Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 14 (niet bekend) (niet bekend) H-238 H-302
Naastliggers vanHavenplein 14
ten oostenHavenplein 16
ten westenHavenplein 12
ten noordenhet Havenplein


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 pagina 265r van 16 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 14(of 26) Haencke Claes x Geertke Jans kopen een kamer of huis en loods met ledige plaats daar bij, met een halve steeg ten westen, opt old geruineerde blockhuys. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van mr. Wytze Riencx te Huizum voor96 GG 7 st.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131v van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArjen Teunis


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenpoort omgeving, tuin aan Weeshuisvijver en daarachter bij dehuis CA
 
koperHendrik Coops van der Woude, gehuwd metkapitein op het transportschip v h college der Admiraliteit te HarlingCG 680:00:00
Jannetie
varpachter grondde Stad HarlingenCG 12:00:00
naastligger ten oostenWouter Jetsis schipper
naastligger ten zuidenvijver
naastligger ten westenweduwe van Willem Willems
naastligger ten noordenstraat
verkoperArjen Teunis Blockbontwever en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Coops v.d. Woude, capitein op het transportjacht v.d. Admiraliteit x Jannetie [niet vermeld] kopen een huis en tuin bij de put omtrent de Havenpoort, en strekkende tot de Weeshuisvijver. Ten O. schipper Wouter Jetses, ten Z. die vijver, ten W. wd. Willem Willems, ten N. de straat. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Gekocht van bontreder Arjen Teunis Blok, voor 680 CG.


1728 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserBouwjaar 1728


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)'Anno'
'1728'


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14 (noordgevel), HarlingenHavenplein 14 (noordgevel)afbeelding van een zeilschip in cartouche


1728 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Havenplein 14, HarlingenHavenplein 14Anno'
'1728'


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0098v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van de Commies van der Woude


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0183r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van van der Wolde


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort]dwarshuis
 
koperweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris bij de AdmiraliteitGG 600:00:00
naastligger ten westenHarmen de Wilde, samen met
Poppe Menalda
naastligger ten oostenSteinvort bode bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenstads weeshuis vijver
verkoperHenricus van der WoudekoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJulius Mathijs van Beyma thoe Kingma, secretaris bij de Admiraliteit, koopt dwarshuis bij de Havenpoort, bewoond door zijn wl. moeder Grietje Gerlsma wv J. van der Woude. Ten O. admiraliteitsbode Steinvort, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Harmen de Wilde en Poppe Menalda en een steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Hendricus van der Woude te Amsterdam, voor 600 GG.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplein ZZ ZZ [staat: bij de Havenpoort tegenover het zeecomptoir]huis
 
koperFredrik Calander, gehuwd methoedenkoopman CG 615:10:00
Anna Andries
huurderEmmen commiesCG 70:00:00
naastligger ten oostenEeltje de Jong
naastligger ten zuidenstadsweeshuisvijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperOud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingmaop Kingmastate
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrederik Calander, koopman in hoeden x Anna Andries koopt een huis bij de Havenspoort, tegenover het Zeecomptoir. Ten O. zeilmaker Eeltje P. de Jong, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. de herberg 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van oud-secr. bij de Admiraliteit Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0016r van 21 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClander kapitein


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenpoort over het zeekantoor, bij dehuis
 
koperHenricus Stroband ongehuwde jongman, zoon vanCG 525:00:00
huurderP. Stroband c.u.
naastligger ten oostenGijsbert Johannes
naastligger ten zuidenstads weeshuis vijver
naastligger ten westenhet huis de Hopzak
naastligger ten noordenstraat
verkoperFredrik CalanderkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Stroband koopt huis bij de Havenspoort, t/o het Zeekantoor. Ten O. Gijsbert Johannes, ten Z. de Stadsweeshuisvijver, ten W. 'de Hopzak', ten N. de straat. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 14Havenplen ZZ [staat: Havenpoort] wijk H-246huis en tuintje
 
koperBerend Jans Nuisten CG 1200:00:00
huurderJ. Stroband
naastligger ten oostenWillem Flacq kapitein
naastligger ten zuidenstads weeshuis
naastligger ten westenstads huisinge tot t Hospitaal gebruikt
naastligger ten noordenHavenplein [staat: Havenpoort]
H. Strobandcommissaris van toezicht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Jans Nuister koopt huis en tuin bij de Havenspoort, wijk H-246 [moet zijn H-238]. Ten O. kapt. Willem Flacq, ten Z. het Stadsweeshuis, ten W. het huis van de stad dat gebruikt wordt als hospitaal, ten N. de straat. Gekocht van commies van toezicht H. Stroband.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0294v van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenNuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Berend Jans Nuisker... Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-238Havenplein 14Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 11 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktehuis H-238
 
verkoperTjalling Pieters Tjallingii
koperKlaas Maurits Klunder (te Amsterdam)


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 24 mrt 1821
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14koopaktefl. 600huis H-238
 
verkoperAnthonie Moris Schipper (te Westerloo)
verkoperIdze Pieters Bloem (te Zuidbroek)
koperTrijntje Aikes Nijhoff
cessionarisAlbert van Eeken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2031Havenplein 14Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. van Hendrik Sipkes HoutsmaHarlingenhuis en erf (162 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 183 en 194 van 8 aug 1832
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 14provisionele en finale toewijzingfl. 685huis bij de Havenspoort H-238
 
verkoperTrijntje Aaikes Niehof (wd. van Hendrik Sipkes Houtsma)
koperPieter Pieters Dijkstra


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
H-238Havenplein 14Huizinge met annexen bij de Havenspoort, huurder Van der, Meer. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Neeltje Rienks Dirks... wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra... 1815, huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 49 jaar, geb Schraard en wonende te HRL. 1839, kofschipper, wijk H-238; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-238Pieter Dijkstra49 jSchraardm, protestant, gehuwd, kofschipper
H-238Neeltie Dirks32 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-238Pieter Dijkstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Dirk Dijkstra5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Rienk Dijkstra1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Nikolaas Dijkstra3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Antie Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Janke Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Maria Elist. Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Trijntie Dijkstra7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Jetske Dijkstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 14Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 27 januari 184858 jr, geboren Schraard 5/1/1790, zeekapitein, overleden Havenpoort H 238, eerst wednr. Dieuwke Jurjens van der Stok, daarna wednr. Geertruida Vettevogel, laatst man van Neeltje Rienks Dirks, vader van minderjarige Trijntje, Rienk, Dirk-Richard, Nicolaas, Jetske en Cornelia (uit 3e huwelijk), van minderjarige Pieter en Maria-Elisabeth (uit 2e huwelijk: voogd is Willem Jans Bloemsma, grofsmid Wommels) en van Antje, dienstmeid en Janke Pieters Dijkstra, idem (vrouw van genoemde Willem Jans Bloemsma) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Antje de Jonggeb 21 apr 1794 Makkum, huwt met Klaas P. Hoekstra, N.H., Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Klaas Posthuma Hoekstrageb 31 dec 1800 Allingawier, huwt met Antje de JoN.H., arbeider, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 14Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 14Rienk Pieters Dijkstra, overleden op 27 juni 1851zoon van wijlen Pieter Dijkstra en Neeltje Rienks Dirks, tapster (Havenpoort H 238), broer van minderjarige Dirk, Nicolaas, Trientje, Jetske en Cornelia Pieters Dijkstra, halfbroer van Janke (vrouw van Willem Jans Blomsma, mr. smid Wommels), Pieter, koopvaardij stuurman en minderjarige Mietje Pieters Dijkstra (voogd is zwager Willem J. Blomsma) (uit eerder huwelijk vader). Saldo fl. 117,88. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-238 (Havensplein)Jan Pollwoonhuis
Sectie A nr. 2031I-009 (aan de Leeuwarder trekvaart)Antje C. de Haas vrouw van S.B. Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-302 (Havenplein)Wed. en erven Gosse ter Deuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031Havenplein 14 (H-302)Theodorus Keijzer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 14 Hidde Brandibootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1935 - kentekenadresnaam
B-20980
Havenplein 14Geert Willem Velthuis


1963 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserEigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser sinds 1963


1970 - variaadresbronbericht
Havenplein 14Vereniging Hendrick de KeyserGerestaureerd door Vereniging Hendrick de Keyser in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Havenplein 14rijksmonument 20386
  terug