Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 8 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 8,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Havenplein 8 (niet bekend) (niet bekend) H-240 H-304


Huisnaam in: 1891
Gebruik: pakhuis
Naam: friesland
Kwartier/wijk
Verkoper: wiarda, simon
Koper/eigenaar: fontein, jacobus


Huisnaam in: 1891
Gebruik: pakhuis
Naam: friesland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar: wiarda, simon
Naastliggers vanHavenplein 8
ten oostenHavenplein 10
ten westenhet Havenplein
ten noordenhet Havenplein


aangrenzende stegensteeg
Havenplein 8naamloze steeg ten oosten


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van de heer burgemeester Hans de Vries


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Gosses


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTheunis Blok


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperSybren Foppes de Vries distillateurCG 1300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostenvolgend perceel
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenStadvesten
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (a) huis zz. Havenplein, genaamd '`s Lands Welvaren', bij de Havenpoort, door diverse gezinnen bewoond, met diverse vertrekken en comoditeiten. Ten O. perceel (b), ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. stadsvesten, ten N. de straat. Grondpacht 9 CG aan de stad. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet het huis het Lands Welvaren


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenStads weeshuis


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenspoort, bij dehuis
 
koperGosling Piekinga koopmanGG 150:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostenJan Lindeboom
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstads Vesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom, herbergier x Geertie Pieters koopt, na niaar, het huis '`s Lands Welvaren', door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de koper, ten W. de stadsvesten, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van destillateur Sybren Foppes de Vries.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperSybrand Kamsma procureur postulantGG 35:00:00
huurder voorbenedenElias Hendriks c.u.CG 0:08:00
huurder voorbenedenRoodenberg militair CG 0:08:00
huurder achterbenedenWoole Wooles c.u. CG 0:08:00
huurder voorbovende weduwe van Harmanus van Rooyen CG 0:08:00
huurder achterbovenChristoffel Bakker militair CG 0:08:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperJan LindeboomMeppel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand [Feikes] Kamsma koopt een huis 's Lands Welvaren bij de Havenpoort. Het huis is in 4 gedeelten verhuurd. Ten O. de herberg 'de Bonte Koe', ten W. de Stadsvesten, ten N. de straat, ten Z. het Stadsweeshuis. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Jan Lindeboom, nu te Meppel, voor 35 GG..


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8bij de Havenpoort huis
 
koperTomas van Slooten koopmanGG 10:00:00
koperOcke Jurjens van der Stok koopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostenstads weeshuis
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
naastligger ten noorden
verkoperTaeke S. Stephanyprocureur fiscaal
verkoperJohannes O. van der Werffkoopman
verkoperHarke J. van der Stok, last en procuratie hebbende vankoopman
Sybren F. Camsmaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas van Slooten en Ocke Jurjens van der Stok kopen `s Lands Welvaren bij de Havenpoort. Ten O. Jan Lindeboom, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feikes Kamsma.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 8Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] waar het huis het Lands Welvaren stondtuin en grond
 
koperHendrik Arjens CG 40:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 9:00:00
naastligger ten oostenJurjen Bekker
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: stadsvesten bij de Havenpoort]
huurderSjoerd Foekes CG 11:00:00
verkoperThoas van Slootenkoopman
verkoperOkke Jurjenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Arjens koopt een massale tuin en grond bij de Havenpoort, waar het huis '`s Lands Welvaren' heeft gestaan. Ten O. Jurjen Bakker, ten W.?, ten Z. het Stadsweeshuis, ten N. de straat en Stadsvesten. Grondpacht 9 CG aan de Stad. Gekocht van Thomas van Slooten en Okke Jurjens van der Stok, voor 40 CG.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8T. A Schattenbergeigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-240Havenplein 8T A Schattenberg tuin


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 12 en 24 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8provisionele en finale toewijzingfl. 1116huis en logement genoemd het Wapen van Amsterdam C-003 en grond H-240
 
verkoperTobias Aloisius Schattenberg
koperMink Klaases Stolte


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 292 van 15 nov 1824
adressoortbedraggebruik
H-240Havenplein 8koopaktefl. 800b) tuin bij de Havenpoort H-240
 
verkoperMink Klazes Stolte
koperSikko Posthuma
koperJacobus Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2033Havenplein 8Jacob Posthuma en mede E.Harlingenhoutkoperplaisiertuin (189 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Eelke Gerardus Eelkema... H-099, 100, 240, supp wijk G-437; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-107; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Oeke Schaafgeb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-240Havenplein 8Trijntje Bijl... ''Bijl''; BS huw 1819, ovl 1839, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-254, wijk H-099, 240, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2033H-240 (Havensplein)van Oppens zonenplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein 8 (H-ong)Theodorus Keijzer
Sectie A nr. 3339Havenplein 8 (H-304)Jacs. N. Wiarda (en Cons.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Tj. Lichtendahl268Vish., kant.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 8rijksmonument 20385


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5584Havenplein 8
  terug