Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Herenwaltje 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 17 2-108 2-140 B-021 B-025
Naastliggers vanHerenwaltje 17
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 15


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen weduwe Aeltie


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTijs Ypes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0268r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp]huis
 
koperLammert Jansen, gehuwd metgezworen graandragerGG 158:14:00
Antie Engeles
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten zuiden[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten noorden tevens mede-verkoperAndries Ymkes
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten oostenN. N.
verkoper van 1/2Andrys Ymkesschipper (trekveer-)
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLammert Jansen koopt huis tussen het houten brugje en de Rode Ploegspijp. Ten Z. Harmen Douwes, ten N. Andrys Ymkes, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten O.? Gekocht van Andrys Ymkes c.s.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenLammert Jansen c.u.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-108 Herenwaltje 17huis
eigenaarJan Beerns
gebruikerAuke Aukes c.s.
huurwaardeCG 29:16:00
aanslag huurwaardeCG 04:19:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-108 Herenwaltje 17Jan Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0036r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 17Herenwaltje OZ [staat: tussen de brug bij de Roode Leeuw en de Rode ploegspijp]huis
 
koperAnna Sivarda, weduwe vanGG 130:00:00
wijlen Meyle Ollema
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenPieter Beernts
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Beernts
verkoperLammert Jansenzakkendrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Siverda wv Meile Ollema koopt een huis tussen de brug bij de Rode Leeuw en de Rode Ploegspijp, oz. Herenwaltje. De muren ten Z. en N. zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten W. die straat, ten Z. Pieter Beernds, ten N. Jan Beernds. Gekocht van zakkendrager Lammert Jansen, voor 130 gg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-140 Herenwaltje 17Jan W VettevogelCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17 Croege(r)... P. Schimmelpenning wed., eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Atze Lubberts Bakker... N.H., zv Lubbert Pieters en Mink Atzes Ferwerda; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk A-220; gebruiker Doede E. Mokken, gealimenteerd, 1814. (GAH204); d van wijk B-021; gebruiker Wopke Eggerts wed., gealimenteerd, en wed. Croege, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Wopke Eggertsovl voor 1815; wed. W.E. gebruiker van wijk B-021, gealimenteerd; medegebruiker wed. Croeger; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-021Herenwaltje 17Jan W Vettevogel ervenWopke Eggerts wedgealimenteerd
B-021Herenwaltje 17 Croege wedgealimenteerd


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 11woning bij de Rodeploegspijp B-021
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperAlbert van Eeken


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 31 mei 1817
adressoortbedraggebruik
B-021Herenwaltje 17koopaktefl. 140huis B-021
 
verkoperAlbert van Eeken
koperKlaas Wopkes Hoekstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 458Herenwaltje 17Klaas HoekstraHarlingensjouwermanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Dieuwke Vegelin van Klaarbergen... BS huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-025; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra... BS huw 1831, ovl 1848, ovl 1856; oud 63 jaar, geb Marrum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk B-021; VT1839; K.H. eigenaar van perceel nr. 458 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 307, huis, 32 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Pietje Tjeerds Stoker... Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); BS huw 1822, ovl 1848, huw 1866, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk F-259; oud 43 jaar, (geslnm: Stokker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-206; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-021HoogstraatKlaas Hoekstra63 jMarrumm, protestant, gehuwd, korendrager
B-021HoogstraatDieuwke van Claarbergen55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-021HoogstraatWopke K Hoekstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-021HoogstraatZake K Hoekstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-021Herenwaltje 17Klaas Wopkes Hoekstra, overleden op 4 februari 184871 jr, geboren Marrum 5/12/1776, overleden Noordijs B 21, korendrager, man van Dieuwke Jans Vegelin-v. Klaarbergen, winkeliersche, vader van minderjarige Wopke en Sake Klazes Hoekstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Iede Holmans... Mooi; BS geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-021Herenwaltje 17Rinske Tjeerds Stoker... dv Tjeerd Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458B-021 (Heerenwaltje)Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458B-025 (Heerenwaltje)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 458Herenwaltje 17 (B-025)Eelke Bootsma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 17H.Broersmapakhuisknecht


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 17rijksmonument 20417
  terug