Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 12 (niet bekend) (niet bekend) H-238 H-302


Huisnaam in: 1790
Gebruik:
Naam: de bonte koe
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1883
Gebruik: logement en koffiehuis
Naam: de unie
Kwartier/wijk H-301
Verkoper: wever, r j
Koper/eigenaar: helmig, k
Naastliggers vanHavenplein 12
ten oostenHavenplein 14
ten westenHavenplein 10
ten noordenhet Havenplein


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0275v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweduwe van Willem Willems


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHylke Hanekuik


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhavenmeester


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenYnze Bouwes


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0266r van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHarmen de Wilde, samen met


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHr. Beyma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenNeima


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0103r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0219v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis de Hopzak


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 10, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHenricus Stroband


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0134v van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 14, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstads huisinge tot t Hospitaal gebruikt


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Berend Jans Nuisker... Echtel:en genaamd Pietertje. Afgegeven den 13 okt 1813 voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-238Havenplein 12Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 11 mrt 1817
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 12koopaktehuis H-238
 
verkoperTjalling Pieters Tjallingii
koperKlaas Maurits Klunder (te Amsterdam)


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 24 mrt 1821
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 12koopaktefl. 600huis H-238
 
verkoperAnthonie Moris Schipper (te Westerloo)
verkoperIdze Pieters Bloem (te Zuidbroek)
koperTrijntje Aikes Nijhoff
cessionarisAlbert van Eeken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2031Havenplein 12Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. van Hendrik Sipkes HoutsmaHarlingenhuis en erf (162 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 183 en 194 van 8 aug 1832
adressoortbedraggebruik
H-238Havenplein 12provisionele en finale toewijzingfl. 685huis bij de Havenspoort H-238
 
verkoperTrijntje Aaikes Niehof (wd. van Hendrik Sipkes Houtsma)
koperPieter Pieters Dijkstra


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
H-238Havenplein 12Huizinge met annexen bij de Havenspoort, huurder Van der, Meer. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Neeltje Rienks Dirks... wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Pieter Pieters Dijkstra... 1815, huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 49 jaar, geb Schraard en wonende te HRL. 1839, kofschipper, wijk H-238; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-238Pieter Dijkstra49 jSchraardm, protestant, gehuwd, kofschipper
H-238Neeltie Dirks32 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-238Pieter Dijkstra11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Dirk Dijkstra5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Rienk Dijkstra1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Nikolaas Dijkstra3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-238Antie Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Janke Dijkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Maria Elist. Dijkstra10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Trijntie Dijkstra7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-238Jetske Dijkstra3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 12Pieter Pieters Dijkstra, overleden op 27 januari 184858 jr, geboren Schraard 5/1/1790, zeekapitein, overleden Havenpoort H 238, eerst wednr. Dieuwke Jurjens van der Stok, daarna wednr. Geertruida Vettevogel, laatst man van Neeltje Rienks Dirks, vader van minderjarige Trijntje, Rienk, Dirk-Richard, Nicolaas, Jetske en Cornelia (uit 3e huwelijk), van minderjarige Pieter en Maria-Elisabeth (uit 2e huwelijk: voogd is Willem Jans Bloemsma, grofsmid Wommels) en van Antje, dienstmeid en Janke Pieters Dijkstra, idem (vrouw van genoemde Willem Jans Bloemsma) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Antje de Jonggeb 21 apr 1794 Makkum, huwt met Klaas P. Hoekstra, N.H., Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Cecilia Hovinggeb 1791 prov, Rooms Katholiek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-041, wijk H-234, 238, 242


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Klaas Posthuma Hoekstrageb 31 dec 1800 Allingawier, huwt met Antje de JoN.H., arbeider, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 3 aug 1854 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-238Havenplein 12Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-238Havenplein 12Rienk Pieters Dijkstra, overleden op 27 juni 1851zoon van wijlen Pieter Dijkstra en Neeltje Rienks Dirks, tapster (Havenpoort H 238), broer van minderjarige Dirk, Nicolaas, Trientje, Jetske en Cornelia Pieters Dijkstra, halfbroer van Janke (vrouw van Willem Jans Blomsma, mr. smid Wommels), Pieter, koopvaardij stuurman en minderjarige Mietje Pieters Dijkstra (voogd is zwager Willem J. Blomsma) (uit eerder huwelijk vader). Saldo fl. 117,88. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-238 (Havensplein)Jan Pollwoonhuis
Sectie A nr. 2031I-009 (aan de Leeuwarder trekvaart)Antje C. de Haas vrouw van S.B. Boswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2031H-302 (Havenplein)Wed. en erven Gosse ter Deuswoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Havenplein 12Oud Harlingen Magazine 1990Cafe De Unie Havenplein van Wed. Wever werd overgenomen door K. Helmig


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 12J.Hoeksmatransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 12J. (Jan) Riem
  terug