Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 20 4-081 4-078 H-030 H-010
Naastliggers vanHofstraat 20
ten oostenHofstraat 22
ten westenHofstraat 18
ten noordende Hofstraat


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20[niet vermeld]hof met 2 pri?len
 
koperhopman Riemer Juriens Wijngaerden GG 804:00:00
kopervaandrig Hendrick Vosma
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostenReyner Templaer
naastligger ten zuidende heer Hillebrandts
naastligger ten zuidenpijphron
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum
naastligger ten noordenjuffrouw Alathea Lauta
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
de heer IJsbrandus van Viersensecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Jacobus Hillebrants, oud-burgemeester en Pieter Joris Piphron, koopman, kopen, na niaar ratione vicinitatis, als naastliggers een hof met 2 prieelen. Ten O. Reyner Templar, ten W. het huis 'Almenum', ten Z. de kopers, ten N. de verkoper. Gekocht van Alathea Lauta x Isbrandus van Viersen, secretaris, voor 804 gg. (Riemer Jurjens Wijngaerden en Hendrick Vosma, vaandrig, wilden het kopen.).


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hovinge van de heer Viersen


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Hofstraat 20kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZhuis
 
koperDoede Vosma GG 112:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenstallen van
naastligger ten zuidentuin van
naastligger ten westenThomas Fransen
naastligger ten noordenHofmanstraat
verkoperPyter Sjoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Johannes Vosma koopt (a) een woning zz. Hofstraat. Ten O. de stalling van zijn vader, ten W. Thomas Fransen, ten Z. de hof van Johannes? Vosma, ten N. die straat. Gekocht van Pyter Sjoerds, voor 112 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Hofstraat 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0000va van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Vosma


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Vosma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-081 Hofstraat 20stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 20Hofstraat ZZ bij de Sint Jansstraatwoning
 
koperWillem Claases koopmanCG 100:14:00
koperJohannes Harmens Gettingabuurt
huurderJan Kok c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Wiilem Baard
naastligger ten zuidende weduwe van Willem Baard
naastligger ten westenC. Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPieter van Gent, curator van de geabandonneerde inboedel vankoopman en mr. gortmaker
Egbert Borgerskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten kopen, na niaar ratione vicinitatis, een woning uitgaande in de Hofstraat, dicht bij de Sint Jansstraat. Ten O. en Z. wd. Willem Ages Baard, ten W. de kopers, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman W. Baard


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 Hofstraat 20Cornelis Baukes ervenCG 4:05:00huis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-030Hofstraat 20Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer


1823 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Hofstraat 20Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Hofstraat 20Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1835Hofstraat 20Jetske Pieters wed. van Karel TietesHarlingenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-030Gerryt van der Tol53 jSurichm, protestant, weduwnaar, melktapper
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
adressoortbedraggebruik
H-030Hofstraat 20koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Hofstraat 20Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1835H-008 (Hofstraat)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4628Hofstraat 20 (H-010)Freerk Anema


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20A. & W. Wielingahuisschilders, behangers, glazenmakers


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 20 Paulus Bijlsmahoutbewerker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 900


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hofstraat 20, HarlingenHofstraat 20P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 20P.Bijlsmamachinist houtb.
Hofstraat 20bW.Wielingaschilder
Hofstraat 20cTh.W.Metzzeeman
Hofstraat 20dC. v/d Heidestoker gasfabriek


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 20M. (Maria) Leijenaar wv Rammeloo


1990 - variaadresbronbericht
Hofstraat 20Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 0ca. 1895
  terug