Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 16 8-040 (niet bekend) H-237 H-301
Naastliggers vanHavenplein 16
ten oostenHavenplein 18
ten westenHavenplein 14
ten noordenhet Havenplein


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Jancke Reiners
naastligger ten westenals bewoner Hendrick Hinnes c.s.schipper (wijd-)


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086r van 28 jan 1694 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende hopman Sloterdijk


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0156v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe van Cornelis Clasens


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 205v van jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Gerrit Jacobs, mr. lijnslager x Auckjen Keimpes koopt een huis met een tuin erachter, omtrent de Havenpoort. Ten O. havenmeester Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Aefke Arjens, ten N. de straat. Gekocht van mr. blokmaker Symon Cornelis voor 1/3, Jancke Cornelis x mr. bakker Claes Alberts voor 1/3, en Claes Cornelis voor 1/3 [kinderen van Cornelis Clasen].


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarGerrit Jacobs
gebruikerGerrit Jacobs
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarGerryt Jacobs
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 131v van 25 jan 1722 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Havenplein 16Wouter Jetses x Janke Cornelis koopt huis met tuin erachter, bij de Havenpoort, omtrent de put. Ten O. wd. Sicke Salomons, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Arjen Teunis [Blok], ten N. de straat. Grondpacht 6 CG aan de Stad. Gekocht van mr. lijnslager Gerrit Jacobs, voor 259 gg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort]huis
 
koperWouter Jetzes, gehuwd metCG 259:09:14
Janke Cornelis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenweduwe v Sicke Salomons
naastligger ten zuidenweeshuisvijver
naastligger ten westenArjen Teunis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperGerrit Jacobs c.u.mr. lijnslager


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWouter Jetses schipper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-040 Havenplein 16huis
eigenaarWouter Jetses
gebruikerWouter Jetses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-040 Havenplein 16Albert Joukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0227r van 11 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havensbrug bij de Havenspoort]huis
 
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmermanCG 688:14:00
Antje Gerryts
huurderDirk Nannings schipper (beurt-)CG 50:00:00
naastligger ten oostenpakhuis van Teunis Blok koopman
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperDirk Alberts Lanstraschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRimmert Teunis, scheepstimmerman x Antje Gerryts koopt huis over de havenbrug omtrent de Havenspoort. Ten O. het pakhuis van Teunis Blok, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. commies v.d. Woude, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van schipper Dirk Alberts Sanstra, voor 688 GG 14 st.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0166r van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRimmert Teunis


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havensbrug, tussen de Havensbrug en stadsvestenhuis en tuintje
 
koperPieter Steinfordt, gehuwd metbode bij de AdmiraliteitGG 850:00:00
kopersAaltje Zijlstra
naastligger ten oostenCornelis Zijlstra havenmeester
naastligger ten zuidenWeeshuis vijver
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde
naastligger ten noordenstraat
verkoperAntje Gerryts, weduwe van
wijlen Rimmert Theunisscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Steinfurt, bode bij de Admiraliteit x Aaltie Zijlstra koopt huis en tuin tussen de havenbrug en de Stadsvesten. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. wd. v.d. Woude, ten N. de straat. Gekocht van Antje Gerryts wv scheepstimmerbaas Rimmert Theunis.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSteinvort bode bij de Admiraliteit


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeltje de Jong


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein [staat: tussen Havenbrug en stadsvesting]huis en tuintje
 
koperHarmen G. Staads, gehuwd metkoopmanCG 550:00:00
Antje Everts PostmaLeeuwarden
huurderPieter Post CG 70:00:00
naastligger ten oostenCornelis havenmeester
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenClander kapitein
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperEltje P. de Jong, gehuwd metzeilmakerLeeuwarden
Anna P. Steinfurt, zuster vanLeeuwarden
verkoperJohanna Henrica Steinfort, gehuwd met
Everhardus Deppe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen G. Staads x Antje Everts Postma koopt huis en tuin, tussen havenbrug en Stadswal, verhuurd aan Pieter Post. Ten O. de havenmeester Cornelis Zijlstra, ten W. de koopman Calander, ten Z. de Weeshuisvijver, ten N. de straat. Gekocht van Anna P. Steinfort x Eltje P. de Jong, zeilmaker te Leeuwarden, voor zichzelf en het recht bij scheiding bekomen hebbende van haar zuster Johanna Henrica Steinfort te Leeuwarden.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGijsbert Johannes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0038r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWilliam Vlek


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49001 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 17 van 24 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 1400huis bij de Havenpoort
 
verkoperWillem Flack
koperAry van den Oever


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 16Havenplein ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-237huis, tuin, bleekveld
 
koperAry van den Oever schipper (groot-)CG 1400:00:00
huurderJ. Dominicus
eigenaarde weduwe van Flackkapitein
naastligger ten oostende weduwe van van Rossum
naastligger ten zuidenweeshuisvijver
naastligger ten westenNuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
verkoperSjoerd S. Wijmaadvocaat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAry van den Oever, grootschipper, koopt huis en tuintje bij de Havenspoort, wijk H-237. In gebruik bij J. Dominicus als huurder. Ten O. wd. Van Rossum, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. schipper Nuister, ten N. de straat. Gekocht van (de gelastigde van) capitein William Flack, voor 1400 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16A. van den Oevereigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16W. H Werkhovengebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-237Havenplein 16A van den Oever W H Werkhoven commis


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 57 van 25 feb 1820
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16koopaktefl. 900huis bij de Havenspoort, H-237
 
verkoperKlaas van den Oever (q.q.)
koperTeunis de Beer (q.q.)


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jetske Rienks Dirks, overleden op 1 juni 1828vrouw van Teunis de Beer, beurtschipper Havenpoort H 237, moeder van minderjarige Trijntje en Sjoerdtje Teunis de Beer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 107 en 114 van 6 apr 1831
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 721huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperTeunis de Beer
koperJacob Cornelis Janssen


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 01 apr 1831
H-237Havenplein 16Huizinge met bleek en verdere annexen bij de Havenspoort, teunis de, beer. Finaal verkocht op 13 apr 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2030Havenplein 16Theunis Baukes de BeerHarlingenbeurtschipperhuis en erf (189 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Jansen... 1816, huw 1842, ovl 1843; oud 70 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, oud-kapitein ter zee wijk H-237; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-237Havenplein 16Lolkje W Deklandoud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-237Jacob Corns. Jansen70 jStavorenm, protestant, weduwnaar, oud-kaptein ter zee
H-237Lolkje W Dekland46 jIJlstv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-237Havenplein 16Jacob Cornelis Janssen, overleden op 15 maart 184374 jr, geboren Stavoren 17/1/1769, overleden Zuiderhaven H 237, wednr. NN Dooitzes Koolker (dochter van wijlen Doitje Thomas Koolker en wijlen Aaltje Harmens, in leven te Stavoren), vader van wijlen Aaltje Jacobs Janssen (vrouw van Govert Blom, koopvaardij kapitein Amsterdam, moeder van minderjarige Otto-Pieter en Jacob-Cornelis Goverts Blom: enige testamentair erfgenamen), verder legaat (lijfrente fl. 50,-/jr) voor zijn schoonzuster Hielkje Dooitzes Koolker (geboren Stavoren 17/12/1792), te Amsterdam. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49036 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 204 en 211 van 20 dec 1843
adressoortbedraggebruik
H-237Havenplein 16provisionele en finale toewijzingfl. 1310huis bij de Havenspoort H-237
 
verkoperArius Johannes Rodenhuis
koperCarolina Barbiers


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-237 (Havensplein)Dorothea Pottinga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030H-301 (Havenplein)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Karel Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Kamstra een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1891 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Tjeerd Hoeksma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Theodorus Keijzer een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 16Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Jan Visser een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 301 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1900 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49101 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1643 van 7 sep 1900
adressoortbedraggebruik
H-301Havenplein 16koopaktefl. 3400huis en erf
 
verkoperTheodorus Keyzer
koperSteffan Balthasar Jonkheer van Ortt (te Rotterdam)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2030Havenplein 16 (H-301)jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 16 Evert van Eekenmelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 16E. van Eekenmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 16M. (Melle) v.d. Heide


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 16rijksmonument 20387
  terug