Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 10 4-086 4-082 H-011 H-014
Naastliggers vanHofstraat 10
ten oostenHofstraat 12
ten westenHofstraat 8
ten noordende Hofstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-086 Hofstraat 10huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-086 Hofstraat 10huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-086 Hofstraat 10huis
eigenaarPyter Sjoerds
gebruikerPyter Sjoerds
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-086 Hofstraat 10huis
eigenaarSjoerd Pieters
gebruikerSjoerd Pieters
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-086 Hofstraat 10Sjoerd Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 10Rozengracht NZpan- en estrikwerk
 
koperDouwe Hansen, gehuwd metCG 2290:00:00
Antje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenHofstraat ged.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-082 Hofstraat 10Tjeerd DouwesCG 2:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Lourens Botes Tuininga... Jannigje Lauws Tuininga, geb 9 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL; wed. L.T. gebruiker van wijk H-011; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); L.B.T. en Tetske Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-011Hofstraat 10M Vink Lourens Tuininga wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1731Hofstraat 10Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierhuis (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Antje van Erenthuisoud 64 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-011; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Taeke van der Formoud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaarsemaker, wijk H-011; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-011HofstraatTaeke van der Vorm65 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, kaarsemaker
H-011HofstraatAntje van Erenhuis64 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
H-011HofstraatMaria van der Vorm21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd, naaister
H-011HofstraatCatharina Altena20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-011Hofstraat 10Feike Feikes Wilkes, overleden op 13 november 18461 1/2 jr (geboren 27/3/1845), overleden Hofstraat H 11, zoon van Feike Wilkes, panbakker en reeds overleden Marijke van der Form, broer van minderjarige Gerrit Feikes Wilkes. (in tafel met voornaam 'Taeke') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1731H-011 (Hofstraat)Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1731H-014 (Hofstraat)Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1731Hofstraat 10 (H-014)fa. Hubert Jans (en Co.)


1915 - schoolgeldadresnaam
Hofstraat 10Dirk Bouwmeester


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 10, HarlingenHofstraat 10T. van der Zweeploonsproeibedrijf, loonploegerij


1951 - kentekenadresnaam
B-35301
Hofstraat 10Taekele van der Zweep


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 10W. (Willem) Boomstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 10beeldbepalend pand6 van 10
  terug