Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hondenstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hondenstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hondenstraat 10 8-081 8-078 E-072 E-088


Huisnaam in: 1618
Gebruik: huis
Naam: het paradijs
Kwartier/wijk 8-081
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHondenstraat 10
ten oostenVijver 2
ten zuidenVijver 4
ten westenHondenstraat 8
ten noordende Hondenstraat


aangrenzende stegensteeg
Hondenstraat 10naamloze steeg ten oosten


1630 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 10Hein Buisman StichtingBouwjaar ca. 1630


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0205v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIge Stoffels


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0113v van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 10Vijverstraat ZZ2 kamers
 
koperTierck Jansen Sanstra c.u.GG 178:16:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenTierck Jansen Sanstra
naastligger ten zuidenTierck Jansen Sanstra
naastligger ten westenweduwe Albertie Hiddes
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperAlbertie Hiddes, weduwe van
wijlen Yge Stoffelsschipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Jansen Sanstra koopt 2 camers in de Hondenstraat. Ten O. en Z. de koper, ten W. Albertie Hiddes, ten N. die straat. Gekocht van Albertie Hiddes wv Yge Stoffels, grootschipper, voor 178 GG en 1 gouden ducaton of 5 CG.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat, achter verkopers vorige verkochte huis]huis
 
koperCornelis Claessen Wassenaer mr. schoenmakerGG 500:00:00
naastligger ten westende vrouw en zuster van Gerryt Schiere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten zuidenTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
naastligger ten zuidenMaycke Bouwes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
verkoperTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
verkopersMaycke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Claessen Wassenaar, mr. schoenmaker in Kimswerd, koopt een huis met een potkast aan de Vijver, achter verkopers vorige verkochte huis. Ten O. Cornelis Cornelis, ten W. Gerrit Schiere, ten Z. de keuken van dat vorige huis, ten N. de Hondenstraat. Gekocht van Tjerck Jansen Sanstra x Maycke Bouwes.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0073r van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Clases


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127v van 25 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Claesen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-081 Hondenstraat 10kamer
eigenaarJelle Jochums
gebruikerJelle Jochums
opmerkingpro deo begeert


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0261v van 1 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenObbe Hansen de Bok


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-081 Hondenstraat 10kaemer
eigenaarJelle Jochums
opmerkingpro deo begeert
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-081 Hondenstraat 10kamer
eigenaarwed. Jelle Jochums
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0170v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vijver 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHyltie Joris


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-081 Hondenstraat 10kamer
eigenaarCornelis Oldaan
gebruikerTrijntie Feytes
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-081 Hondenstraat 10Hendrik, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0176v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperHylke Bouwes, gehuwd metschipper (schuit-)CG 500:00:00
Hendrikjen Pytters Roorda
naastligger ten oostenHyltie Joris
naastligger ten oostenHenke Meinderts
naastligger ten zuidenCornelis Oldaan koopman
naastligger ten westenKeympe Jans
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperCornelis Oldaankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Bouwes x Hendrikjen Pytters Roorda koopt huis zz. Vijverstraat. Ten O. Hyltje Jans x Hinke Meinderts, ten W. Keympe Jans, ten N. die straat, ten Z. de verkoper. Gekocht van Cornelis Jans Oldaen.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0104v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Hylkes de Haen


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0112v van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Hyltjes de Haan


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0205v van 7 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Louwes


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0032v van 27 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hondenstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerrit Douwes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperAbraham T. de Ruiter, gehuwd metboekbindersknechtCG 200:00:00
Gerrittje Piebes
huurderGerrit Douwes c.u.
naastligger ten oostenGerryt Bartles c.u.
naastligger ten zuidenGerryt Bartles c.u.
naastligger ten westenRoelof W. Meynts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTrijntje Sjoerds, weduwe vanSneek
wijlen Johannis Hyltjes de Haan, en erfgename ab intestato van
Anne Hinxt


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-103 Hondenstraat 10Bruin Claazes


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperBruin Klaazen Roorda, gehuwd metstuurmanCG 300:00:00
Berber Jans
huurderKlaas Ages schuitevoerder
naastligger ten oostenGerrit Bartles c.u.
naastligger ten zuidenGerrit Bartles c.u.
naastligger ten westenRoelof W. Meintz
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAbraham F. de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht
Gerritje Pieters


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-078 Hondenstraat 10Claas HeinsCG 0:10:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Bruin Clases Roorda... Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1822, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-072, varensgesel; medegebruiker Michiel Plengnat wed., 1814. (GAH204); B.C.R. en Berber Jans Plengnat, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Michiel Jans Plengnat... Kisjes, kind: Maria P, geb 16 dec 1796 HRL; BS huw 1816, huw 1820, ovl 1878; wed. M.P. gebruiker van wijk E-072; eigenaar en medegebruiker is Bruin C. Roorda, varensgesel, (zwager), 1814. (GAH204); M.J.P. en Claaske ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-072Hondenstraat 10Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-072Hondenstraat 10Michiel Plagnat wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1205Hondenstraat 10Hiltje Jacobs de BruinHarlingenhuis (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Francina Nicolaas Webber... 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Jan Igles Schaap... wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Jan Jans de Jong... en Catharina ... ; BS huw 1839, ovl 1845, ovl 1848; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-072VijverstraatJan E Schaap37 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeeman (hulploots)
E-072VijverstraatFrasina Webber37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-072VijverstraatElle Schaap14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatNicolaas Schaap9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatWillem Schaap4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatSasker J Schaap6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatAafke Schaap12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatElisabeth Schaap11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatCatharina Schaap6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatSikke Schaap2,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-072Hondenstraat 10Janke Thijssens de Bruin, overleden op 7 augustus 18446 mnd (geboren 16/2/1844), overleden Vijverstraat E 72, dochter van Thijs de Bruin, zeeman en Sjouwkje L. Wijnalda, zuster van minderjarige Tetje en Anna-Elisabeth Thijssens de Bruin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1205E-072 (Hondenstraat)Thijs J. de Bruinwoonhuis
Sectie A nr. 1205aE-074 (Hondenstraat)Hidde Dirks de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1205E-088 (Hondenstraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1205Hondenstraat 10 (E-088)Jan Pieters Schaafsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hondenstraat 10E.Driestenbootwerker


1974 - variaadresbronbericht
Hondenstraat 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 10rijksmonument 20424
  terug