Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hondenstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 4 8-072 8-075 E-075 E-091
Naastliggers vanHondenstraat 4
ten oostende Herenknechtenkamerstraat
ten zuidenZuiderhaven 17
ten westenHondenstraat 2
ten noordende Hondenstraat


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025v van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van de weduwe van Gijsbert Fontein


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-072 Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
gebruikerFeye Eelkes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-072 Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
opmerkingaen de executeur betaelt
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan--


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0243r van 25 nov 1725 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Vijverstraat achter De Pauwpakhuis CA
 
koper/verwandelaarJacobus de Bruyn c.u.koopmanCG 300:00:00
huur per jaarCG 22:00:00
huuderhospita in de Pauw Maaike Bloem
varpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenKechtekamerstraat
naastligger ten zuidenPytter Roorda
naastligger ten westenFeye Felties
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper/verwandelaarMaria Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaria Fontein doet een wandelkoop met Jacobus de Bruin, waarbij zij verkoopt (ruilt) een pakhuis zz. Vijverstraat [Hondenstraat], achter 'de Pauw'. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten Z. Pieter Roorda, ten W. Feye Felties, ten N. die straat, tegen een pakhuis op de nz. Zuiderhaven, met recht van in- en uitgang langs de steeg, in de Raamstraat. Ten O. Jarig Jacobs (v.d. Ley?), ten W. erven Arjen van Hemert, ten Z. de haven, ten N. de hof van Salomon Stapert. Zij betaalt 925 cg. toe.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-072 Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelkes
gebruikerFeye Eelkes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat] achter De Pauwpakhuis
 
koper door niaarCornelis Jansen Oldaens burgerkoopmanCG 300:00:00
geniaarde koperweduwe Maria Fontein, gehuwd met
wijlen Gillis Vermeerschkoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
huurderMarike Bloem hospita in de PauwCG 22:00:00
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat [staat: Knegtekamersstraat]
naastligger ten zuidenPyter Roorda
naastligger ten westenFeye Eelties
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperJacobus de Bruinoud kapitein gewaldige Admiraliteit
verkoperJohanna van Neercassels


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-072 Hondenstraat 4huis
eigenaarFeye Eelties
gebruikerFeye Eelties
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0231v van 3 sep 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Vijverstraat achter het gildehuis de Pauwpakhuis of stalling
 
koperYpe Feykes
koperSimon Everses GG 130:00:00
huurderLourens Clases mr. slager
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenHylke Bouwes
naastligger ten westenSybren Taekes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFockjen Pieters Oldaens, weduwe van
wijlen Jan Annes Huidekoper
verkoperAcke Sytses, erfgenaam, gehuwd met
Sjoerd Hendrikskoopman
verkoperJan Pieters Oldaens, erfgenaamkoopman
verkoperJanke Douwes, erfgenaam, gehuwd met
Folkert van der Plaats, erfgenamen vanboekverkoper
Cornelis Jansen Oldaans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Feykes en Simon Oversee kopen, na niaar ratione? tegen Claas Nauta, destillateur, een pakhuis of stal zz. Vijverstraat, achter het Gildehuis 'de Pauw', dat gebruikt wordt door Lourens Clases (Coster?), mr. slager. Ten O. de Herenknechtenkamerstraat, ten W. Sybren Takes, ten Z. Hylke Bouwes, ten N. die straat. Gekocht van Foekje Pieters Oldaen x Sjoerd Hendriks, Jan Pieters Oldaen, en Janke Douwes x Folkert v.d. Plaats, boekverkoper, als erven van Cornelis Jans Oldaen, voor 130 gg.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0275v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]pakhuis of stalling
 
koperburgemeester Roelof W. Meints GG 75:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenMathijs Pieters
naastligger ten westenLammert de Reus
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAnna Pieters, weduwe van
wijlen Claas Nautakoopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0144r van 10 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat achter herberg genaamd de Pauw]huis en pakhuis
 
koperRoelof Meints koopmanCG 650:00:00
huurderde weduwe van Leenert Johannis
verpachter grond huisde Stad HarlingenCG 0:11:00
verpachter grond pakhuisde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMathis Pieters
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperbejaard burger Lammert de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Meints, koopman, koopt een huis in de Vieverstraat achter de herberg de Pauw.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0343v van 14 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 4Vijverstraat ZZ wijk E-077huis
 
aanhandelaarTjaard Aedes, gehuwd metoud schipperCG 800:00:00
Grietje Louws
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:11:00
naastligger ten oostenHerenknechtenkamerstraat
naastligger ten zuidenIsrael Cats
naastligger ten westenMatthijs Pieters
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperTjietske S. Posthuma, weduwe van
wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintzkoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-075 Hondenstraat 4R W MeintzCG 1:00:00stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Roelof Wilhelm Meints... (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-073; gebruiker Leendert Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-075; gebruiker Thijs IJ. Duininga, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-228; gebruiker Jan H. Leyenaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Thijs Ydes Duininga... wonende te HRL. 1815, winkelier in 1816; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1839; gebruiker van wijk E-075, pakhuis; eigenaar is R.M. Meintz wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-075Hondenstraat 4R W Meints wedThijs Y Duininga pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1189Hondenstraat 4Israel Levi CatsAmsterdamslagerschuur (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Jurjen M Buchoud 44 jaar, geb Hapsel (?) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk E-075; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-075VijverstraatJurjen M Buch44 jHapselm, protestant, gehuwd, varensgezel
E-075VijverstraatTruike van Rooyen45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-075VijverstraatJohannes Buch13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatWillem Buch10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatJan Jurjens Buch3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-075VijverstraatAaltie Jurjens Buch15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik Wildschutgeb 7 sep 1802 Sneek, kuiper, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Hendrik Wildtsgeb 1802 Sneek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Jacob Jurjens Visser... Jurjens V, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1891, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-066; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Janna Aukes Vogelzang... en Tjitske Pieters Woudegeest; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-075; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tapperse, wijk E-066; ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
E-075Hondenstraat 4Geertruida Jans van Rooyen... D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1189E-075 (Hondenstraat)Rinske Douma wed. J. Ploegwoonhuis


1872 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50049 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 143 van 23 sep 1872
adressoortbedraggebruik
E-075Hondenstraat 4koopaktefl. 3500huis E-075
 
verkoperWybe van der Ploeg
koperGerrit Zorgdrager


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 130 en 139 van 15 mei 1878
adressoortbedraggebruik
E-075Hondenstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 2247huizen E-075 en E-076
 
verkoper Theunis Hendriks Beitschat (q.q. en koper voor zich)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3588E-091 (Hondenstraat)Teunis H. Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3588Hondenstraat 4 (E-091)Pieter de Boer
  terug