Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 31 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 31,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 31 (niet bekend) 4-049 G-292 G-209


Huisnaam in: 1869
Gebruik: tapperij
Naam: de vrolijke boer
Kwartier/wijk G-291
Verkoper: boer, wed a de
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHofstraat 31
ten oostenHofstraat 33
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 29


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002r van 13 nov 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZ2 kamers
 
koperburgemeester Hendricus Cesarius GG 282:00:00
naastligger ten oostenSeerp Lammerts Swerm
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenYpe Jilles
naastligger ten noordenmede regerend burgemeester Hendricus Cesarius
verkoperSeerp Lammerts Swerm
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendricus Caesarius burgemeester, koopt twee kamers nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten Z. die straat, ten W. Ipe Jilles, ten N. de koper. Gekocht van Seerp Lammerts Swerms voor 282 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 12ra van 20 mrt 1670 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 31(kad. 1662) Hendrik Jansen, smidsgezel x Aet Jansen kopen een camer met loods en plaets er achter, nz. Hofstraat. Ten O. het huis Bruinnenbaert, ten Z. [moet zijn: N] het Hof van Romen, ten W. Seerp Lamberts Swerms, ten N. [moet zijn: Z] de straat. Grondpacht 2cg. Gekocht van oud-burgemeester Hendricus Caesarius voor 81 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012ar van 20 mrt 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat ZZkamer en zomerloods en een plaats
 
koperHendrik Jansen, ensmidsgezelGG 81:12:00
Aet Jansen
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenhet huis genaamd Bruinnen Baert
naastligger ten zuidende hof van Romen
naastligger ten westenSeerp Lamberts Swerms
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester Henricus Caecarius


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082r van 21 jan 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094r van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten westenN. N.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0087r van 8 dec 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZwoning
 
koperTjalling Pieckes CG 145:10:00
verpachter grondoud burgemeester Jacob Velthuis CG 2:00:00
naastligger ten oostenhet het huis de Bruine Beerd
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHessel Pieckes
naastligger ten noordende hof van het huis Romen
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Tjalling Pieckes koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. Hessel Pieckes, ten N. de hof van 'Romen'. Gekocht van de Diaconen v.d. Ware Geref. Kerk., voor 145 cg.


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0030v van 25 sep 1707 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalling Piekes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0380r van 14 jan 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 31Hofstraat NZwoning
 
koperJacob Alberts, gehuwd metvarend persoonCG 199:00:00
Trijntje Miechiels
verpachter grondvan der Woldt kapiteinCG 2:00:00
naastligger ten oostenhuis genaamd Bruin Beert
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Waling Jansen Kievyt
naastligger ten noordentuin van huis genaamd Romen
verkoperWybren Hessels, gehuwd metturfdrager
Antje Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1662) Jacob Alberts, varend persoon x Trijntie Michiels koopt een woning in de Hofstraat. Ten O. het huis 'de Bruine Baert', ten Z. de Hofstraat, ten W. wd. Waling Jansen Kievyt, ten N. de hof van Roma. Gekocht van Wybren Hessels, turfdrager x Antje Arents, voor 199 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBarend Budding


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBarend Budding


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-047 Hofstraat 31Pieter Johannes


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 33, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSybren Uilkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-049 Hofstraat 31Jan van der Veen nom uxCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Jacob van Gerben... van Drevis Lammerts; BS ovl 1811; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk G-292; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tabe Hendriks de Windgeb 4 jun 1802 HRL, ged 22 jun 1802 HRL; wijk G-292, N.H., zv Hendrik dW, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-292Hofstraat 31Betje van Klinken Martinus Kerkhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1743Hofstraat 31Martinus KerkhofHarlingentapperhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Janke Groen... BS ovl 1872 bev.reg. HRL 1851 wijk E-304, wijk H-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-292; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Sierk Laases Wijnalda... wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-292Jacob van Gerben67 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, wafelbakker
G-292Janke M Groen37 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-292Hofstraat 31Jacoba Aukes Meyer, overleden op 12 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 63 jr (geboren 4/7/1783), overleden Hofstraat G 292, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Antje Oedses Bouwma... Hervormd dv Oeds B., en Geertje ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-292; oud 60 jaar, geb Suameer en wonende te HRL. 1839, wijk G-286; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Meintje Rintjes Meinsmageb 25 mei 1805 Oosterlittens, huwt met Pieter F. Krips, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Pieter Franzes Kripsgeb 21 sep 1809 Jorwerd, huwt met Meintje R. Meinsma, schoenmaker, N.H., Vst 11 jul 1853 uit Weidum, A 4 mei 1857 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-292, wijk H-123, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-292Hofstraat 31Pieter Sipkes Schellingwouw, overleden op 29 december 1856geboren 22/2/1853, zoon van Sipke Schellingwouw, metselaar (Hofstraat G 292) en Taekje Jans van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743G-292 (Hofstraat)Sipke Schellingwouwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-292Hofstraat 31Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1743G-209 (Hofstraat)Wed. Sipke Schellingwou en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4608Hofstraat 31 (G-209)Elisabeth Schellingwouw (wed. S. Vlietstra, en Cons.)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 31H. de Witschipper


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 31J. (Janke) v.d. Vlies wv de Vries


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 31beeldbepalend pand9 van 10
  terug