Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 32 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 32,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 32 2-100 2-132 D-052 D-049
Naastliggers vanHoogstraat 32
ten oostenHoogstraat 34
ten westenHoogstraat 20
ten noordende Hoogstraat


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0185v van 4 dec 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat [staat: bij de Franekerpoort tegenover de Bank van Lening]huis, bakhuis en paardenstalling
 
koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmakerCG 234:00:00
Hanses
naastligger ten oostenTiepke Sakes
naastligger ten zuidenLombarstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperMaartie Cornelis, gehuwd met
Rinse Abbesmr. kuiper


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerwed. Johannes Hinnes cum soc.
gebruikernu Hendrik Janzen
huurwaardeCG 38:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerwed. Pieter Floris cum soc.
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerJohannes Cornelis
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:00


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0107v van 7 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 34, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGijsbert Andrys


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0275r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Franekerpoort tegenover de Bank van Lening, bij dehuis
 
koperMathias van Wonsil predikantGG 410:00:00
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten oostenFolkert Ybles
huurderDouwe Alberts
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoperRoelof HendriksSurhuisterveen
verkoperClaes HendriksSurhuisterveen
verkoperMartjen HendriksSurhuisterveen
verkopers van 1/2Janneke HendriksSurhuisterveen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-100 Hoogstraat 32huis
eigenaards. M. van Woensel
gebruikerDouwe Alberts
huurwaardeCG 53:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:16:10


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0096ar van 14 feb 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
kopervroedsman Harmen Baxma GG 555:21:00
huurder voorste deelCornelis Louwrens c.u.CG 26:00:00
huurder achterste deelCornelis Johannis c.u.CG 16:10:00
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper van 13/16Rudolph Hilterman, samen metUtrecht
verkoper van 13/16juffrouw Johanna Henrietta Dekeling, gehuwd metVarik
Jan Spillenaar, erfgenamen vanheemr. aad in de TielerwaardVarik
wijlen Mathias van WoenselpredikantSneek


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0125v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Hoogstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperTjeerd Jans Sanstra, gehuwd metblauwververCG 921:00:00
Pietje Jans Schonebeek
huurderCornelis Louwerens c.u. en c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Folkert Yebeles c.s.
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
Attie Oepkes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-100 Hoogstraat 32Tjeerd Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00
2-100 Hoogstraat 32Lieuwe Tjerks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0115v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Lommertspijp bij de Franekerpoorthuis
 
koperBonte Douwes, gehuw metmr. schoenmakerGG 281:00:00
Stijntje Pytters burgerse
huurderNolle
naastligger ten oostenJacob Poppes
naastligger ten zuidenLombardstraat [staat: straat]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperTjeerd Jansen Sandstra, gehuwd metoud turfdrager
Pyttje Jans Schonebeek


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0139r van 27 jun 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 32Franekerpoort, aan de Lommertspijp bij dehuis
 
koperAle Andries, gehuwd metwinkelierCG 599:19:00
Baukjen Claseswinkelier
huurder 1 kamerSjouke
naastligger ten oostenJacob Poppes burgerschuitevoerder
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Poppes, gehuwd metschuitevoerder
Grietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAle Andries x Baukjen Clases, winkeliers. Aan de Lommertspijp omtrent de Franekerpoort


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-132 Hoogstraat 32Joost GonggrijpCG 1:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Yede Gonggrijpgeb 6 mei 1810 HRL, ovl 8 apr 1812 HRL; wijk D-052, zv Joost G, en Berbera Smit; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 6 may 1810, ged 11 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Joost Gongrijp en Berbera Smit


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Albert Gonggrijpgeb 6 apr 1807 HRL, ovl 20 nov 1813 HRL; wijk D-052, ged 28 apr 1807 HRL, zv Joost G, en Berber Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp... Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Sierk Laquaart en A.J. Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-052Hoogstraat 32Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 dec 1831
D-052Hoogstraat 32Huizinge met annexen bij de Franekerpoort, eigenaar joost, gonggrijp. Finaal verkocht op 21 dec 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 446Hoogstraat 32Joost Rinia GonggrijpHarlingenschoolonderwijzerhuis en erf (101 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Barbara/Berber Coenraads Smit... den 4 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; VT1839; kind: IJede Joostes Gongrijp, geb 6 may 1810, ged 17 jun 1810 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Petronella Gonggrijp... Kerk HRL 1804, BS ovl 1817, bev.reg. HRL 1851 wijk F-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rinia J Gonggrijpoud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, onderwijzer der jeugd, wijk D-052; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-052 J R Gonggrijp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-052Gewezen Franeker PoortRinia J Gonggrijp71 jHarlingenm, protestant, gehuwd, onderwijzer der jeugd
D-052Gewezen Franeker PoortBerbera Smit70 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortPetronelia Gonggrijp35 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-052Gewezen Franeker PoortTrijntie Gonggrijp26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Berbora Smith, overleden op 6 mei 184676 jr (geboren 1/10/1769), overleden Hoogstraat D 52, vrouw van Joost Rinia Gonggrijp, moeder van Rinia, ambtenaar Culemborg (=Keulenburg), Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederikus Hendriks Gonggrijp). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-052Hoogstraat 32Joost Rinia Gonggrijp, overleden op 29 oktober 184679 jr (geboren 29/6/1767), overleden Franekerpoort D 52, opziener der begraafpl. , wednr. Berbora Smith, vader van Rinia, ambtenaar Culemborg, Harmen, zaakwaarnemer, Petronella, schoolhouderesse, Trijntje (vrouw van afwezige Jurjen Hofhuis, waarschijnlijk overleden), wijlen Sytske (vrouw van Johannes Baron, timmerman, moeder van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron) en wijlen Hendrik Joosts Gonggrijp (man van Dieuwke Iedes Bakker, vader van minderjarige Justus, Berbora, Trijntje, Iede en Frederik Hendriks Gonggrijp). (in akte datum 30/11) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Maria Ploegergeb 1801 Bolsward, huwt met IJpe Hoogstra, A 8 jul 1850 Heerenveen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-052


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Popkje Meintes de Jager... ovl wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Rintje Taekes Kuipers... K, en Stijntje Rintjes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Teuntje Harmens van den Berg... vde B., en Berber Jacobs Sjolkema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-052Hoogstraat 32Ype Hoogstrageb 1800 Irnsum, huwt met Maria Ploeger, (gk), werkman in 1851, Vst van Heerenveen, maar datum niet bekend, A tussen 1851-1860 onbekend waarheen; bev.reg. HRL 1851 wijk D-168, 52


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446D-052 (bij de Franekerpoort)Anna Jacobus Tolsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446D-049 (Plantsoen)Anna Jacobus Tolsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 446Hoogstraat 32 (D-049)Gaele Y. Yntema (en Cons.)


1914 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 32Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Miedema in de Hoogstraat.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 32 Gerrit Faberkachelsmid
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 32aP.Miedemabroodbakker
  terug