Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 26 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 26,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 26 4-079 4-076 1/2 H-007 H-007
Naastliggers vanHofstraat 26
ten oostenHofstraat 28
ten westenHofstraat 24
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-079 Hofstraat 26
eigenaarJan Beerns
gebruikerJan Beerns
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-079 Hofstraat 26
eigenaarJan Beerns
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-079 Hofstraat 26huis
eigenaarTaede Dirks
gebruikerTaede Dirks
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-079 Hofstraat 26kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaar
gebruikerJohannes Joosten
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-076 Hofstraat 26wed Frans Arjens


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-076 Hofstraat 26Frans Arjens wedCG 0:10:00tuin


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Tetje Pietersgeb 1761 ... , ovl 3 jul 1813 HRL, huwt met Marten van Vliet, ovl wijk H-007 BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Frans Arjens... van wijk G-024; gebruiker Rimmert R. Noordhuis, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-007, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:13:6 als curator over de boedel van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-007Hofstraat 26Frans Arjens wedFrans Arjens wed


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Douwe Cleb, overleden op 21 januari 182958 jr, bakkersknecht, vader van Johannes-Jacobus, kleermaker en Aaltje Douwes Cleb (vrouw van Haring Harings Haringa, panbakker Hofstraat H 7). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1832Hofstraat 26Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Johannes Jacobus Cleb?... BS huw 1835, ovl 1874; oud 39 jaar, (geslnm: Clebec), geb Amsterdam en wonende te HRL, kleermaker, wijk H-007; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Johannes Rimmerts Hogenburg, overleden op 28 maart 183949 jr, turfdrager, overleden Hofstraat H 7, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-007HofstraatHaring Haringa35 jWorkumgezin 1, m, protestant, gehuwd, pannebakker
H-007HofstraatAaltie Clebëe37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-007HofstraatDouwe Haringa11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatDoeke Haringa9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatHarmen Haringa4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatJohannes Haringa1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatPietje Postema14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-007HofstraatJohannes Clebëe39 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, ongehuwd, kleermaker
H-007HofstraatAaltie Hogenburg26 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
H-007HofstraatJantje [Hogenburg] Hogenburg19 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Harmen Haringa, overleden op 30 maart 18416 jr, overleden Hofstraat H 7. (CzOG nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Sytze Haringa, overleden op 10 april 18411 mnd, overleden Hofstraat H 7. (CzOG nr. 64) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Grietje Durks Haagsma, overleden op 7 september 18422 jr, overleden 12 nieuwe huizen H 7, dochter van Durk Haagsma (is onvermogend). (Certificaat van onvermogen nr. 84) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-007Hofstraat 26Johannes Hidma, overleden op 17 oktober 184210 jr (geboren 1/8/1832), overleden Hofstraat H 7. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Aaltje Cleb?... 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Bernardus Witteboergeb 1804 prov, huwt met Sjutje Wijngaarden, N.H., gruttersknecht, A 7jun18 56 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Haring Harmens Haringa... wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-007Hofstraat 26Sjutje Wijngaardengeb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1832H-006 (Hofstraat)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1832H-006 (Hofstraat)Johannes van Elstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4621Hofstraat 26 (H-007)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 26H.Leijenaarvarensgezel


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 26B. (Bouwe) Bleeker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 26beeldbepalend pand7 van 10
  terug