Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 20 8-043 1/2 (niet bekend) H-235 H-299
Naastliggers vanHavenplein 20
ten oostenHavenplein 22
ten westenHavenplein 18
ten noordenhet Havenplein


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Sytses Hilles


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0127r van 11 apr 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havenplein ZZ [staat: bij de Havenspoort in een steeg aan de zuidkant]kamer
 
koperAeltie Johannis burgerse, weduwe vanCG 175:00:00
wijlen Hendrick Hennes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenJurjen Classen Fonteyn
naastligger ten zuidenClaas Dirx Bilkert
naastligger ten westenGillis Vermeers
naastligger ten noordenGillis Vermeers
verkoperRintie Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeltie Joannis wv Hendrick Hennes


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086r van 28 jan 1694 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: diept]


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hemert


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20kamer
eigenaarJan Hemert
gebruikerPieter Gosses
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307v van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 20Havensbrugh (bij de) in een steegjekamer
 
koper van 1/2Minne Claessen mr. blokmakerCG 44:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSjoukjen Hendricks, weduwe van
wijlen Tieerd Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Claessen, mr. blokmaker, koopt een 1/2 camer bij de Havenbrug, in een steegje, waarvan hij al 1/2 bezit. Gekocht van Sjoukjen Hendriks wv Tieerd Sybes, voor 44 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarPieter Gosses
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarPyter Gosses
gebruikerPyter Gosses
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWoning


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-043 Havenplein 20huis
eigenaarwed. Pyter Gosses
gebruikerwed. Pyter Gosses
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00
 
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarReinouke Minnes
gebruikerCoen Willems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
8-043 /2Havenplein 20woning
eigenaarDries Jansen
gebruikerYde Sakes
huurwaardeCG 11:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:10
opmerking[nummer 8-043 1/2 is tweemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-043 /2Havenplein 20Jilles Sakes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
8-043 /3Havenplein 20Sander Annes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRein Hoytes Brouwer


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetske Aarts
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra, gehuwd methavenmeester


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Dirk Cornelis Molenaar... ... , Cornelis Dirks M, geb 1767 ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk H-235, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-235Havenplein 20Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2027Havenplein 20Gijsbert Johannes de VriesHarlingenarbeiderhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Doeke van der Ley... met Maria Heilen op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 27 jan en 3 feb 1822, metselaar in 1851, N.H., ovl wijk H-235, zv Jelte Doekes vdL, en Leentje Gerardus Mulder; BS huw 1822, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-225; oud ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-235Yebeltie Molenaar66 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-235Havenplein 20Hendrica Tingnagel... N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027H-235 (Havensplein)Adolf Benjamin Mankwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027H-299 (Havenplein)Adolph B. Manckwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2027Havenplein 20 (H-299)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 20 Wietze Fopmabootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 20G.Fopmabanketbakker
Havenplein 20H.Fopmabanketbakker
Havenplein 20J.Fopmabanketbakker
Havenplein 20W.Fopmatransportarbeider
  terug