Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 28 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 28,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Havenplein 28 (niet bekend) (niet bekend) H-231 H-295
Naastliggers vanHavenplein 28
ten westenHavenplein 26
ten noordenhet Havenplein


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 71r van 13 jan 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 28een huis en plaats daar achter op het gedemantileerde Blockhuys. Ten O. gemeensman Jurian Scheltes, ten O. [moet zijn: W.?] meedbrenger Gerryt en een steeg. Grondpacht 6 cg aan de Stad.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 94r van feb 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 28Wordt finaal geveild op 22 februari 1628 (a) een huis en ledige plaats daar achter op het gedemantileerde blokhuis. Ten O. Jurian Scheltes, ten W. meedbrenger Gerryt. Provisioneel gekocht door [niet vermeld] voor 482 gg.


1650 - variaadresbronbericht
Havenplein 28Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar gedeeltelijk ca. 1650


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0138r van 6 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAdmiraliteits college


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0093v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 26, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAdmiraliteits college


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-231Havenplein 28Hidde Coopsgebruiker van wijk H-231, eigenaar is ''t Land, Cantoor der Convooyen, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-231Havenplein 28 het Land cantoor der convooyen
H-231Havenplein 28Hidde Coops


1830 - variaadresbronbericht
Havenplein 28Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar gedeeltelijk ca. 1830


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2024Havenplein 28Directie van de In en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingenhuis en erf (92 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-231Dirkje van der Veer33 jStavorenv, protestant, ongehuwd, geen
H-231Trijntie van der Veer15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-231Harmina Catharina van der Veer6 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-231Havenplein 28Dirkje van der Veer... geb 1851, wijk H-221, 227, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk H-231; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2024H-231 (Havensplein)het Rijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2024H-295 (Havenplein)Het Rijk; Directie van de in- en uitgaande rechtwoonhuis en kantoor


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4642Havenplein 28 (H-295)Jacob Torenbeek


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 28 Petrus de Bruinmetselaar
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Havenplein 28 Sjouke Holsteintimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 28M.Boonstrazeeman


1964 - variaadresbronbericht
Havenplein 28Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1964


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 28G. (Geert) Boonstra


1980 - variaadresbronbericht
Havenplein 28Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1980


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 28rijksmonument 20389
  terug