Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 45 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 45,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 45 (niet bekend) 4-054 G-298 G-216
Naastliggers vanHofstraat 45
ten oostenHofstraat 47
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 43


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAede Sapes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads Baarhuis


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 47, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads Baarhuis


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Hofstraat 45 DiaconyCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grofsmid


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-298 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-216 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
  terug