Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 31 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 31,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 31 2-080 2-110 B-049 B-053
Naastliggers vanHoogstraat 31
ten oostenHoogstraat 33
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 29


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0131r van 12 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0074v van 31 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van het huis van Greolt Sjoerdts


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0066r van 4 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZhuis
 
koperFolckert Taedes GG 290:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:10:00
naastligger ten oostenMarten Lieuwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenerven van Haentie Jans Leyenaers
naastligger ten westenbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg
naastligger ten noordenbrouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg
verkoperDirk Cornelismr. glasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolckert Taedes koopt een fraai en onlangs gerepareerd huis, nz. Hoogstraat. Ten O. Marten Lieuwes, ten W. het dwarshuis van Haentie Jans Leyenaar, ten W. en N. de brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van Dirk Cornelis, mr. glasemaker.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091r van 17 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [niet vermeld]


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-080 Hoogstraat 31huis
eigenaarDouwe Harmens
gebruikerDouwe Harmens
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-080 Hoogstraat 31huis
eigenaarDouwe Harmens
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:04:00
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0166r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ over de pijp1/2 huis en plaats
 
koper van 1/2Johannes Hylkes gleibakkergezelGG 780:00:00
koper van 1/2Claes Hessels gleibakkergezel
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes
naastligger ten noordenClaes Douwes
verkoper van 1/3voogden der huiszittende armen alimentators over dochter van Ybeltje Gerlofs
verkoperJan Gerlofsassistent
verkoper van 2/3de rato caverende voor zijn zuster Antie Gerlofs


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRimmert Huyberts


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238r van 6 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-080 Hoogstraat 31huis
eigenaarJohannes Hylkes cum soc.
gebruikerHendrik Jarigs cum soc.
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:08
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-079]


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0064v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ3/4 huis
 
koperClaes Hessels gleibakkerGG 180:00:00
eigenaar van 1/4Claes Hesselsgleibakker
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes Falkens
naastligger ten noordenClaes Douwes Falkens
verkoper van 1/4Johannes Hylkesschipper (wijd-)
verkoper van 1/4Hendrik Dirksmr. chirurgijnWitmarsum
verkoper van 1/4Jacob Dirksmr. bakker


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0138v van 29 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZhuis, stal
 
koperWijnand Gerryts, gehuwd metmr. kuiperCG 475:00:00
Pytje TeekesKimswerd
naastligger ten oostenHessel Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenClaes Douwes
naastligger ten noordenClaes Douwes
verkoperClaes Hesselsgleibakker


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0160v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRimmert Huberts pottebakker


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0338v van 17 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZhuis
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metCG 640:00:00
Aefke Gerbens
huurderTijmen Jacobs CG 40:00:00
naastligger ten oostenHere Rinkes c.s.koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende erven van Claes Douwes
naastligger ten noordende erven van Claes Douwes
verkoperWouter Jetses


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-080 Hoogstraat 31huis
eigenaarUlbe Jansen
gebruikerJan Seilmaker c.s.
huurwaardeCG 51:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-080 Hoogstraat 31Ork Freerks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0113v van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot [staat: diept]


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0070r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Hessels de Wilda


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Hessels


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0175r van 8 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZhuis en plaats
 
koperJacob Jetzes, gesterkt met zijn vadermr. wagenmakerCG 800:00:00
Jetze Dirks, vader van de koperAlmenum
huurderTjeerd Pieters
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIsaac Jans
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd met
Harmanus Hessels de Wildeschipper (trek-)


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZhuis en plaats
 
koperWypkjen Ulbes Menalda, gehuwd metCG 800:00:00
Harmanus de Wilda
bewonerTjeerd Pieters
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIsaac Jans
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperJacob Jetses, gesterkt met zijn vadermr. wagenmaker
Jetse DirkskoemelkerAlmenum


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0093r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjeerd Jans Braam


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0307v van 25 mei 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZoutsloot


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0121r van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ tussen de Rode Ploeg en de Lombartspijpenhuis
 
koperJan Clasen voermanGG 91:00:00
koperWillem Lieuwes schipper (trekveer-)
huurder bovenkamerMelcher Lomans CG 0:06:00
huurder benedenPieter Jansen c.u.CG 26:00:00
huurder kelderWopke Bartels CG 0:07:00
naastligger ten oostenPieter G. Clamstra
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenIzac Faber
naastligger ten noordenReinsma brouwer
verkoperburgemeester Cornelis HeinemanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Clasen, voerman en Willem Lieuwes, trekschipper, kopen huis nz. Hoogstraat tussen de Rode Ploegs- en Lombardspijp. Ten O. wd. Pieter G. Clamstra, ten W. Isaac Jans Faber, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de brouwer Reinsma. Gekocht van Cornelis Heineman.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0148r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJ. van der Meulen zadelmaker


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0307r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Lieuwes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0008r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Lieuwes


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-105 Hoogstraat 31Willem Lieuwes


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0163v van 8 sep 1805 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ tussen de Rode Ploeg en de Lombartspijpenhuis
 
verwandelaarWillem LieuwesCG 200:00:00
naastligger ten westenYsaac Faber
naastligger ten noordende grond van voormalige brouwerij de Lelie
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten oostenN. N.
verwandelaarUlbe JacobsFraneker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0097r van 15 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenUlbe Jacobs


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0042v van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 53, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes van der Meulen zadelmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-110 Hoogstraat 31Ulbe JacobsCG 2:00:00


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0104v van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 31Hoogstraat NZ wijk B-049huis
 
koperWybren Gerbens slagerCG 100:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Jan van Rooyen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenYsac Jans Faber
naastligger ten noordenDouwe Klaases
verkoperhuisman Ulbe JacobsAchlum
eerdere samenvatting door Yde Elsingawijk B-049.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Gerrit Rinses Ongeboereigenaar van wijk B-049; gebruiker Nicolaas Webber, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Nicolaas Webber... HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1825, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1860; gebruiker wijk B-049, schoenmaker; eigenaar is Gerrit Rinses Ongeboer, 1814. (GAH204); N.W. ende Aafke Abrahams, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-049Hoogstraat 31Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 416Hoogstraat 31Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanstalling (84 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Regnerus de Leeuw... Rooms Katholiek, zv Jan dL, en IJke Gerbrandus Bolta; BS ovl 1862, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk H-002; nr. 1072, geb 16 feb 1804, Roomsch, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 24 apr ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Schelte Lolkes Zwaal... Lolke Sijbrens Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-049Hoogstraat 31Trijntje Wopkes van der Stel... 1827, dv Wopke Djoerds vdS, en Jantje Johannes Margadant; BS huw 1827, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 416B-049 (Hoogstraat)Jan S. IJzenbeekwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 416B-053 (Hoogstraat)Franciscus de Boerwagenhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4964Hoogstraat 31 (B-053)Lolke de Bruin


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstraat 31R. Vlietstra74scheepsbevrachter en in brandstoffen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 31wed Germen Tigchelaarlandbouwster
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 2000
Hoogstraat 31 Jacobus E. Tjebbesboerenknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 31, HarlingenHoogstraat 31B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 31, HarlingenHoogstraat 31B. Westra & zn.timmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 31E. (Eelke) Westra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 31beeldbepalend pand8 van 10
  terug