Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 23 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 23,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 23 4-131 4-127 G-094 G-098
Naastliggers vanHofstraat 23
ten oostenHofstraat 25
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 21


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-131 Hofstraat 23
eigenaarwed. Jan Kievyt
gebruikerwed. Jan Kievyt
grondpacht aan van der Woldt
grondpachtCG 02:00:00
aanslag grondpachtCG 00:10:00
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Jan Kievyt
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpachtCG 02:00:00
aanslag grondpachtCG 00:10:00
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarJan Kievyt erven
gebruikerJan Kievyt erven
grondpacht aan van der Wolt
grondpachtCG 02:00:00
aanslag grondpachtCG 00:08:00
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-131 Hofstraat 23huis
eigenaarwed. Waling Jansen
gebruikerwed. Waling Jansen
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-131 Hofstraat 23Regt Symons, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0018v van 22 nov 1807 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Pieters


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0176r van 11 dec 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Harmens


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0270r van 4 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 21, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybe Ulkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-127 Hofstraat 23Sybe UilkesCG 0:15:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser... Besling, 1814, scheepstimmerman; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1821, ovl 1829; eigenaar engebruiker van wijk G-094 en wijk G-095, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-094Hofstraat 23Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Siebe Uilkes Visser, overleden op 13 februari 1821man van Aaltje Dirks, vader van (reeds overleden) Uilke Siebes Visser (Hofstraat G 94, man van Catharina Barends, vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Uilke Siebes Visser, overleden op 21 februari 1821zoon van Aaltje Dirks (Laanen E 210), man van Catharina Barends (Hofstraat G 94), vader van minderjarige Grietje en Siebe Uilkes Visser. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1666Hofstraat 23Wopke Djoerds van der StelHarlingenhuis en erf (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1712Hofstraat 23wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Sybrand Folkerts Park... 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-094Hofstraat 23Webeltje Boomsma... ovl wijk G-173; dv Freerk Simons B., en IJtje Oppedijk; BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-094, 205; oud 36 jaar, (vnm: Wemeltie), geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-149; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-094HofstraatSybren Park30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
G-094HofstraatAkke Wit25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-094HofstraatVolkert Park2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1712G-090 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-094Hofstraat 23Geertje Andries Vlietstra, overleden op 26 juni 1851geboren 10/9/1850, dochter van Andries Vlietstra, schipper (Hofstraat G 94) en Durkje de Wit, zuster van minderjarige Itje, Janke en Geertje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1666G-091 (Hofstraat)Franciscus Velthuiswoonhuis
Sectie A nr. 1712G-090 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1712G-094 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1663Hofstraat 23 (G-098)Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.)


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 23, HarlingenHofstraat 23J. Cunémachinale srijk- en glansinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 23J.Kunéborderwasscher
Hofstraat 23P.Kunéhulp-brievenbesteller


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 23R.J. (Riemke) Kune


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 23
  terug