Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Herenwaltje 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 13 2-070 2-104 B-183 B-093
Naastliggers vanHerenwaltje 13
ten zuidenHerenwaltje 15
ten westenhet Herenwaltje
ten noordenHerenwaltje 11


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177v van 6 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTeeke Yddes
naastligger ten noordenPytter Roorda


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 13perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0085v van 10 nov 1720 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTijs Ypes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0278v van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis het Holderhuis


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 13Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 04:00:00


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0199v van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Herenwaltje 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKlaas Myrkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-104 Herenwaltje 13Jan GroenCG 0:10:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 413Herenwaltje 13Gerben de GrootHarlingenslagterhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Jan Dreyer... in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Cornelis van der Weide... tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2531B-183 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2537*B-067 (Wortelstraat)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 2537*B-093 (Heerenwaltje)Thomas Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4600Herenwaltje 13 (B-093)Sytse Baarda


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 13 Matheus van Ossteenzetter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 13M. van Ossteenzetter


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 13F. (Foppe) Appeldoorn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug