Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 37 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 37,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 37 (niet bekend) 4-052 G-295 G-212
Naastliggers vanHofstraat 37
ten oostenHofstraat 39
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 35


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-050 Hofstraat 37wed Jan Eelkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-052 Hofstraat 37Jan Eelkes wed en ervenCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Eelkesovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Sanders Jorna... Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1808, BS huw 1816, ovl 1825, huw 1832, ovl 1838, ovl 1849; gebruiker van wijk G-295, gleybakkersknegt, eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-295Hofstraat 37Jan Eelkes ervenJan Sanders Jorna gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1746Hofstraat 37Jacob Scheltes MolenaarHarlingenpakhuisknegthuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Geertje Hendriks de Vries... in 1858, N.H., dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jacob Scheltes Molenaar... bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Trijntje Luidinga... 1865 HRL, huwt met Jacob Molenaar op 25 mei 1817, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, dienstbaar, N.H., ovl wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-295 J Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-295HofstraatJacob S Molenaar51 jAlmenumm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
G-295HofstraatTrijntie P Luidinga50 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Sytske Klases Draaisma... te HRL, N.H., dv Klaas D, en IJmkje Baukes; BS huw 1827, ovl 1851, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1746G-295 (Hofstraat)Jacob S. Molenaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1746G-212 (Hofstraat)Meindert Meinsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4611Hofstraat 37 (G-212)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 37 Jan van Dijkwegwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 37P. (Pieter) Dijkstra
  terug