Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 15 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hoogstraat 15,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 15 2-061 2-080 B-041 B-045


Huisnaam in: 1792
Gebruik: pakhuis
Naam: petersburg
Kwartier/wijk
Verkoper: wijbinga, curator over schelte
Koper/eigenaar: tetrode, pieter
Naastliggers vanHoogstraat 15
ten oostenHoogstraat 17
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 13


aangrenzende stegensteeg
Hoogstraat 15naamloze steeg ten westen


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jelle Vetzensius rentmeester


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0334v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJisck Douwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarSjoukjen Heris
gebruikerSjoukjen Heris
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaert


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340r van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis + tuin
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metmr. huistimmermanCG 950:00:00
Fietje Feddes
naastligger ten oostenweduwe en erven van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg +
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Claas Hesselsgleibakker
verkoper van 1/2Hendrik Gerritsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, mr. huistimmerman x Tietje Feddes? koopt huis, plaats en hof. Ten O. wd. en erven Feyke Jies, ten W. Claes Willems, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Gekocht van Claas Hessels, gleibakker, voor 1/2 en Hendrik Gerrits, mr. bontwever, als erfgenaam van zijn moeder Antje Pieters ook voor 1/2.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 15huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0124v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraathuis en hof
 
koperHarmen Ages Agema, gehuwd metGG 750:14:00
Janke Tjeerds van der Form
huurder opkamerJacob Jetses c.u.matroos
naastligger ten oostende weduwe van Feyke Yes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJan Symons Bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. timmerman
Tytje Feddes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Ages Agema x Janke Tjeerds v.d. Form koopt een huis en hof, nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang door een steeg ten W. Ten O. Feyke Yes, ten W. Jan Symons Backer, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Hendrik Jans, mr. timmerman x Tjetsje Feddes, voor 780 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-061 Hoogstraat 15Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen Ages


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0149v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZhuis en hof
 
koperJan Symons Backer koopman en distelateurCG 600:07:00
huurderJan Dirks c.s.
naastligger ten oostenCornelis Jansen Beitzegat
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Symons Backer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperoud burgerhopman Harmen Ages Agema, voor zich en als erfgenaam van zijn vrouw
wijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Symons Backer, destillateur, koopt een huis en hof nz. Hoogstraat, met vrij in- en uitgang in een steeg ten W. Ten O. Cornelis Jansen Beitschat, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmen Ages Agema, oud-burgerhopman, voor zichzelf en als erfgenaam van zijn wl. vrouw Janke Tjeerds v.d. Form, voor 600 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0141r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Simons


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0297v van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis, kelder, huis en tuin
 
koperPieter Tetrode koopmanGG 755:00:00
koperSchelte Wybenga koopman
kopersJan Aukes Bakker koopman
huurder pakhuisHaytze Bonnema CG 35:00:00
huurder kelderS. de Vries CG 10:00:00
huurder huisJacob Vluks CG 26:00:00
naastligger ten oostenPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenSchelte Wybenga koopman
naastligger ten oostenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten westenP. de Vries koopman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschapH. F. Heermamr. bakker
erfgezeten Rintje Lieuwes, geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap vanPingjum
verkoperwijlen Jan Simons BakkerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een voortreffelijk pakhuis met de daaronder zijnde kelder en de bijbehorende woning en hof, nz. Hoogstraat. Zij zijn elk apart verhuurd. Geen grondpacht. Ten O. de kopers, ten Z. de Hoogstraat, ten W. coopman P. de Vries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de geauthoriseerde executeurs en redders der nalatenschap van) Jan Simons Bakker, in leven woonachtig tot Pingjum, voor 755 gg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZ2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder
 
koperSchelte Wybenga koopmanCG 1197:18:10
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenhet 1e verkochte perceel in deze akte
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenhet 3e verkochte perceel in deze akte
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
Pieter Huidekoper, gelastigde koopman
dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt (a) 2/3 van een pakhuis, strekkende tot de Droogstraat, lang 112 en breed 22 voeten, waarvan hij al 1/3 bezit. Het voorste deel van 72 voeten met houten vloer, het achterste deel heeft 4 jaar geleden een nieuwe gevel en zijmuren gekregen. Ten O. Pier Abes, ten W. perceel (b) het pakhuis op nr. 15, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. (b) 2/3 van een pakhuis met graanzolders en een gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten Z. de Hoogstraat, ten N. perceel c). 2/3 van een woonhuis met tuin achter b), in de Droogstraat. Ten O. perceel a), ten W. Ale Andries, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel, voor 1197 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAle Andries


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 15Hoogstraat NZpakhuis
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd metGG 1205:14:00
koopmanP. Tetrode
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten westenClaas de Vries
naastligger ten oostenSchelte Wybenga c.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenJacob Brouwer
verkoperJelle Wildschut, curator
verkoperFrans Tjallingii, curator
verkoperCorn. D. Zijlstra, curatoren over
Schelte Wybenga, gehuwd met
Baukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (b) een pakhuis met ruime graanzolders en een in kalk en cement gemetselde kelder eronder. Ten O. perceel a, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Claas de vries, ten N. Jacob Brouwer. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 17, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSchelte Wybenga c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-080 Hoogstraat 15P TetrodeCG 3:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein... 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-041Hoogstraat 15Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 397Hoogstraat 15Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Metje Sinkelaar... Christoffel S, en Willemke Jans; BS ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-041Hoogstraat 15Wiebe IJnsma... Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 397B-041 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504*B-045 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 3504*B-046 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 15 (B-045)Sybrand Tjallingii


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.H. Bergman205Slijterij in wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.Bergman's Slijterij205(na 19 u.)


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 15H. (Hendrik) Bergman
  terug