 (B-054)Lolke de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 33 IJnze Flietstrawagenmaker
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1000


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 33N. (Neeltje) Huitema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 33beeldbepalend pand4 van 10
  terug