Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 16 4-094 4-086 H-009 H-011
Naastliggers vanHofstraat 16
ten oostenHofstraat 18
ten westenHofstraat 14
ten noordende Hofstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat, bij het Kerkhof op de hoek van, recht tegenover het huis waar Almenum uitsteekthuis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden
 
koperTomas Lambarts Salvada burgerGG 595:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuiden1 van de aangrenzende kamers
naastligger ten westende hof van Frids Hessels
naastligger ten noordenstraat
verkoperTiallingh Fockes, gehuwd met
Beertie Tijssens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Lambarts Salverda koopt een huis omtrent het Kerkhof, op de hoek v.d. Hofstraat, recht tegenover 'Almenum', en ook nog 2 camers ten Z. daarvan. Ten O. en N. de straten, ten W. de hof van Frids Hessels, ten Z. 1 van de 2 camers. Gekocht van Tiallingh Feikes x Beertie Tijs?, voor 595 gg.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0004v van 27 nov 1647 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 270v van jun 1654 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Dirck Fransen, brouwer, koopt 2 camers aanelkaar, in de Sint Jansstraat t/o de mouterij van Eke Abbes. Ten N. de verkoper, ten W. diens plaets. Gekocht van Sibbele Janssen x Ifke Tomas Salverda, voor 137 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 76r van mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Lioelle Jansen, mr. bakker, koopt een hoekhuis met loods en omheinde plaets bezijden het huis en achter de camers ten zuiden, bij het kerkhof, hoek Hofstraat, recht t/o het huis daer Almenum uytsteeckt. Ten O. en N. de straten, ten Z. de camers van brouwer Dirck Fransen, ten W. Jan Jacobs Kannegieter. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Gekocht van Sible Jansen c.u. voor 800 GG 14 st.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 79v van mrt 1656 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Arien Watses, mr. bakker, koopt een hoekhuis met loods en omheinde plaets bezijden het huis en ook achter de camers ten Z., bij het kerkhof, op de hoek van de Hofstraat, recht tegenover het huis 'Almenum'. Ten O. en N. de straten, ten W. het estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de camers van Dirk Franssen Visscher.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ar van 17 mrt 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek recht tegenover Almenum1/2 hoekhuis
 
biederHendrick Hengevelt GG 666:06:06
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarmen Gla
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperYmcke Doedes, weduwe en voogd van het kind van
Wytse Gerrits


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ [staat: op de hoek naast het Kerkhof recht tegenover het huis waar Almenum uithangt1/2 huis
 
koperHendrik Jansen Hengevelt bakkerGG 333:03:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHarmen Claasen
naastligger ten westenhet estrikwerk van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperYmke Doedes, weduwe van
wijlen Wytze Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen Hengevelt, bakker, koopt een 1/2 huis op de hoek naast het kerkhof, tegenover het huis daar Almenum uithangt. Ten O. en N. de straten, ten Z. de camers van Harmen Klaas?, ten W. het estrikwerk van Jan Jansen [Vijselaar?]. Grondpacht 1 cg aan de Stad. Gekocht van Imke Doedes wv Wytze Gerrits, voor 333 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover het huis waar Almenum uithangt op de hoek van de1/3 huis
 
koperSybe Sybes c.u.GG 311:18:08
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Harmen Klaas
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
commissarisEvert Ruirdts
commissarisHendrik Coenraedts, inzake
verkoperhet 1/3 huis van N. N.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis
 
kopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u.GG 300:22:02
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het het panwerk
naastligger ten zuidenhet panwerk
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tieerd Bentes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Acker, gemeensman, koopt een hof met bomen etc. en een nieuw gebouwd zomerhuis, zz. Hofstraat bij het panwerk van de verkoper. Ten O. de kleiplaatsen v.d. erven wever Frans, ten W. de hof van wd. Tjeerd Bentes Boncq, ten Z. dat panwerk, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Fettie Lases Hannema, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis genaamd Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervrijgezel Steven Claasen GG 525:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde weduwe en erfgenamen van Tieerd Bentes Bouck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Claasen, vrijgezel, koopt een hof met bomen etc., zomerhuis of prieel en een put middenin de hof, Z. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de verkochte hof van Fettie Lases Hannema, ten W. Claas Willems Burger, ten Z. Anske Ypes Zeestra, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. en erven van Tjeerd Bentes Boncq, voor 525 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervroedsman Bavius Ziricus notarius publicusGG 425:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh, enkoopman
Jan Joannispannenbakker
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperClaes Claesen c.soc., als erven van
Steven Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publ. en vroedsman, koopt een hof met bomen etc., zomer huis of prieel, zz. Hofstraat, tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. Wopke Jansen Acker, vroedsman, ten W. Claes Burgers, ten Z. Jan Joannis, pannenbakker en Jurrien Syborgh, ten N. die straat. Gekocht van Claes Claesen c.s., als erven van..? Clae sen, voor 425 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat achter2 kamers
 
koperhuis genaamd Almenum Jan Aleffs, gehuwd metCG 240:00:00
kopersTrijntie Bruyns
naastligger ten noordenGang of straat
naastligger ten oostenJan Hanses
naastligger ten zuidenVijselaer kapitein
naastligger ten westenRichert Jeyes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
verkoperPytter Herckes, gehuwd metBolsward
verkopersTettie WybesBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aleffs x Trijntie Bruyns koopt 2 camers of woningen in de Hofstraat, achter het huis 'Almenum'. Ten O. Jan Hansen, brouwer, ten W.. gert Jeyes, ten Z. de capitein Vijselaar, ten N. de openbare straat of steeg. Gekocht van Pytter Heerkes? x Tettie.. te Bolsward, voor 240 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat tegenover de achteruitgang van het huis Roomenhof
 
koperSimon Siboldi Beeltsma conrector scholariumCG 550:00:00
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert Gardenier
naastligger ten westende erven van wijlen Claes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
verkoperoud gemeensman Bavius Siricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Siboldi Beelsma, conrector scholarum te Harlingen, koopt een hof met bomen etc. en prieel, zz. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. de capitein Barend Hiddes de Vries, ten W. de hof van erven Claas Burgers, ten Z. wd. Jan Joannes en Allert Kirchman, hovenier, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de oud-gemeensman Bavius Ziricus, not. publ., voor 550 cg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek tegenover het huis genaamd de Dom van Almenum1/2 hoekhuis
 
koperAegtie Claeses burgerse, weduwe vanCG 312:12:00
wijlen Stoffel Saeckes
naastligger ten westenFredrick Samuels
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamers van Harmen Glaa
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaarGG 50:00:00
Grietie Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegtie Claeses wv Stoffel Saeckes koopt en wandelt 1/2 hoekhuis tegenover het huys de Dom van Almenum genaamt


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 304r van jan 1690 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Cornelis Minses koopt een hof met bomen, prieel, bierkelder en een camer ten W. van het prieel, strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept. Ten W. erven Pyter, timmerman en de koopman Jan Vosma. Met vrij in- en uitgang ten N. naar de Hofstraat, ten Z. naar de straat en diept. Gekocht van de crediteuren van wl. burgemeester Menelaus Hillebrants, voor 450 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ zuidwaarts tot straat en diept bij de Kerkpoorthof met prieel, bierkelder en kamer
 
koperLaes Auckes Haselaer burgermr. chirurgijnGG 480:00:00
Claeske Arjens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 8:00:00
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Vosma koopman
naastligger ten westende erven van Pieter timmerman
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopmanAmsterdam
Romke Cornelis, nagelaten kind van
wijlen Cornelis Minseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Auckes Haselaer, mr. chirurgijn x Claeske Arjens koopt een hof met bomen en prieel, bierkelder en camers ten W. van `t prieel, het geheel strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept bij de kerkpoort. Ten O. Ziricus Nauta, burgemeester ten W. Johannes Vosma en erven Pieter, timmerman, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Met vrij in- en uitgang naar de Hofstraat en de Rozengracht. Gekocht van Minse Cornelis te A`dam, als grootvader van Romke Cornelis, de zoon van wl. Cornelis Minses x Doetie Romkes, voor 480 gg.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122v van 20 jan 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ strekkende voor van de Hofstraat tot achter aan het diept naar de Kimswerderpijphof met prieel en vbrscheidene fruitbomen
 
koperoud burgemeester Hubertus van Immerseel GG 600:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
naastligger ten oostenmede gedeputeerde van de Staten van Friesland de heer Stansius
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende vroedsman Anske Yppes Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde vroedsman Anske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel, oud-burgemeester, koopt hof met bomen en prieel in de Hofstraat, strekkende zuidwaarts tot het diept dat naar de Kimswerderpijp loopt. Ten O. de heer Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland, ten W. de verkoper, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anske Ypes Seestra, vroedsman.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof met bomen, planten, huis en zomerhuis
 
kopervroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd met
Neeltie Dirks Roorda
huurder van het huisJan Duicker c.u.stadsbierdragerCG 400:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenSymon Scheltema contrector
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerseel
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester en oud gedeputeerde de heer Theodorus Stansius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel koopt, na niaar ratione vicinitatis, een hof met bomen etc. Ten O. de conrector Jan Symon Phelten, ten W. de koper, ten Z. de verkoper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Adigerus Stansius.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZkamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot:
 
koper en huurderoud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd metCG 360:00:00
Neeltie Dirx
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten zuidenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten westende tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Huibertus van Immerseel, gehuwd met
Barbara Krimpe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Pauw, burgemeester x Neeltie Dirx koopt een camer en loodske en een deel van het erf en de grond daaromheen met bomen, groot ca. 29 vierkante voeten zuidwaarts vanaf die camer van verkopers hof liggende etc. etc., in de Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die tuin, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester x Barbara van Crimpe, voor 360 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ hoek ingang Groot kerkhof1/2 huis
 
koperJan Ulbes, gehuwd metmr. bakkerCG 200:00:00
Antie Lieuwes
huurder van 1/2Hidde Lieuwes
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat vanaf het kerkhof naar de Wasbleekbrugge]
naastligger ten zuidenClaes Rommerts leidekker
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperBurde Martens, gehuwd metschipper (smal-)
Idske Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker x Antie Lieuwes kopen 1/2 huis Hofstraat, op de hoek recht over het huis alwaer Almenum in de gevel staet bij de op- en afgang van `t Groot Kerkhof. Ten O. de straat van het kerkhof naar de Wasbleeksbrug, ten Z. leidekker Claes Rommerts, ten N. de Hofstraat. De andere 1/2 is van haar broeder Hidde Lieuwes c.u. Gekocht van smalschipper Burde Martens x Idske Lieuwes voor 200 CG.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ t. o. de achteruitgang van 't Huis Romenhuis met bomen planten en een prieel
 
koperWybe Feddriks Kalff, gehuwd metmr. brouwer en zoutziederCG 525:00:00
Trijntie Sjoerds SchiereCG 0:04:00
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens
naastligger ten zuidenT. Stantius
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAefke Luitjens Wijngaarden, weduwe/exc.testamentair van
Symon Beelsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddriks Kalff, mr. brouwer en zoutzieder x Trijntje Sjoerds Schiere koopt een hof c.a. met prieel en vruchtbomen etc., met in het midden een put, in de Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de hof van Theodorus Hugens, ten W. de oud-burgemeester Sibrandus Pauw, ten Z. de heer Stantius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Aefke Luitjes Wijngaarden wv Symon Beelsma, conrector der Latijnse School te Harlingen, voor zichzelf en als erfgename ex testamento van haar wl. man, voor 525 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hoffstraat(tegenover de achter- en ingang van 't huis Roma)hof
 
koperJohannes Vosma koopmanCG 350:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenGerardus Hugen
naastligger ten zuidende erven van Stansius
naastligger ten westend'oude burgemeester Pauw
naastligger ten noordenHoffstraat
verkoperTrijntie Sioerds Schiere, huisvrouw van
Wijbe Feddrix Kalffschipper (galjoot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vosma koopt een hof c.a., zz. Hofstraat, tegenover de achter in- en uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. Theodorus Huigen, ten W. de oud-burgemeester R.. i..?, ten Z. erven Stansius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Trijntje Sjoerds Schiere x Wybe Feddrix Kalff, galjootschipper die uitlandig is op zee, voor 350 cg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof
 
koper van 8/12 Wieger Mockema, enCG 72:00:00
Johannes Mockema
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 5/12Gerhardus Crab
verkoper van 3/12Rinske Huigens, en
Geertruid Huigens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger- en Johannes Mockema kopen 2/3 van een hof c.a. waarvan zij al 1/3 bezitten, zz. Hofstraat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. Johannes Vosma, ten Z. Johannes Cramer, ten N.? Gekocht van Gerhardus Crab?, voor zich voor 5/12 en Rinske- en Geertruid Huigens samen voor 3/12, voor 72 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Hofstraat 16woningh
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerHendrik Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis
 
koperClaes Annes mr. metselaarCG 104:10:00
koperUlbe Jansen mr. metselaar
koperJan Jansen mr. metselaar
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Haselaar
naastligger ten westenstads armvoogdij bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgerhopman Sytse Doedes Winiamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, Ulbe Jans en Jan Jansen, mr. metselaars, kopen een huis zz. Hofstraat. Ten O. en Z. burgemeester Haselaer, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Doede (Doecke?) Winia?, oud-burgerhopman en mr. bakker, voor 104 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJoh. Cramer
gebruikerJan Andries
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraathuis
 
koperHendrick Hendrix, gehuwd metmr. weverCG 225:00:00
Pytie Pyters
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten westendiaconie bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester Laes Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendrix, mr. bontwever x Pytie Pyters koopt een woning c.a. zz. Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. die straat. Gekocht van Laes Haselaer, burgemeester, voor 225 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJan Andries
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0000va van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSt Jansstraat


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraathuis
 
verwandelaarArjen Teunis Block
verpachter grondde Stad HarlingenCG 10:00:00
Harmen Lucas
naastligger ten oostende erven van Arjen Robijns
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verwandelaarwijlen Yda van Quiklenborg, weduwe van
wijlen oud burgemeester Laes Haselaer
verwandelaarCatharina Haselaer, gehuwd met
vroedsman J. Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een mooie hof met een camer of wagenhuis, zz. Hofstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten Z. en N. de straten. Zie ook de voorwaarden. Het is een wandelcoop met Yda Quicklenburg wv Laes Haselaer.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis, tuin en 2 zomerhuisjes
 
koperAntoni Vink scheepsslaper en hovenierGG 400:14:00
gebruiker tuinEvert Oosterbaankoopman
bewoner woningHendrik Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Vosma
naastligger ten zuidenvroedsman Buma
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenHofstraat
hebbende approbatie van zijn vaderSybrandus Reenadvocaat Hof van Friesland en bouwmeesterLeeuwarden
verkoperReenoud predikantMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Vink, scheepssloper?, koopt een huis en tuin, waarin 2 zomerhuisjes bovenelkaar, zz. Hofstraat. Ten O. burgemeester Vosma, ten Z. en W. ?, ten N. die straat. Gekocht van dr. Sybrandus Reen, advocaat bij het Hof van Friesland en...?, voor 400 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraatwoning
 
koperoud burgemeester de heer Doede Vosma, gehuwd metGG 150:00:00
Baukjen Fopma
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:15:00
naastligger ten oostenAntje Douwes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2Lucas Bos, weduwnaar van
Baukjen Jacobus, en voogd van hun dochtertje
verkoper van 1/2Lijsbet Lucas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Vosma, oud-burgemeester x Baukje Fopma koopt een woning in de Hofstraat. De naastliggers zijn onleesbaar. Gekocht van Lucas Bos, voor 1/2, en als voogd over zijn dochter Lijsbeth Lucas, voor 1/2, voor 150 gg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 296r van mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Wopke Buma, oud-burgemeester, koopt een huis nz. Rozengracht, bestaande uit 2 camers met een steeg ernaast en een plaets, door 2 gezinnen bewoond. Ten O. en N. de koper, ten W. het door Cornelis Jacobus Wetsens gekochte NIEUWE huis, ten Z. de straat. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 310 gg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozengracht NZhuis
 
koperoud burgemeester Wopke Buma CG 310:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten noordenoud burgemeester Wopke Buma
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
Johanna Melles Nijholt


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozengracht NZhuis met tuintje
 
koperCornelis Jacobus Wetsens turfdragerGG 435:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenkamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenJohannes Andrys
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
Johanna Melles Nijholt


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 297v van mei 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Cornelis Jacobus Wetsens, turfdrager en Wopke Buma als naastligger, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een NIEUW huis met een tuintje erachter, nz. Rozengracht. Ten O. het huis dat door Buma is gekocht, ten W. de camer en weefwinkel die Cornelis Wetsens wilde kopen, en Arjen Boikes, ten Z. de straat en diept, ten N. Johannes Andrys. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 435 gg. N.B. het zal dus een dwarshuis zijn?


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-094 Hofstraat 16Jan Rienks, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZtuin met zomerhuis
 
koperPytter Scheltema, gehuwd metpan- en estrikbakkerGG 114:00:00
Trijntie Hotses Swerms
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenPytter Scheltema
naastligger ten zuidenPytter Scheltema
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperGereformeerde Gemeente weesvoogdij, administratoren van de
onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
Henderina Walkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, pan- en estrikbakker x Trijntje Hotses Swerms koopt een tuin met nw. gebouwd zomerhuis, bloemen etc. zz. Hofstraat. De koper woont ten Z. v.d. tuin en heeft daarmee een mandemuur. Ten O. ook de koper, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de voogden van het Ger. Weeshuis, als alimentatoren van Walke Harmanus Dortman, minderjarig kind van Harmanus Dortman x Hendrina Walkes, voor 114 gg.


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozengracht NZcementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westen
 
koperAntoni Vink, gehuwd metguardenierGG 600:00:00
Minke Minnes
huurder huisAge Jacobs mr. knecht
naastligger ten oostenpan en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAntoni Vink
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma
verkoperPytter Scheltema, gehuwd met
Trijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, als vader van zijn kinderen bij Trijntje Hotses Swerms, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen hovenier Antoni Vink, een nieuwgebouwde cementmakerij met een huis en tuin ten W. ervan, nz. Rozengracht. Ten O. het pan- en estrikwerk dat is gekocht door de vroedslieden Stittert Bontekoe en Age Hogeboom, ten Z. de straat en diept, ten W. de verkopers, ten N. burgemeester Doede Vosma. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 600 GG.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 222r van jun 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Dirk Cramer x Lijsbert Jans, winkeliers, koopt woning en weefwinkel in de Sint Jansstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. de koper, ten Z. Anne Jans. Gekocht van Arjen Bojkes en Broer Tjeerds.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0148v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozenstraat WZ [staat: Sint Jansstraat] op de hoek recht tegenover het huis genaamd Almenumhuis
 
koperGeert Steenveld, gehuwd metbode bij de AdmiraliteitGG 433:14:00
Mayke Eerdts
huurderFrancijntje Lints CG 30:00:00
wijlen Dirk Cramer
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenPyter Aukes pelmolenaar
naastligger ten westenJan Rients
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperDaniel Bennezemr. pruikmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Steenveld, Admiraliteitsbode x Mayke Aerts koopt een huis op de NW. hoek van de Sint Jansstraat, recht t. o. het huis 'Almenum'. Ten O. die straat, ten W. Jan Rients, ten Z. Pieter Aukes, pelmolenaar, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Daniel Bannike?, mr. pruikmaker, voor 133 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSint Jansstraat


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZlege grond
 
kopervroedsman Cornelis Aardenburg, voor zich en voor medereders in de suikerrafinaderij genaamdkoopmanCG 175:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenCornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop', kopen ledige grond in de Hofstraat, waar de bakkerij van de Armen staat? heeft gestaan en is afgebrand. Ten O. en N. de Hofstraat, ten W. en Z. de kopers. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente te Harlingen.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis en weefwinkel
 
koperJan Loomans, en zijn broermr. bontweverCG 247:07:00
koperHendk. Loomans mr. bontwever
bewonerYmkje Jans, overleden
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJohannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
Gerryt Heins Brouwer, curator en administrator over de goederen vankoopman en mr. brouwer
verkoper van 1/3 van 1/2de ongehuwde Geertje Gerryts, jonge dochter van haar moeder
Ymkje Jans, en gelastigde van
verkoper van 1/3 van 1/2Stijntje Gerryts, weduwe van
wijlen Jan Beerends, erfgenaam van haar zustermr. bontwever
verkoper van 1/3 van 1/2Geertje Gerryts
verkoper van 1/2 van 1/2Lijsbert Hendriks, gehuwd met
Beerent Westendorp
verkoper van 1/2 van 1/2Jan Hoites, erfgenaam van oomschillerMakkum
wijlen Jan Rienksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Hendrik Lomans, gebroeders en mr. bontwevers, kopen een huis en weefwinkel c.a., met alle goederen, waarin IJmkje Jans is overleden. Ten O. Geert Steenveld, ten W. Johannes Harmens, ten Z. Jan de Reus, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Gerryt Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator etc. over wl. Geertje Gerryts, vrijster, en de goederen die haar zijn nagelaten door haar moei IJmkje Jans, en ook als gelastigde van Stijntje Gerryts wv Jan Beerends, mr. bontwever etc (zie de acte.), voor 1/2, en Lijsbeth Hendriks x Beerent Westendorp, mr. bontwever en Jan Hoites Schiller te Makkum, als erfgenamen van...?, voor 1/2, voor 247 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ1/2 huis
 
koperHendrik Lomans fabrikantCG 300:00:00
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westende erven van Johannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Lomansbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lomans, fabriqeur, koopt het 1/2 huis van zijn broer Jan. Ten O. Geert Steenveld, ten W. erven Johannes Harmens, ten Z. Dirk Vellinga, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jan Lomans, mr. bontwever, voor 300 cg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis met weefwinkel
 
koperAge Johannes koemelkerCG 200:00:00
huurderHarmen Veldhuis
naastligger ten oostende erven van Geert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHein Gerryts Brouwerkoopman en mr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes, koemelker, koopt een huis zz. Hofstraat, nu bewoond door Harmen Veldhuis. Ten O. erven Geert Steenveld, ten Z. Koopman Dirk Fellinga, ten W. de koper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van koopman en mr. brouwer Hein Gerryts Brouwer voor 200 cg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0097r van 20 jan 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozenstraat WZ [staat: Sint Jansstraat]huis met weefwinkel
 
koperSaeaedske Feddes Nauta bejaarde vrijsterGG 154:00:00
eerdere huurdersAle Hilles c.u.
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenSeerp IJsbrandi koopman
naastligger ten westenSeerp IJsbrandi koopman
naastligger ten noordenClaas Steenveld
verkoperdr. W. J. Hanekuik, lasthebbende van
Anna Jans, gehuwd met
Ale Hillesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaadske Feddes Nauta koopt huis in de Sint Jansstraat. Ten O. die straat, ten W. en Z. Seerp IJsbrandy, ten N. Claas Steenveld. Gekocht van Anna Jans x Ale Hilles, scheepstimmerman.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ wijk H-008huis
 
koperJetske Pieters meerderjarige vrijsterCG 27:10:00
huurderJan Brevink c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten zuidende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Baukes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHarmen Johannes


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ wijk H-009huis
 
koperNolles Pieters Bisschop, gehuwd metvarensgezelCG 800:00:00
Lijske Roelofs
naastligger ten oostende erven van Claas Steen
naastligger ten zuidenDouwe Hansen
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFokkeltje Andries, weduwe van
wijlen Lucas P. Ooy


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-086 Hofstraat 16Arnoldus BisschopCG 2:00:0086 en 87 staat als 1 vermelding


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 16Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1740Hofstraat 16Dirk Bruins MonsmaHarlingenwinkelierhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-009 D B Monsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jMakkumm, protestant, gehuwd, koopman
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1740H-009 (Hofstraat)Bart Annes van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3734Hofstraat 16 (H-011)Anne van der Werf
  terug